53c3b0755c34c77d150e2e980488d27d
53c3b0755c34c77d150e2e980488d27d

IZ ĆORSOKAKA Zlatko Dizdarević: Hvala Deutsche Welle

27.04.2019.

Minulog  ponedjeljka,  22. aprila,  internacionalna  radio – mreža  Deutsche Welle emitovala je komentar  povodom  sto  godina  od osnivanja  Komunističke partije Jugoslavije. Tada Socijalističke  radničke  partije  Jugoslavije  (komunista), kasnije preimenovane  u  Komunistički partiju, odnosno Savez kominista Jugoslavije.

Piše: Zlatko Dizdarević za Interview.ba

Tog datuma,  prenoseći  pomenuti  komentar, prisjetila  se  na  balkanskim  prostorima  beogradska  “Politika”.  Možda je i još neko ali,  tražio sam i nisam našao.  U današnjim  okolnostima i svemu onome  što je nadvladalo,  reklo bi se da to nije ni čudno. Naprotiv. Generalno uzevši, danas su pobjednici oni  koji su u ponajdužem periodu  kroz  tih stotinu  godina  bili  politički i na svaki drugi način poraženi pa im je od tog stoljeća muka. I sada je tako kako je. U “istoriji”  percipiranoj  na današnji način njih kao  vazda  poraženih  nema i nikada ih nije bilo sem kada  ove  nove  “pobjede”  moraju da posluže  potpunom  zaboravu  onih starih vremena. Otud i tišina ovim povodom.    

Šta je bilo kad je bilo, ipak, nije glavni povod  za ovu malu refleksiju. A i da jeste, odavno smo se navikli  da niko nikome  nikakvim  argumentom neće  ni za mrvu promijeniti  percepcije kojima se iz ovih ili onih ubjeđenja čita istorija onako  kako  je ko hoće čitati. Uz nove male ljude na vlasti, današnje  izabrane “lidere” koje smo  znači  zaslužili, eto nam i novih  udžbenika  i  njihovih   istina. Ko zna da se  te “istine” ni u putu nisu srele sa činjenicama, njegova je privatna stvar. Isto je i sa vlastitim sjećanjima. 

Kolumnista  DW potrudio  se da ispoštuje i jedno i drugo. Pa je u uvodu kojim se lociraju tema i povod  za  nju napisao: “Osnivanje Komunističke partije Jugoslavije  bio je početak  burne  istorije  organizacije koja je doživjela  olimpijske visine  borbe za  pravdu, slobodu,  jednakost,  međunarodno razumijevanje i saradnju, ali i katastrofalno strmoglavljivanje u kaljugu rata,  bratoubilaštva, nepravde, neslobode i ideološke isključivosti…

Tačno je i jedno i drugo. U odnosu na to, možda je dobro  što se  sredina  na koju  se ovo  odnosi,  eto pravi  da  ne  zna i da nije bitno  šta se to dešavalo  cijeli jedan vijek. Jer današnji  proizvođaći  sjećanja na istoriju – kao da je riječ o tome, a ne o faktima – ili bi se držali  prve polovice  konstatacije  a prešutjeli nastavak, ili obratno. A život uči da, uglavnom,  jare i pare teško mogu zajedno. Naravno, mrziteljima i samog  pomena  “komunizma” od toga  je zlo, kao i onima  koji znaju u čemu je nekada grandiozna  ideja završila, sa kime i zašto.

Kolumnista  DW je ipak uporan. I sa ogromnim  razlogom  podsjeća  na “neporecivu  činjenicu da su jugoslovenski komunisti predstavljali  jedinu  snagu koja je porazila dva najveća zla dvadesetog vijeka:  I Hitlera i Staljina…”  Koje li frustracije  današnjim  “pobjednicima” nad  ovakvom  istorijskom  činjenicom.

Potom  DW ima  pravo i obavezu i da kaže kako je “takozvana  ‘partijska država’  (partitokratija)  koju su patentirali  jugoslovenski  komunisti  i danas bolest od  koje  boluju  bezmalo sve nekadašnje  republike.”  Pa zaključuje  da je “burna  istorija  KPJ-SKJ  možda  najbolja  potvrda  teze  da  se u slučaju Jugoslavije kao zajednice srodnih naroda i slične prošlosti radilo o epohalnom projektu koji je, naročito u posljednjim  godinama  postojanja, povjeren pohlepnim, nezrelim, nesposobnim  i vlastoljubivim  elitama, ili, tačnije, uzurpiran od njih…”

Današnja  realnost  koja se može  prepoznavati  kako  kome odgovara  u svakom  slovu  pomenutog  komentara – prihvatati ili osporavati – jeste  uz sve ostalo i u činjenici da ova nova  vlastodržačka  naplavina  nije smogla ni snage ni mudrosti  da se  bar  prosto, suho faktografski,  osvrne  javno  na minulo stoljeće, ono od  Kongresa  u  Beogradu  održanog  od 20. do 23. aprila 1919.  do danas. Ne  svečasrki,  već “radno”.  Eto čak ni oni  koji, kobajagi,  baštine  neki izvorni  gen  te partije. Pa da se neko upita  kakav  je  trag  ostavilo  to  što  je trajalo  cijelo  stoljeće, neupitno  pretežno  na  dobrobit  “običnog”  čovjeka,  uz sve što je bilo drugačije  kasnije. I kakve se pouke  danas mogu iz toga  izvući. Sebe radi. Šta se od svega  prepoznalo kako valja, a čime su se opet zaigrali vječiti zaljubljenici u crne “pandorine kutije”. Kako je moguće pomisliti da se cijeli jedan vijek može  gurnutu  pod  tepih, ili označiti  grubo i bez nijansi, pretežno  crvenih, a  istorijski vrijednih  pomena i analize. Kako je moguće da nikome nije palo na pamet da je istorija doista  jeste “učiteljica života”.

Ko zna, možda se nije imalo vremena od  gerilskih  bitaka za fotelje  u podrumima te istorije, možda je  takvima i učitelja i znanja  navrh  glave,  jer to danas  malo čemu služi. Uostalom, ako i  zatreba,  mali  sve mogu  kupiti pojeftino na novim  velikim  buvljim  pijacama  istorije.

Jadno  je drušvo koje nije u stanju da se  prisjeti  vlastite  duge  prošlosti  i  suoči sa onim što ona obvjektivno  jeste, ma kako je ko i iz kojih razloga interpretirao. Zato tim  nesposobnjakovićima  kukala  majka  i  kada  je budućnost  u  pitanju. Odnosno, bilo bi tako da ih  ikakva druga  budućnost, mimo njihove  samo  profiterske  uopšte i interesuje. Velike ideje, poput  onih sanjarskih začetih aprila 1919. smiješne su im.

A što se onog malog broja ljudi tiče kod kojih nije sve baš tako, ali  bi  još uvijek voljeli čuti nešto o minulom stoljeću – sretni su što evo  imaju  Deutsche Welle. Ako i nije baš sve onako  kako  je napisano, potrudili  su se, iz vlastite perspektive,  da ne lažu. I poruka je jasna:  Ne zaboravite  tih sto godina, ima puno razloga. Hvala im na tome, i lijepo normalnima  ovdje.

Ostalima  se  svakako  više  pomoći  ne može.     

Idi naVrh

Don't Miss