REVIZIJA Autoceste FBiH Troškovi veći za milione eura i misteriozni posao za jednu osobu

01.08.2023.

Veći troškovi, neiskorištena sredstva, nezakonitost, nepravilnost, nezakonita zapošljavanja… samo su neke od primjedbi federalnih revizora

Piše: S.K.

 

Federalni revizori u analizi poslovanja JP “Autoceste FBiH” d.o.o. Mostar utvrdili su niz nepravilnosti i nezakonitosti,  u izvještaju za prošlu godinu.

Oni su istakli kako su ugovori za izgradnju i nadzor dionica autoputa su addendumima više puta mijenjani u dijelu povećanja vrijednosti investicija i prolongiranja rokova izgradnje, što je za posljedicu imalo da je samo na šest dionica ukupno povećanje iznosilo 64.490.564 eura.

Nepovučena sredstva EBRD

Revizori ističu kako navedeno nije sukladno Zakonu o gospodarskim društvima, koji nalaže ”da nadležne osobe poslove obavljaju savjesno, s pažnjom dobrog gospodarstvenika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu, kako bi Društvo zaštitili od negativnih ekonomskih posljedica”.

Isto tako, navodi se kako je, s obzirom na to da kreditna sredstva nisu realizirana sukladno dinamici izgradnje predviđene Planom poslovanja i planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2022. godinu, Društvu obračunata taksa za nepovučena sredstva u iznosu od 898.859 KM za dva ugovora koja su potpisana sa EBRD-om.

Revizija je utvrdila kako je i nabava usluga održavanja hardverskog sustava naplate i softverskog sustava nadzora, usluga redovitog i zimskog održavanja dionice Svilaj – Odžak, u iznosu od 805.503 KM izvršena bez primjene Zakona o javnim nabavama.

Nabavka vozila

Revizori su utvrdili da je nabavka vozila, vrijednosti 229.633 KM izvršena na način da nije omogućen dovoljan stupanj aktivne konkurencije i nije osigurana transparentnost, a time ni efikasno trošenje javnih sredstava, što nije sukladno Zakonu o javnim nabavama.

Ističe se i kako su za dio zaključenih ugovora po međunarodnim procedurama ugovoreni iznosi veći za najmanje 121.745.039 EUR od planirane procijenjene vrijednosti nabave, kao i odobrenih sredstava financijera, što nije sukladno Planu aktivnosti na izgradnji autoceste i brze ceste.

Zapošljavanje radnika, kao što su revizori utvrdili u reviziji za 2020. godinu, i u 2022. godini se vršilo bez provođenja javnog oglašavanja, a prijem u radni odnos za 27 novozaposlenih nije izvršen sukladno Zakonu o radu, koji nalaže obvezno provođenje procedure javnog oglašavanja, već su primjenjivana izuzeća shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

Na ovaj način nije ispoštovana transparentnost kod zapošljavanja.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdili smo da je zastupljeno značajno odsustvo sa rada zaposlenika na poslovima blagajnika naplate cestarine zbog korištenja bolovanja. Izdvajamo podatak da na naplatnom mjestu D1 (dionica Sarajevo sjever do Zenica sjever) od ukupno 100 zaposlenih u prosjeku je tijekom mjeseca 27 zaposlenika odsutno 8,4 dana po osnovu bolovanja. Društvo ne vrši refundiranje iznosa bolovanja preko 42 dana od Zavoda zdravstvenog osiguranja, već se ono isplaćuje na teret Društva (u 2022. godini naknade plaća za bolovanja preko 42 dana iskazane su u iznosu od 86.594 KM), što nije sukladno Pravilniku o radu – navedeno je u izvještaju.

Kako se zapošljavalo?

Planom zapošljavanja nisu precizirana radna mjesta koja se namjeravaju popuniti, već se planira samo ukupan broj izvršitelja za određeni sektor.

S tim u vezi, ističemo da je na izgrađenih 121,4 km zaposleno 169 izvršitelja, što je popunjenost 67%, a izgrađeno je 43% koridora – navedeno je.

Ističe se kako je za nesmetan rad jedne staze naplatnog mjesta potrebno je angažirati minimalno četiri blagajnika naplate cestarine i vođu smjene po jednom naplatnom mjestu. Društvo ne vrši analizu opravdanosti zapošljavanja posebno zaposlenika na naplatnim mjestima, niti vrši analizu troška, odnosno koristi uvođenja elektronskog sistema naplate radi smanjivanja rastućih troškova poslovanja.

Navedeno smo utvrdili i u reviziji za 2020. godinu  – navode revizori.

Naplata cestarina, isplate NO…

Navedene su i neregularnosti kod evidencije naplate cestarina gotovinom, isplate naknada članovima Nadzornog odbora.

Revizori su zapazili i kako je jedna osoba u januaru prošle godine zaposlena na plaću od 2.000 KM. No, ne zna se šta je radila.

Uvidom u Izvještaje koji su dostavljeni Društvu uvjerili smo se da se obavljeni poslovi uglavnom odnose na ispitivanje, analizu, pripremu materijala novog pravilnika o računovodstvu koji je potrebno uskladiti s novim Zakonom o računovodstvu. Uz izvještaje nisu prezentirane nikakve analize niti materijali koji bi potvrdili urađeno –  navodi se.

S istom osobom zaključen je ugovor o djelu i 29. 9. 2021. godine za period od 1. 8. do 31. 12. 2021. godine, uz ugovorenu naknadu u iznosu od 7.500 KM za analizu preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH, po pitanju priznavanja i mjerenja primitaka od trošarina i putarina.

Revizori ističu kako Društvo u radnom odnosu ima zaposlenike kojima je u opisu posla praćenje i primjena zakonskih propisa te da se treba analizirati potreba angažiranja ove osobe.

Idi naVrh

Don't Miss