924e149af069b8ea323a809fbb1171d4
924e149af069b8ea323a809fbb1171d4

Vildana Dedić: Vrijeme je da prestanemo proizvoditi nesretne ljude!

30.09.2016.

Bogato radno iskustvo želi primijeniti kako bi Zenicu učinila mjestom dobrog i sigurnog življenja.

Jedina kandidatkinja za načelnicu Zenice dolazi iz Naše stranke. Njeno ime je Vildana Dedić. Po zanimanju je diplomirana mašinska inženjerka. Posjeduje 35 godina radnog iskustva u privredi, u državnim i privatnim firmama. Ponosna je što njeno ime stoji uz Našu stranku, za koju se ne vežu nikakvi skandali i afere.  

INTERVIEW.BA: Zašto ste odlučili kandidirati se pod okriljem političke stranke, a ne kao samostalna kandidatkinja?

DEDIĆ: Ponosna sam što moje ime stoji zajedno sa Našom strankom, koja širom zemlje radi dobre stvari i koja iza sebe nema afera, skandala, prevara ni podmetanja, te koja nikada nije dijelila vlast s onima koji su odgovorni za stanje u kojem se nalazimo posljednih dvadeset godina.

Nedavno sam pročitala jednu misao koja najbolje opisuje i opravdava moju kandidaturu, a to je: „Da bi zlo uspjelo, dovoljno je da dobri ljudi ne rade  ništa.“ Želim da uradim najviše i to je moto koji moja sredina prepoznaje. Ljudi koji me poznaju vjeruju u mene, ostale želim da uvjerim da imam snagu, imam ljude koji stoje iza mene i to je ključ rješenja za sve probleme. Niko sam ne može ni da riješi poteškoće, a ni da napravi nešto novo i bolje. Kada se vjeruje u ono što radiš, a radiš za dobro svih, i ljudi i životinja, za dobro rijeka i šuma, za osnovne životne potrebe koji nam pripadaju rođenjem, a koje nam neko otima, boriš se do kraja. Tek tada mogu biti dobri i rezultati koji će doprinijeti boljoj svakodnevnici, sretnijim ljudima koji će voljeti svoju zemlju i svoj grad i neće sanjati samo o tome da je napuste. Moja želja je da počnemo sa pravom proizvodnjom, da vratimo dostojanstvo svakom građaninu i damo mu priliku da radi i hrani svoju djecu.. Vratimo prave vrijednosti za običnog čovjeka. Prestanimo proizvoditi nesretne ljude!!!

INTERVIEW.BA: Šta je temelj Vašeg političkog programa?

DEDIĆ: Zna se šta je odgovornost i zna se da su političari tu zbog građana i njihovih potreba. U kampanji nećemo nikoga blatiti, nećemo se čak ni baviti drugim strankama. A teme su: ekonomija, zaštita okoliša i energetska efikasnost, kultura i sport.

INTERVIEW.BA: Šta Vas izdvaja od drugih kandidata i kandidatkinja? Zašto bi građani i građanke glasali baš za Vas?

DEDIĆ: Kandidatkinja sam koja je sav svoj radni vijek od 35 godina provela u privredi-državnim i privatnim firmama, te su mi bliski problemi u oblasti privrede. Imala sam priliku voditi firmu za izvođenje građevinskih i mašinskih radova. To mi je omogućilo da upoznam i savladam evropski sistem rada i uočim kako se mogu jednostavno završiti administrativni postupci koji su kod nas bespotrebno komplikovani. Imala sam priliku raditi u firmi koja je bila dijelom vlasništva grada. To iskustvo mi je omogućilo da vidim kako funkcioniše taj sistem rada, kako je sve neuvezano i samim tim je nemoguće uspješno privesti bilo koji projekat do kraja. Sigurno je da je to jedan od razloga zbog kojeg  želim da stečena iskustva u inostranstvu prenesem ovdje i svoju Zenicu učinim mjestom dobrog i sigurnog življenja. Jedina sam kandidatkinja među 10 kandidata na listi za gradonačelnika.

INTERVIEW.BA: Šta planirate uraditi u prvih 100 dana mandata, ako dobijete povjerenje birača?

DEDIĆ: Kada dođem na ovo radno mjesto koje je u nadležnosti građana, prvi radni zadaci će biti oni koji ih najviše mo

– Ukinut ću plaćanje komisijskog rada gradskih službenika u redovnom radnom vremenu, a posebno one koje su u opisu njihovih radnih obaveza

– Razriješit ću i raspisati natječaj i prijem novih- starih šefova gradskih službi i javnih preduzeća i ustanova, te iste popunjavati na bazi njihovih programa

–  Riješit ću problem ekološke takse, analizirati njenu visinu i namjenu, usmjeriti je prema Gradu i potrebama građana prvenstveno za sport i mlade 

– Ukinut ću komunalne naknade za građevinsko zemljište (KGZ) po uzoru na sve gradove ZE-DO kantona i Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine

– Uspostavit ću stalnu saradnju s udruženjima poslodavaca

Lako je navesti još mnogo ideja i rješenja iz Programa Naše stranke koje želimo realizovati, ali ovih pet je realno obećanje za prvih 100 dana moga budućeg rada.

INTERVIEW.BA: Koja su tri najveća problema u Vašem gradu?

DEDIĆ: Na vaše pitanje dat ću odgovor iz izborne strategije Naše stranke, a to su: nezaposlenost, ekologija i grijanje

INTERVIEW.BA: Kakav je Vaš stil liderstva? Trump, Hillary ili Merkel? Dodik, Čović ili Izetbegović?

DEDIĆ: Hillary i Merkel.

Idi naVrh

Don't Miss