0548677e6432786dd8df61eb3aaec139
0548677e6432786dd8df61eb3aaec139

Indira Bajramović: San mi je da svi pripadnici nacionalnih manjine žive dostojanstveno

22.09.2016.

Petnaest godina angažmana i nesebične pomoći drugima doveli su je i do političkog angažmana. Indira obećava da će predano raditi na poboljšanju uslova za život romske zajednice.

Indira Bajramović, kandidatkinja DF-a za Gradsko vijeće Tuzla na listi  za nacionalne manjine, studira ekonomiju, voditeljica je nevladine organizacije Bolja budućnost i trenutno predsjedavajuća Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH. Radila je na izradi Akcionih planova za Rome u BiH i Strategije za rješavanje problema Roma u BiH, pokretala je i osnivala više ženskih romskih organizacija, organizovala seminare, obuke, razne vidove edukacija kako bi ojačale sebe kao lidericu, ali i druge žene kao punopravne članice društva. Ima kćer i dva unuka.

INTERVIEW.BA: Zašto ste se odlučili uključiti u politički život u BiH? 

BAJRAMOVIĆ: Petnaest godina radim u NVO sektoru, pomažem ljudima i mogu slobodno reći da to uspješno radim, ali sam shvatila da mogu mnogo više uraditi ako se politički angažujem, a posebno na lokalnom nivou jer svi problemi s kojima se susreću naši građani i građanke mogu se rješavati upravo na lokalnom nivou. 

INTERVIEW.BA: Šta je temelj vašeg političkog programa/angazmana?

BAJRAMOVIĆ: Ekonomska, zdravstvena i socijalna zaštita nacionalnih manjina uz mobilizaciju građana i građanki na aktivno uključivanje u život i razvoj lokalne zajednice.

INTERVIEW.BA: Šta vas izdvaja od drugih kandidata/kinja? 

BAJRAMOVIĆ: Dio sam običnog naroda, znam svakodnevne probleme građana i građanki i te probleme ću bolje razumjeti od ovih koji su na vlasti već 20 godina, koji više ne žive s narodom i koji su se do krajnje mjere otuđili od njega.

INTERVIEW.BA: Šta planirate uraditi u prvih 100 dana mandata ako dobijete povjerenje birača?

BAJRAMOVIĆ: Planiram pokrenuti vijećnička pitanja koja će pomoći rješavanja problema direktno u zajednicama. Imam u planu pokrenuti i neke inicijative, ali i direktno razgovarati s građanima i građankama o tome šta su njihovi problemi kako bih mogla biti njihov glas i zastupati njihove interese u gradskom vijeću.

INTERVIEW.BA: Koja su tri najveća problema u vašoj zajednici?

BAJRAMOVIĆ: Najveći problemi moje lokalne zajednice su: nezaposlenost, zdravstvena i socijalna zaštita i komunalni infrastrukturni problemi.

INTERVIEW.BA: Kakav je vaš stil liderstva? Trump, Hillary ili Merkel? Dodik, Čović ili Izetbegović?

BAJRAMOVIĆ: Nijedan! Moj stil liderstva je isključivo moj i taj stil je demokratski,  baziran na dvosmjernoj komunikaciji koja uključuje konsultiranje s biračima/cama. Moja odgovornost je isključivo prema njima i u svakoj inicijativi nastojaću potaknuti sudjelovanje svih građana i građanki u procesu odlučivanja. Moj je san da svaki pripadnik i pripadnica nacionalne manjine živi s ponosom i dostojanstvom u svom gradu.

Idi naVrh

Don't Miss