bhdca 1536x917 1
bhdca 1536x917 1

Direktor BHDCA sklapa fiktivne ugovore

04.01.2021.

Tek što je krajem maja ove godine Čedomir Šušnjar sjeo u direktorsku fotelju Direkcije za civilno vazduhoplovstvo (BHDCA) potpisao je nekoliko ugovora o djelu bez stvarne potrebe i zakonskog uporišta. Naime, portal CAPITAL saznaje da su ugovori dodjeljivani za one poslove koji su već u opisu radnih mjesta zaposlenih u Direkciji i da su poslužili kao pokriće direktoru da grupu sebi bliskih ljudi počasti o trošku države.

PIŠE: Dejan Tovilović, CAPITAL

Šušnjar je od sredine juna potpisao najmanje 16 ugovora o djelu od kojih je većina, prema istraživanju našeg portala i izvora dobro upućenog u dešavanja u BHDCA, fiktivna.

Jedan od takvih je napravljen sa sekretaricom generalnog direktora Ines Miletić. U tom ugovoru se navodi kako će ona da pomaže u izradi godišnjeg plana rada BHDCA, učestvuje u aktivnostima vezanim za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), pomaže u otklanjanju nedostataka u nalazu Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO). Miletićeva se ugovorom obavezala i da će da pomaže pri izradi plana korektivnih aktivnosti u vezi sa EASA standardizacijskom inspekcijom. Na račun joj je uplaćeno 1.000 maraka.

Međutim, saznali smo da za izradu godišnjeg plana postoji sistematizovano radno mjesto i na njemu radi Nataša Zirojević. Poslove oko FUK-a i nalaza ICAO rade postojeći odsjeci, pa je nejasno zbog čega je Miletićeva dobila ugovor kada se jasno zna ko radi te poslove.

Za izradu korektivnih aktivnosti u vezi EASA standardizacije postoje inspektori i sve je u njihovoj nadležnosti, a ti inspektori idu u Brisel kako bi stekli kvalifikacije“, tvrdi izvor CAPITAL-a.

Podsjećamo da se po važećoj zakonskoj regulativi Ugovor o djelu ne može sklapati za poslove koji su sistematizovani.

Šušnjar je po osnovu Ugovora o djelu na mjesec dana angažovao i bivšeg načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti u Prijedoru Monju Kasalović i to od 17. avgusta do 17. septembra na osnovu čega joj je isplaćeno 1.000 maraka.

U ugovoru se navodi kako će ona da analizira i priprema stratešku dokumentaciju u vezi sa procesom evropskih integracija, prati interna pravila i procedure koje su uspostavljene u evropskim institucijama za civilno vazduhoplovstvo, kao i još nekoliko poslova koje radi Odjeljenje za pravne poslove i međunarodnu saradnju.

Hiljade za „pregled lokacija za heliodrom“

Dodatni „posao“ je pronađen i za Zorana Brestovca, Šušnjarevog kolegu iz Helikopterskog servisa Republike Srpske, koji će svoje usluge da naplati 3.000 maraka.

Njegov zadatak je bio da „pregleda i analizira lokalitet u cilju izgradnje heliodroma“, daje stručno mišljenje na tehničku dokumentaciju, pregleda priručnika za heliodrome, koordiniše sa BHANSA-om. I to je, prema ocjeni našeg sagovornika, izmišljen posao.

Direkcija nema nikakve veze sa izgradnjom heliodroma. Onaj ko ga gradi javlja se direkciji koja ima svoje odsjeke i inspekciju koja utvrđuje da li su oni u skladu sa propisima i na osnovu toga izdaje dozvolu. Drugo, on nema šta da koordiniše sa BHANSA-om, jer je to subjekat kojeg direkcija nadzire. Sve se to moglo riješiti eksterno bez ikakvog angažovanja spoljnih saradnika“, kaže naš izvor.

Istu sumu novca dobio je i Radmil Vujičić i to za „Provođenje evaluacije priručnika obuke, priručnika upravljanja i organizacionog priručnika u postupku sertifikacije tri organizacije za obuku pilota“, kao i za „Učešće u pripremi i realizaciji seminara osvježavanja znanja za instruktore letenja u svojstvu predavača“.

Te poslove radi Odsjek za licence letačkog osoblja kojeg vodi Radenko Dubravac, pa je i ovaj ugovor sporan.

Sa Sašom Kovačevićem iz Banjaluke sklopljen je ugovor vrijedan 1.000 maraka. On je angažovan na mjesec dana da „ažurira i prati utrošak sredstava za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i obradu tih troškova“

Zašto je ova osoba angažovana za ove poslove poznato je samo direktoru, jer je evidenciju troškova putovanja do sada radio Benjamin Delahmetović koji je zaposlen u Odjeljenju za finansije.

Strateška kontrola sajta

Iako imaju stručnog saradnika za odnose s javnošću, u BHDCA su na mjesec dana angažovali Andreu Simanić kako bi pomogla u pripremi novog sajta i nove strategije za odnose s javnošću u uslovima pandemije. Za to joj je plaćeno 1.000 maraka. Portparolu Direkcije Aleksandru Laloviću na mjesec dana je priskočio u pomoć i Ratko Davidović koji je takođe dobio 1.000 maraka za redovnu kontrolu internet stranice.

Ovo je samo dio sumnjivih ugovora do kojih je portal CAPITAL došao. U našem posjedu su i neki iz kojih se može vidjeti kako se novac bespotrebno dijelio i za održavanje objekata u Banjaluci i u Sarajevu.

Tako je, na primjer, jedan ugovor sklopljen za odvoz otpada ispred zgrade BHDC-a u Sarajevu. Podsjećamo da je riječ o objektu koji je smješten u užem gradskom jezgru gdje odvoz smeća vrši komunalno preduzeće.

Sa druge strane, u Banjaluci je dodijeljen ugovor na osnovu kojeg je angažovana osoba za održavanje vanjskog prostora, odnosno betoniranog parkinga. Šušnjar je ugovorima plaćao i  provjeru audio, video i telekomunikacione opreme, košenje i brojne druge poslove koje su usputno obavljali zaposleni u BHDCA.

Tri mjeseca za odgovor

Podatke o spornim ugovorima i angažovanim osobama BHDCA nam je dostavila nakon tri mjeseca čekanja i to tek nakon što smo ih obavijestili da naša zakonska prava planiramo ostvariti preko ombudsmana i pravosudnih institucija.

Odgovor je bio samo djelimičan. Dobili smo tabelarni prikaz o ugovorima u kojem se navodi opis zadataka i period na koji je ugovor zaključen. Zahtjev da nam pojasne da li su osobe sa kojima su potpisani ugovori ujedno zaposleni u BDCA jednostavno su ignorisali.

Poručili su kako se nekoliko godina suočavaju sa nedostatkom kadrova, jer dio ljudi odlazi u penziju dok drugi dio napušta državnu službu.

Da bi kvalitetno izvršila svoje obaveze, BHDCA je primorana angažovati lica po osnovu ugovora o djelu i na taj način osigurati neometano funkcionisanje rada BHDCA i kompletnog sistema civilnog vazduhoplovstva u BiH“, pokušali su se opravdati.

Idi naVrh

Don't Miss