d3b3799d6611d677944f5f86a500beb3
d3b3799d6611d677944f5f86a500beb3

Amra Junuzović-Kaljić: Vrijeme je da se platforme za rad formiraju dijalogom

21.09.2016.

Iskusna i cijenjena liječnica borit će se protiv nesavjesnog poslovanja, zaduživanja i zapošljavanja po podobnosti. A zalagati za prave ljude na pravom mjestu i to sa referencama znanja, vještine i iskustva.

Amra Junuzović-Kaljić je liječnica, specijalista za dječije bolesti sa 34-godišnjim profesionalnim iskustvom. Autorica je i koautorica brojnih stručnih radova prezentiranih na stručnim sastancima i kongresima u zemlji i inozemstvu i dobitnica velikog broja stručnih priznanja i nagrada. Amra je kandidatkinja za Opštinsko vijeće Stari Grad u Sarajevu

INTERVIEW.BA: Zašto ste odlučili biti nezavisna kandidatkinja, a ne dio postojećih stranačkih struktura?

JUNUZOVIĆ-KALJIĆ: Smatram da je jednostavnije djelovati izvan okvira koje nalaže stranka i stranački interesi. Vrijeme je da se otvore teme i rasprave i da se pomakne sa mrtve tačke, te dijalogom formiraju nove platforme za rad.

INTERVIEW.BA: Šta je temelj vašeg političkog programa?

JUNUZOVIĆ-KALJIĆ: Politički program koji zastupam temelji se na potrebi i želji za napretkom ljudske zajednice u svakom pogledu, potrebi da doprinesem kvalitetnijem i boljem životu u svojoj zajednici. Pošto sam ja ljekar, specijalista za dječije bolesti, jako sam zainteresovana da i na tom polju doprinesem zaštiti zdravlja. Zdravlje čovjeka, naročito djeteta, najveće je bogatstvo i stoga je moj cjeloživotni zadatak i poziv briga o dječijem zdravlju, njihovom rastu i razvoju i osiguravanju zdrave i sigurne atmosfere u kojoj dijete boravi, a koja će doprinijeti realizaciji optimalnih uslova za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba djeteta.

INTERVIEW.BA: Šta vas izdvaja od drugih kandidata/kinja?

JUNUZOVIĆ-KALJIĆ: Mislim da je vrijeme za nove ideje. Do sada nisam bila politički aktivna u zajednici i imam potrebu da upravo na temelju sopstvenog profesionalnog iskustva djelujem u pravcu poboljšanja životnih uslova u zajednici.

INTERVIEW.BA: Šta planirate uraditi u prvih 100 dana mandata ako dobijete povjerenje birača?

JUNUZOVIĆ-KALJIĆ: Potrebne su ozbiljne mjere i zahvati koje traže predan rad, a ne da je naglasak na ideološkim ili nacionalnim pitanjima.

INTERVIEW.BAKoja su tri najveća problema u vašoj zajednici?

JUNUZOVIĆ-KALJIĆ: Opština Stari grad Sarajevo je napredna, aktivna, turistički atraktivna i živopisna lokalna zajednica, puna dobrih i kvalitetnih ljudi, sa nizom otvorenih razvojnih projekata, tako da osnovnu problematiku vidim samo u daljem ekonomskom napredovanju i poboljšanju uslova života za mlade ljude, kako bi se zaustavio odliv mladosti, „pameti“ i energije.

INTERVIEW.BAKakav je vaš stil liderstva? Trump, Hillary ili Merkel? Dodik, Čović ili Izetbegović?

JUNUZOVIĆ -KALJIĆ: Ne doživljavam sebe kao lidera poput gore nabrojanih.

Idi naVrh

Don't Miss