Sanirano divlje odlagalište otpada u Pločama kod Livna

Idi naVrh