Evropska unija

bled orban N
06.09.2021.

Na Bledu ćuprija

Piše: Ahmed BURIĆ U čekaonici Evropske unije Al’ je lep ovaj Bled, mogao je pomisliti 1965. godine na 33. kongresu P.E.N., jugoslavenski nobelovac Ivo
Idi naVrh