I TO JE MOGUĆE Revizori ne mogu ući u trag kako se u FBiH isplaćuju penzije?!

20.06.2024.

Nelogičnosti poslovanja kod isplate penzija mahom se spočitavaju federalnom ministru finansija Toniju Kraljeviću

Piše: A. DUČIĆ

Iako je isplata penzija u Federaciji BiH redovna, te iako u proteklim godinama, nakon prelaska Federalnog zavoda PIO/MIO na trezorsko poslovanja nije bilo nekih poremećaja, federalni revizori su ustanovili određene nelogičnosti kod samih isplata penzija.

Ove nelogičnosti mahom spočitavaju Ministarstvu finansija FBiH na čelu sa ministrom Tonijem Kraljevićem, ali i Vladi FBiH, kao i samom Zavodo PIP/MIO.

Član 129. Zakona

Prelaskom Zavoda na trezorsko poslovanje nije moguće prepoznati sredstva iz kojih su isplaćene penzije, odnosno nije vidljivo koliko je redovnih penzija isplaćeno iz sredstava doprinosa, a koliko je penzija ostvarenih po povoljnim uslovima isplaćeno iz sredstava Budžeta FBiH (povoljne penzije se isplaćuju u zbirnom iznosu korisnicima penzija) – ustanovili su federalni revizori.

Kako navode, sredstva za prava utvrđena članom 129. Zakona o PIO osiguravaju se iz Budžeta FBiH, a ne iz sredstava doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Napominjemo da je članom 130. tačka (4) utvrđeno da „Ukoliko prihodi nosioca osiguranja ne pokrivaju rashode za isplatu penzija, u tekućem mjesecu, potrebna razlika sredstava namirit će se iz Budžeta FBiH, odnosno drugih izvora koje obezbijedi FBiH“. Ovakvim načinom evidentiranja prihoda i rashoda nije moguće ispoštovati odredbe ovoga člana Zakona. S obzirom na to da nisu usklađeni propisi, nije jasno utvrđen status Zavoda i nije osigurano evidentiranje prihoda i rashoda namijenjenih za isplatu penzija i rad Zavoda, praćenje svih prihoda i rashoda i izvještavanje – istaknuli su revizori.

Iz revizorskog izvještaja

Kako su naglasili, prilikom planiranja i izvještavanja trebalo bi osigurati podatke o izvorima i utrošku sredstava. Iako je Zavod prešao na trezorsko poslovanje, isplata prava utvrđenih članom 129. Zakona o PIO osigurava se iz budžetskih sredstava, a ne iz sredstava doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Praćenje prihoda

Konstatovali su, zapravo, da aktivnosti na uvođenju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje nisu okončane, odnosno nije osigurano evidentiranje i praćenje prihoda i rashoda namijenjenih za isplatu penzija i rad Zavoda u skladu s važećim propisima.

S obzirom na to da su dosadašnje aktivnosti vezane za rad Zavoda bile regulisane Zakonom o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja u FBiH postojala je potreba da se prije prelaska Zavoda na trezorsko poslovanje izvrši usklađivanje propisa kako bi se jasno utvrdio status Zavoda, odnosno izvršilo usklađivanje Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja u FBiH, Zakona o budžetima u FBiH, Zakona o trezoru u FBiH, kojima bi se regulisalo i evidentiranje prihoda i rashoda namijenjenih za isplatu penzija i rad Zavoda, praćenje svih prihoda i rashoda i izvještavanje – kaže se u izvještaju Ureda za reviziju.

(Fokus.ba)

Idi naVrh

Don't Miss