27fbc4c67183e483a4eb9d81cf98a8c0
27fbc4c67183e483a4eb9d81cf98a8c0

Vlada FBiH imenovala Sedina Kahrimana za v. d. direktora BH Telecoma

Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj, telefonski održanoj, sjednici dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru BH Telecoma za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata.

Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje novih vršilaca dužnosti članova Uprave i to da za v. d. generalnog direktora bude imenovan Sedin Kahriman, a za v. d. izvršnih direktora u izvršnim direkcijama: Muamer Hadžović (razvoj poslovanja), Samir Jusufović (pravni poslovi, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima), Adnan Huremović (tehnologija i razvoj servisa), Mirza Odobašić (ekonomsko-finansijski poslovi), Kemal Kapetanović (investicije) i Samira Ćerim (informacijske tehnologije).

Saglasnost je data za imenovanje na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenim novinama FBiH”.

Pročitajte još: 

U novembru u BiH 12,2 posto više turista nego u novembru 2018. godine

(Faktor.ba/Interview.ba)

 

 

Prethodna vijest

U novembru u BiH 12,2 posto više turista nego u novembru 2018. godine

Naredna vijest

U Bihaću, Tuzli i Sanskom Mostu prošla godina najtoplija od početka mjerenja