a024bfe2d251f38095b6f98072329d73
a024bfe2d251f38095b6f98072329d73

Mirsada Poturković: Porodična solidarnost danas se gubi

Bosna i Hercegovina uopće nema podatke o djeci izvan školskog sistema, položaj djece kažu stručnjaci je pogoršan uz neadekvatno poštivanje dječijih prava. Danas je Međunarodni dan djeteta i tim povodom razgovarali smo sa socijalnom radnicom Mirsadom Poturković. Za Interview.ba Poturković navodi glavne probleme s kojim se danas susreću djeca – loše zdravlje, neuhranjenost, isključivanje iz obrazovanja, dječiji rad, brakovi maloljetnika, maloljetničke trudnoće i ekstremno nasilje.

IMA LI SOLIDARNOSTI U PORODICI: Ovaj dan treba iskoristiti da pozovemo sve srodnike da u situacijama u kojima neko od članova njihove porodice iz različitih razloga nije u stanju kvalitetno brinuti o svojoj djeci, pokažu interes i tu brigu preuzmu privremeno ili dugoročnije. Nekako nam se ta porodična solidarnost kada su u pitanju djeca iz disfunkcionalnih porodica gubi.

INTERVIEW.BA: Kada su Vam policijski službenici javili da su pronašli bebu, koju su kasnije mediji prozvali „bebom u kontejneru“, kakva je bila Vaša reakcija?

POTUROVIĆ: Generalno reakcija Centra za socijalni rad je uvijek profesionalna i u skladu s onim što ovom centru kao organu starateljstva nameću pozitivni zakonski propisi, a koji tretiraju oblast brige o djetetu. U konkretnom slučaju Centar je odmah pristupio zbrinjavanju djeteta, poduzimanju radnji na upisu djeteta u knjigu rođenih, procjeni najboljeg dugoročnijeg oblika zbrinjavanja za dijete.

INTERVIEW.BA: Gdje je danas smještena ova beba?

POTUROVIĆ: Nakon utvrđivanja da je hraniteljstvo optimalan oblik brige, smjestili smo ga u hraniteljsku porodicu. Također je vođen postupak utvrđivanja podobnosti djeteta za usvojenje i postupak trajnog zbrinjavanja djeteta.

INTERVIEW.BA: Koliko često se susrećete sa situacijama, gdje majke ostavljaju djecu?

POTUROVIĆ: Susrećemo se s tim situacijama, kao i drugi centri za socijalni rad, ali ne u procentualno velikom broju. Posljednjih godina prema statistici više smo u poziciji da pokrećemo postupke izuzimanja djece iz bioloških porodica, čiji su život i zdravlje ugroženi, te koja su zanemarena, zlostavljana itd., nego sa djecom koju su roditelji ostavili. Nisu to česti slučajevi.

INTERVIEW.BA: Danas je Međunarodni dan djeteta, šta biste poručili roditeljima, dedama, nanama i svima drugima?

POTUROVIĆ: Moje iskustvo posljednjih godina ide u smjeru da nam je briga kako uže, tako i šire porodice o djeci vrlo potrebna, te da su nam vrlo bitni i dedo i nana, kao i svi srodnici u pravoj i pomoćnoj liniji za podršku djeci čiji roditelji nisu u stanju da o njima brinu, odnosno da ih zaštite. Ovaj dan treba iskoristiti da pozovemo sve srodnike da u situacijama u kojima neko od članova njihove porodice iz različitih razloga nije u stanju kvalitetno brinuti o svojoj djeci, pokažu interes i tu brigu preuzmu privremeno ili dugoročnije. Nekako nam se ta porodična solidarnost kada su u pitanju djeca iz disfunkcionalnih porodica gubi.

Djetinjstvo na Balkanu – Zabrinjavajuće statistike!

“Veoma je zabrinjavajuće da su tri zemlje iz našeg regiona nazadovale na Indeksu prekinutog djetinjstva, jer nam to ukazuje na pogoršan položaj djece i neadekvatno ispunjavanje dječijih prava u ovim zemljama. Naročito je alarmantno da Bosna i Hercegovina već drugu godinu za redom uopće niti nema podatke o djeci izvan školskog sistema, dok se broj djece izvan obrazovanja u Crnoj Gori udvostručio. Iz prakse znamo da se djeca pripadnici romske manjine, te djeca s poteškoćama u razvoju, najčešće susreću s preprekama u ostvarivanju pristupa školovanju, i smatramo da je ovo jedan od prioriteta koji je potrebno hitno rješavati”, kazala je za medije direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.
 

 

Prethodna vijest

POVRATAK OTPISANE Dženana Alađuz: Prljavi bračni ples

Naredna vijest

IZ ĆORSOKAKA Zlatko Dizdarević: Zašto smo donji