1aa45a3f9a89b08402c93c3a39aa2b72
1aa45a3f9a89b08402c93c3a39aa2b72

Privremene mjere Agencije za bankarstvo RS: Odgoda plaćanja kredita

20.03.2020.

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske usvojio je danas odluku o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom korona, prema kojoj banke mogu odobriti klijentima posebne mjere, kao što su moratorijum, odnosno odgoda u otplati glavnice i kamate kredita.

Ta odgoda može trajati najmanje do objave prekida vanredne situacije, saopšteno je iz Agencije za bankarstvo Srpske.

U privremene mjere spadaju i uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza na period od najduže šest mjeseci, odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, te druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta.

Potrebnu dokumentaciju i način podnošenja zahtjeva banke će odrediti u skladu sa svojim internim pravilima vodeći računa o potrebi što manjih društvenih interakcija i ograničenosti kretanja pojedinih klijenata bolest, izolacija i slično, dodaje se u saopštenju.

Ova odluka stupiće na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(Nezavisne.com/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss