IMG e4fc6a7c646db7a13c32dcf729b58933 V
IMG e4fc6a7c646db7a13c32dcf729b58933 V

Benjamina Londrc-Karić, gradonačelnica Sarajeva: Želim građankama i građanima donijeti pozitivne promjene

12.04.2021.

Nova gradonačelnica Sarajeva Benjamina Londrc-Karić, doktorka rimskog prava, kaže da joj je plan da radim transparentno, pošteno, hrabro i predano; prioritet je Strategija razvoja Grada Sarajeva , a želja da građankama i građanima Sarajeva donijeti pozitivne promjene.  Govoreći o presudi Ustavnog suda FBiH o vraćanju određenih ingerencija gradu kaže da je politički stav sarajevskog SDP-a da treba pristupiti reformi statusa glavnog grada jer Sarajevo treba postati grad-kanton kao što je Zagreb grad-županija, Berlin grad-savezna država ili Beč grad-savezna pokrajina.

Razgovarala: Rubina Čengić

INTERVIEW: Šta su vaši motivi za prihvatanje pozicije gradonačelnice Sarajeva? Šta je vaš san na poziciji na kojoj ste sada?

Karić: Osnovni motiv je taj što sam dobila priliku kakvu je imalo samo 38 građana Sarajeva prije mene. Ovo je za mene šansa da pokažem koliko mogu doprinijeti razvoju svog grada, grada u kojem sam rođena, u kojem sam napravila prve korake, završila škole i fakultete, u kojem sam gradila akademsku karijeru i stekla prijatelje, gdje sam zasnovala porodicu i gdje planiram živijeti do kraja života. Nemam snove za ovu poziciju, ali imam planove – da radim transparentno, pošteno, hrabro i predano.

INTERVIEW: Šta će biti prioriteti u vašem radu?

Karić: Moj prioritet je donošenje Strategije razvoja Grada Sarajeva jer je Grad Sarajevo trenutno nema. Nakon toga ću se posvetiti radu u najboljem interesu građanki i građana grada Sarajeva.

INTERVIEW: Pretpostavljamo da ste pratili šta se u Sarajevu radi, gradi, planira… hoćete li nastaviti u tom pravcu, hoćete li nešto zaustavljati i ako hoćete – šta će to biti…

Karić: Većina regulacionih planova i dozvola su na nivou općina ili Kantona. Kada je riječ o započetim regulacionim planovima koji su ostali u nadležnosti Grada Sarajeva njima ću posvetiti posebnu pažnju i truditi se da okončamo što veći broj u ovom mandatu. Voljela bih da zajedno sa strukom na adekvatan način riješimo regulacione planove u centru Grada Sarajeva.

INTERVIEW: Tokom proteklih dana vidjeli smo medijske sadržaje o spornim trošenjima javnog novca – hoćete li se baviti time, hoćete li analizirati odluke vaših prethodnika…?

Karić: Zahvalna sam gradonačelniku Abdulahu Skaki za sve ono što je pozitivno uradio za Grad Sarajevo. Ukoliko se nešto u radu pokaže nezakonitim ili sumnjivim biće proslijeđeno nadležnim organima. Ono što mogu obećati kao gradonačelnica jeste nulta stopa tolerancije na korupciju, otvaranje i transparentan rad Gradske uprave, reviziju poslovanja i da će Grad Sarajevo potpisati sporazum s Kantonalnim uredom za borbu protiv korupcije s kojim ćemo sarađivati.

INTERVIEW: Kakvu saradnju očekujete od Gradskog Vijeća s obzirom na sve događaje proteklih dana vezane za izbor gradonačelnika? Da li možda zazirete od nekih osoba ili grupa?

Karić: Ja sam osoba koja profesionalno obavlja svoje dužnosti, odnos mene kao gradonačelnice i Gradskog vijeća će biti sa međusobnim uvažavanjem. Očekujem da ćemo zajedno raditi na izradi strategije i realizaciji projekata. Prvi zajednički projekat Gradske uprave i Gradskog vijeća će biti usvajanje rebalansa budžeta.

INTERVIEW: Šta će vas voditi u radu: politika, pragma, pravo, ljubav….

Karić: Sve, ja sam potpredsjednica najveće multietničke i opozicione partije u Bosni i Hercegovini tako da ću se baviti politikom kako na lokalnom tako i na državnom nivou i dati svoj doprinos u promjenama 2022.godine. Pragmatičnosti će trebati u radu kao i volje za kompromisom jer u Gradskom vijeću je veliki broj političkih subjekata. Svaki političar bi trebao raditi po pravu i zakonu, od mene možete sigurno očekivati da će svaki potez biti u skladu sa zakonom i pravom. Ljubav prema Sarajevu će biti moj pokretač i motiv za rad.

INTERVIEW: Hoćete li se baviti presudom Ustavnog suda FBiH prema kojoj Kanton Sarajevo određene ingerencije mora vratiti Gradu –  šta mislite o neizvršavanju te presude?

Karić: Ne samo gradu nego i općinama, međutim tom problemu kao pravnica moram pristupiti ozbiljno, a ne politikantski. Dakle jasno je svima da je Kanton Sarajevo preuzeo mnoge nadležnosti lokalnih zajednica, ali isto tako smo svjesni da ne bi imalo smisla pojedine nadležnosti realizovati na nivou grada i općina jer su Grad i Kanton Sarajevo jedinstven prostor koji ima zajedničke potrebe. Možete li zamisliti da se javni saobraćaj vrati na nadležnost grada ili općina,  pa da tramvaj na Ilidži  preuzima drugo preduzeće. Možete li zamisliti da umjesto KJKP RAD osnujemo 4-5 komunalnih preduzeća koja bi se time bavili. Politički stav sarajevskog SDP-a jeste da trebamo pristupiti reformi statusa glavnog grada. Sarajevo treba postati grad-kanton kao što je Zagreb grad-županija, Berlin grad-savezna država ili Beč grad-savezna pokrajina. Na taj način bi riješili sve presude, Grad Sarajevo digli na nivo kakav zaslužuje biti, a općinama omogućilu neometan rad. Insistiraću da bez obzira na nadležnosti zajedno sa kantonom i opštinama radimo i rješavamo probleme gradjana.

INTERVIEW: Akademik Mirko Pejanović je u intervjuu za portal interview.ba najavio za kraj godine međunarodnu konferenciji o statusu Grada Sarajeva, kaže da je već urađena i studija o tome kako Sarajevu vratiti ugled i status koji mu pripada – znate li nešto o tome?  (https://interview.ba/2021/04/05/akademik-mirko-pejanovic-pojedinci-u-gradskoj-vlasti-nemaju-potreban-moralni-integritet/ )

Karić: Prije svega, zahvaljujem se akademiku Pejanoviću za podršku i upućene čestitke nakon imenovanja. Upravo na osnovu studije koju je priredila Akademija nauka i umjetnosti  BiH, sarajevski SDP je zauzeo stav o statusu Grada Sarajeva. Studija će i meni biti vodilja u radu.

INTERVIEW: Od kada ste imenovani  svi naglašavaju da ste žena i druga gradonačelnica u istoriji Sarajeva –  kako to komentarišete i, eto kad smo već kod toga, hoće li vam to što ste žena pomoći ili odmoći u ovom poslu kog ste se prihvatili?

Karić: Ni pomoći, ni odmoći. Muškarci i žene su ravnopravne na političkoj sceni, ja sam 39. gradonačelnica Grada Sarajeva i kada počnemo svi gledati na taj način vjerujem da će više žena biti u politici. Drago mi je da je jedna žena prije mene bila gradonačelnica i vjerujem da će poslije mene biti više žena na ovoj poziciji.

INTERVIEW: Mnogo ljudi vaše generacije je napustilo Sarajevo i BiH – šta su vaši motivi da ostanete i još ulazite u politički ring u jednom,  hajde da kažem nezdravom ambijentu?

Karić: Ključni razlozi odlaska mladih su razočarenje, nepravda, nedostatak radnih mjesta i nepovjerenje u sistem. Razlog odlaska mladih je i to što ne vide perspektivu i budućnost u BiH iako imaju posao i upravo to je mene motivisalo da uđem aktivnije u politiku. Želim građankama i građanima Sarajeva donijeti pozitivne promjene.

Idi naVrh

Don't Miss