a024bfe2d251f38095b6f98072329d73
a024bfe2d251f38095b6f98072329d73

Mirsada Poturković: Porodična solidarnost danas se gubi

01.06.2018.

Bosna i Hercegovina uopće nema podatke o djeci izvan školskog sistema, položaj djece kažu stručnjaci je pogoršan uz neadekvatno poštivanje dječijih prava. Danas je Međunarodni dan djeteta i tim povodom razgovarali smo sa socijalnom radnicom Mirsadom Poturković. Za Interview.ba Poturković navodi glavne probleme s kojim se danas susreću djeca – loše zdravlje, neuhranjenost, isključivanje iz obrazovanja, dječiji rad, brakovi maloljetnika, maloljetničke trudnoće i ekstremno nasilje.

IMA LI SOLIDARNOSTI U PORODICI: Ovaj dan treba iskoristiti da pozovemo sve srodnike da u situacijama u kojima neko od članova njihove porodice iz različitih razloga nije u stanju kvalitetno brinuti o svojoj djeci, pokažu interes i tu brigu preuzmu privremeno ili dugoročnije. Nekako nam se ta porodična solidarnost kada su u pitanju djeca iz disfunkcionalnih porodica gubi.

INTERVIEW.BA: Kada su Vam policijski službenici javili da su pronašli bebu, koju su kasnije mediji prozvali „bebom u kontejneru“, kakva je bila Vaša reakcija?

POTUROVIĆ: Generalno reakcija Centra za socijalni rad je uvijek profesionalna i u skladu s onim što ovom centru kao organu starateljstva nameću pozitivni zakonski propisi, a koji tretiraju oblast brige o djetetu. U konkretnom slučaju Centar je odmah pristupio zbrinjavanju djeteta, poduzimanju radnji na upisu djeteta u knjigu rođenih, procjeni najboljeg dugoročnijeg oblika zbrinjavanja za dijete.

INTERVIEW.BA: Gdje je danas smještena ova beba?

POTUROVIĆ: Nakon utvrđivanja da je hraniteljstvo optimalan oblik brige, smjestili smo ga u hraniteljsku porodicu. Također je vođen postupak utvrđivanja podobnosti djeteta za usvojenje i postupak trajnog zbrinjavanja djeteta.

INTERVIEW.BA: Koliko često se susrećete sa situacijama, gdje majke ostavljaju djecu?

POTUROVIĆ: Susrećemo se s tim situacijama, kao i drugi centri za socijalni rad, ali ne u procentualno velikom broju. Posljednjih godina prema statistici više smo u poziciji da pokrećemo postupke izuzimanja djece iz bioloških porodica, čiji su život i zdravlje ugroženi, te koja su zanemarena, zlostavljana itd., nego sa djecom koju su roditelji ostavili. Nisu to česti slučajevi.

INTERVIEW.BA: Danas je Međunarodni dan djeteta, šta biste poručili roditeljima, dedama, nanama i svima drugima?

POTUROVIĆ: Moje iskustvo posljednjih godina ide u smjeru da nam je briga kako uže, tako i šire porodice o djeci vrlo potrebna, te da su nam vrlo bitni i dedo i nana, kao i svi srodnici u pravoj i pomoćnoj liniji za podršku djeci čiji roditelji nisu u stanju da o njima brinu, odnosno da ih zaštite. Ovaj dan treba iskoristiti da pozovemo sve srodnike da u situacijama u kojima neko od članova njihove porodice iz različitih razloga nije u stanju kvalitetno brinuti o svojoj djeci, pokažu interes i tu brigu preuzmu privremeno ili dugoročnije. Nekako nam se ta porodična solidarnost kada su u pitanju djeca iz disfunkcionalnih porodica gubi.

Djetinjstvo na Balkanu – Zabrinjavajuće statistike!

“Veoma je zabrinjavajuće da su tri zemlje iz našeg regiona nazadovale na Indeksu prekinutog djetinjstva, jer nam to ukazuje na pogoršan položaj djece i neadekvatno ispunjavanje dječijih prava u ovim zemljama. Naročito je alarmantno da Bosna i Hercegovina već drugu godinu za redom uopće niti nema podatke o djeci izvan školskog sistema, dok se broj djece izvan obrazovanja u Crnoj Gori udvostručio. Iz prakse znamo da se djeca pripadnici romske manjine, te djeca s poteškoćama u razvoju, najčešće susreću s preprekama u ostvarivanju pristupa školovanju, i smatramo da je ovo jedan od prioriteta koji je potrebno hitno rješavati”, kazala je za medije direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.
 

 

Idi naVrh

Don't Miss