00d9b1e39f02d57be65ad2a9a6eaa3b8
00d9b1e39f02d57be65ad2a9a6eaa3b8

Melina Halilović: Želim bolji život u svom gradu

26.09.2016.

Kandidatkinja SBB BiH za Općinsko vijeće Visoko u politiku ulazi ponajviše zbog Roma i Romkinja, ali i svih oni koji se osjećaju kao građani drugog reda. Želja joj je doprinijeti poboljšanju uslova njihovog života.

Melina Halilović rođena je 1987. godine u Visokom, a trenutno studira na Odsjeku za socijalni rad pri Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Godinama  je aktivna u radu nevladinog sektora, a sada je angažovana u organizaciji Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“,  koja realizuje brojne projekte fokusirane na obrazovanje romske djece s posebnim osvrtom na djevočice. Radila je na osnaživanju žena, djece i omladine iz romske zajednice, buđenju svijesti o važnosti školovanja djece, kao i značaju njihove uloge u porodici i društvu, ekonomskom jačanju žena i zajednice, te na raznim zdravstveno-preventivnim programima. Članica je Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH.

INTERVIEW.BA: Zašto ste se odlučili uključiti u politički život u BiH? 

HALILOVIĆ: Smatram da sam se uključila u politički život Bosne i Hercegovine onog dana kada sam postala aktivistkinja u civilnom društvu, kada sam odlučila da se borim za demokratiju i ljudska prava. Ova borba traje već deset godina, a ove godine odlučila sam da se i zvanično kandidujem na lokalnim izborima, jer smatram da mogu mnogo da doprinesem razvoju lokalne zajednice kroz svoje obrazovanje, formalno i neformalno te dugogodišnje iskustvo i rad u civilnom društvu. A najveći razlog mog uključenja u politički život jeste želja da radim za svoj grad, svoje komšije i želja za promjenama. Želim bolji život u našem gradu, a ne negdje drugo. Prije svega, želim da budem dio promjena i da budem na mjestu gdje se donose odluke i gdje se te promjene mogu napraviti. Dakle, u politiku ulazim ponajviše zbog svojih Roma i Romkinja, ali i svih onih koji se osjećaju kao građani drugog reda i koji su marginalizovani: žene, mladi, invalidi, penzioneri i svi oni kojima su na bilo koji način uskraćena prava.

INTERVIEW.BA: Šta je temelj Vašeg političkog programa/angažmana?

HALILOVIĆ: Moja vizija i ono za šta želim da se borim u Općinskom vijeću jeste aktivno sudjelovanje građana, a posebno romske zajednice, u redovnim društvenim trendovima i to kroz pružanje informacija i savjeta u lokalnoj zajednici. Tu mislim i na pomoć u rješavanju nagomilanih problema romske populacije. Želim pomagati djeci bez roditeljskog staranja, ženama te starim i iznemoglim, ali i raditi na njihovom usmjeravanju prema konstruktivnom i afirmativnijem načinu života. Želim raditi na lokalnim strategijama za rješavanje problema socijalno ugroženog stanovništva i pomoći da svi građani dobiju informacije i podršku u projektima koji su od značaja za općinu Visoko i njeno stanovništvo. Mislim da to mogu jer, pored toga što poznajem i predstavljam romsku populaciju, ja sam predstavnica i civilnog društva i dobro  poznajem problematiku vezanu za mlade i žene.

INTERVIEW.BA: Šta Vas izdvaja od drugih kandidata/kinja? 

HALILOVIĆ: Vrijeme je da općinu Visoko vode sposobni, mladi i inovativni ljudi. Smatram da sam neko u koga ljudi mogu imati povjerenje, sposobna sam, mlada, inovativna i neko ko će da uradi prave stvari za općinu Visoko.

INTERVIEW.BA: Šta planirate uraditi u prvih 100 dana mandata ako dobijete povjerenje birača?

HALILOVIĆ: Ukoliko dobijem povjerenje birača, u prvih 100 dana mandata prvenstveno ću da razgovaram sa svojim biračima. Očekujem mnoge inicijative s njihove strane, a onda slijede mnoga vijećnička pitanja i vijećničke inicijative koje ću predlagati i nadam se da će biti i usvojene. Ono što prvo planiram jeste usvajanje akcionog plana za rješavanje problema romske populacije na području općine Visoko i budžeta za obrazovanje manjina. Takođe ću se zalagati za ekonomsko jačanje kroz uspostavljanje strategija i lokalnih akcionih planova za rješavanje problema nezaposlenosti mladih i žena.

INTERVIEW.BA: Koja su tri najveća problema u Vašoj zajednici?

HALILOVIĆ: Najveći problemi u zajednici su nezaposlenost, loš nivo obrazovanja, socijalna i zdravstvena zaštita. Moji sugrađani na području općine Visoko stalno se suočavaju sa ovim problemima. Kako u Općinskom vijeću Visoko nikada nije bio predstavnik nacionalne manjine, pa tako ni Roma, u našoj općini ne postoji posebna strategija rješavanje problema romske populacije, dok u većini općina na području BiH postoji. Istovremeno, kroz dugogodišnji rad u nevladinom sektoru vidjela sam da se Romi svakodnevno suočavaju s mnogim problemima, prvenstveno u obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, ali i sa diskriminacijom, stambenim problemima, lošim zdravstvenim osiguranjem i nezaposlenošću i sve to, iako na području ove općine romske porodice žive više od 150 godina.  Obrazovanje smatram značajnim jer može da doprinese poboljšanju položaja Roma tako da im obezbijedi veću dostupnost zapošljavanju i izlasku iz kruga krajnjeg siromaštva i diskriminacije, te smanjenju marginalizovanosti. U Visokom djeca iz  mnogih romskih porodica idu u školu, ali mnoga od njih ne završavaju školovanje, često  zbog toga što veliki broj romskih porodica odlazi u treće zemlje, ali i zbog toga što roditelji često nisu u stanju djeci pružiti ni osnovne potrebe,  poput školskog pribora, udžbenika i užine, jer su mnogi nezaposleni. Sve ovo pokazuje da moramo popraviti kvalitet života Roma i Romkinja tako što će im se mijenjati svijest i stav, posebno u segmentu obrazovanja, ali i jačanja njihove političke volje.

INTERVIEW.BA: Kakav je vaš stil liderstva? Trump, Hillary ili Merkel? Dodik, Čović ili Izetbegović? 

HALILOVIĆ: Mene lično inspirišu Nelson Mandela i njegova borba za demokratiju. Evo nekih od njegovih citata koji i mene pokreću: “Pravi smisao izgovorene riječi mora se pokazati  praktičnim djelima.” Ili: “Mi dobro znamo, iz naših prošlih iskustava, da je potrebna  poštena i iskrena razmjena mišljenja i kritike za svako društvo, da bi bilo istinski demokratsko.” Što se tiče današnje politike i ovih nama bližih, mogu reći da je Angela Merkel jedna od jako moćnih, pametnih i uspješnih žena u Evropi. Ona je prva žena u historiji Njemačke koja je postala kancelarka, tako da me njen rad inspiriše.

Idi naVrh

Don't Miss