68b62085e41e8f225811766f8d5eb2bb
68b62085e41e8f225811766f8d5eb2bb

Šahzija Mrkonja: Načelnik općine je uslužna djelatnost, a ne komandna funkcija

30.09.2016.

Specijalistkinja fizijatrije i porodične medicine odlučna je da općinu Ilidža pretvori u dolinu zdravlja

Šahzija Mrkonja kandidatkinja je za načelnicu općine Ilidža na predstojećim izborima, ispred BPS-a Sefer Halilović. Po zanimanju je specijalistkinja fizijatrije i porodične medicine, ali i menadžerica kvaliteta u zdravstvu. Posjeduje tridesetpetogodišnje iskustvo u radu s ljudima koji imaju medicinske, ali i druge probleme. Želi promijeniti pravilo o lošim političarima i ističe kako političku moć treba dati u ruke sposobnim i pozitivnim ljudima, koji će raditi za sveopšte dobro.

INTERVIEW.BA: Zašto ste odlučili biti kandidatkinja pod okriljem političke stranke, a ne samostalna kandidatkinja?

MRKONJA: Moj politički angažman dio je mog aktivizma, koji nije tu zbog neke pretjerane ambicije ili ljubljenja moći. Ja samo reagujem na ono što nam se dešava, jer moram. Svaki čovjek mora, to je njegova obaveza, a dobrano utiče na njegov cijeli život.

Moj odabir je konstruktivna politika, znači saradnja na zajedničkom cilju. Zašto politička partija, a ne samostalno? Pa zar sve vrijeme nije jasno da samo zato što pripadate nekoj skupini tj. stranci, vas život se može drastično promijeniti, njena moć vas može itekako favorizirati, iako vi to možda i ne zaslužujete ni po čemu.

Ja sam u politici skoro dvadeset godina, nekako sam se većinom nalazila s idejama manjih stranaka koje su imale uticaja, barem kao neki jezičak na vagi, ali ja lično nisam imala tu podobnost koja se tražila kada dođe podjela kolača. Potpuno suprotno sam doživjela ulaskom u Bosanskohercegovačku patriotsku stranku BPS Sefer Halilović. Tu sam vidjela demokratiju na djelu, poštovanje džentlmena i oficira, istinske ostatke Titove socijaldemokratije, jer socijaldemokratija nije nešto što se proklamuje već ono što se zaista realno događa. A mi smo svjedoci terora socijaldemokratskih partija i lažne zaštite nacionalnih stranaka.

Dakle, BPS jeste po mojoj mjeri i zaista su prepoznali moj potencijal i dali mi prostora,  prije svega da djelujem, da zaradim povjerenje i evo kao rezultat kanditatkinja sam za načelnicu općine Ilidža.

Takva prilika se ne propušta, to je ona prilika koju čekaju žene koje na sav glas viču da su diskriminisane. Dakle, ženama posebno želim pokazati da sve možemo samo ako hoćemo. Borba je to, ali i do nas je. Borimo se, u slučaju moje pobjede posebno ću raditi na osvješćivanju žena o njihovim pravima i potaknuću njihovo učešće u političkom životu.

INTERVIEW.BA: Šta je temelj Vašeg političkog programa?

MRKONJA: Temelje svog političkog programa baziram na onome što lokalni izbori znače za lokalnu samoupravu. Svakome bi trebale biti poznate izvorne nadležnosti lokalne samouprave i ko su izvršioci tih nadležnosti. Šta radi općinsko vijeće, šta radi načelnik,  a šta gradjani. Načelnici predstavljaju i zastupaju lokalnu zajednicu, predlažu i izvršavaju, načelnici su menadžeri. Nažalost, neki načelnici toliko nametnu svoju ličnost kao da se sve radi po njihovoj mjeri, a u stvari općinsko vijeće je najvažnije zakonodavno tijelo.

Moj program sačinjen je od najednostavnijih stvari, do vizije općine Ilidža kao doline zdravlja, gdje će mnoge uslužne djelatnosti biti uvezane i razvijene u funkciji tog projekta, zdravlja i turizma. Baziram ga na znanju, standardizaciji, edukaciji, informaciji, tržišnoj ekonomiji, odbrani ljudskih prava, zaštiti prirodnih resursa i upošljavanju ljudskih potencijala. Ako zvuči kao pamflet, vjerujte nije, jer je meni malo prostora da sve nabrojim. Ja sam sve to posložila u svojoj glavi i programu.

INTERVIEW.BA: Šta Vas izdvaja od drugih kandidata i kandidatkinja? Zašto bi građani i građanke glasali baš za Vas?

MRKONJA: Moram reći da mene izdvaja prvo to što sam žena. Dobila sam priliku da ženske prednosti upotrijebim u rukovođenju čitavom zajednicom. Drugo, imam bogato iskustvo s ljudima, bogato iskustvo političkog aktivizma, menadžer sam kvaliteta i još sam vizionar, sposobna da vidim veliku sliku. Potpuno sam nova, potpuno drugačija od tipičnog političara. Ovo shvatam kao posao, a ne poligon za rast moga ega i moći. Nemam se namjeru bogatiti, to me ne interesuje, moja djeca su na svom putu, sami smo se izborili za sve u životu i najviše se i uzdam u svoje snage. Ja sam jedna normalna osoba i upravo sam dobila neke komentare da sam toliko normalna da sigurno takav ne mogu proći. Može biti ako budu o tome odlučivali centri moći, ali ako o tome budu odlučivali birači, možda ih i iznenadim.

A možda je došlo vrijeme da neki  kao ja dođu da rade posao koji je kao i svaki  posao uslužne djelatnosti. Ja sam usluga, a zna se, usluga se daje kvalitetno i po standardima i procedurama. Tu mit o načelniku kao svemoćnoj zvijezdi prestaje, a počinje izvršni servis građanima. Ja čak imam i neke svoje privatne projekte iz oblasti zdravstvenog turizma s kojima bih finansijski i bolje prošla, ali sam spremna odraditi ovaj posao jer to je ipak služba u zajednici. To nema cijenu ako si društveno osviještena osoba, a ja to jesam.

INTERVIEW.BA: Šta planirate uraditi u prvih 100 dana mandata, ako dobijete povjerenje birača?

MRKONJA: Prvi dani mog mandata bi išli na upoznavanje sa situacijom. Bitni su baza podataka i analiza da bi se odabrali prioriteti. Operativni planovi bi bili odabrani i po težini zadatka. U prvih sto dana sigurno se odabiru gorući problemi, ono što je jednostavno za završiti i ono što je hitno da se osjete brzi efekat i boljitak. Za općinu Ilidža to su problemi čistoće, pasa lutalica, sigurnosti, civilne zaštite, dakle, reda.  Drugi planovi zahtijevaju više vremena da bi se napravili ili pokazali rezultati.

INTERVIEW.BA: Koja su tri najveća problema u Vašem gradu?

MRKONJA: Tri najveća problema su nered, neplanska infrastruktura i sigurnost. Nezaposlenost je opštepoznata najveća boljka svih.

INTERVIEW.BA: Kakav je Vaš stil liderstva? Trump, Hillary ili Merkel? Dodik, Čović ili Izetbegović?

MRKONJA: Iz knjiga znam da su lideri imali različite stilove i da su različiti personaliti. Zato i jesu lideri. Sebe bih stavila u kategoriju vizionara, revolucionara. Nijedan ponuđeni odgovor mi ne odgovara. Svi su tipični vođe, znam, ali lideri nisu. Vizionara je samo dva posto, dozvoljavam sebi da se tako definišem.

Idi naVrh

Don't Miss