Zbog cijena: Izdato 30 prekršajnih naloga u iznosu od 67.200 KM apotekama i trgovinama

Kantonalni policijski organi intenzivno vrše kontrole lica kojima su izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji u trajanju od 14 dana, te Federalnoj upravi za inspekcijske poslove redovno dostavljaju izvještaje i službene zabilješke o osobama koje krše pomenute mjere.

– S tim u vezi ova uprava je već je otvorila šest predmeta po kojima će se protiv protiv osoba koja ne poštuju naložene mjere izolacije pokrenuti prekršajni i krivični postupci – rekao je Ajdinović.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla tri dana po prijavama građana izvršio 30 redovnih i 14 kontolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 30 prekršajnih naloga u iznosu od 67.200 KM.

Federalna uprava za inspekcijske poslove moli građane da sve uočene nepravilnosti prijave na njihove kontakte: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata), info@fuzip.gov.ba i na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo, saopćeno je iz ove uprave.

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja korona virusa (COVID-19) u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

– Postupanje federalnih inspektora koji vrše sanitarni nadzor putnika na graničnim prijelazima je blagovremeno usklađeno s naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, prema kojim se primjenjuju Procedure zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prijelaza na područje Federacije BiH i njihovog stavljanja pod zdravstveni nadzor, odnosno obaveznoj izolaciji u trajanju od 14 dana. Napominjem da su naredbom Federalnog štaba civilne zaštite dodatno precizirane i procedure u vezi sa sanitarnim nadzorom nad vozačima vozila u međunarodnom transportu – poručuje direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.

Nakon donošenja Odluke o obaveznoj izolaciji svih građana BiH koji ulaze u BiH u trajanju od 14 dana, od šest sati u utorak, 16.3.2020. godine, federalni inspektori raspoređeni su na ukupno 15 cestovnih graničnih prijelaza u FBiH: na šest redovnih graničnih prijelaza (GP Bijača, GP Orašje, GP Izačić, GP Kamensko, GP Gorica, GP Bosanski Šamac, GP Aerodeom), na devet dodatnih prijelaza (GP Doljani, GP Velika Kladuša, GP Gabela Polje, GP Bosansko Grahovo/Strmica, GP Osoje, GP Čepikuće, GP Neum 1, GP Neum 2 i GP Ivanica) i na GP Međunarodni Aerodrom Sarajevo, gdje vrše 24-satni nadzor putnika i roba.

Izdato 5.752 rješenja za izolaciju

Od četvrtka, 19.3.2020. godine, Federalni saobraćajni inspektori će službenim čamcem patrolirati i u morskom pograničnom pojasu u neumskom akvatoriju, kako bi se spriječili eventualni pokušaji nekontrolisanog ulaska zaraženih osoba na teritoriju Federacije BiH morskim putem.

Prema dosad dostupniminformacijama, a zaključno s 17.3.2020. godine, federalni sanitarni inspektori izdali su ukupno 5.752 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema dosad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 408 državljana BiH s prebivalištem u RS. Podaci, spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno su dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 49 državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta. Ovo se odnosi i na lica koja su doputovala preko Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Podsjećam da sanitarni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove i Inspektorata Republike Srpske izriču mjere izolacije za sve državljane BiH, bez obzira na njihovo prebivalište.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove napominju da su, u okviru sanitarne kontrole, svi putnici koji ulaze u BiH/FBiH dužni popuniti sanitarni upitnik i dati tačne i vjerodostojne informacije o zemlji iz koje dolaze kao i o trenutnom zdravstvenom stanju. Davanje lažnih podataka predstavlja krivično djelo propisano članom 348. Krivičnog zakona FBiH, a za isto je propisana kazna je do tri godine zatvora.

– Ponovo apelujem na osobe kojima su federalni sanitarni inspektori izrekli mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana, da se striktno pridržavaju izrečenih mjera i upozoravam da je kršenje propisanih mjera kažnjivo u skladu s članom 225. Krivičnog zakona FBiH. Propisana kazna za nepostupanje po propisima ili naredbama nadležnih organa je do godine zatvora – naglasio je Ajdinović.

(N1, Interview.ba)

Prethodna vijest

U Hrvatskoj 99 oboljelih od koronavirusa

Naredna vijest

Pripadnici Oružanih snaga BiH se raspoređuju na granične prelaze Gradiška, Brod i Šamac