ARGUMENTI I “ARGUMENTI” Kako je “nestranačka” Akademija nauka i umjetnosti RS promovirala glasilo SNSD-a?

13.03.2024.

Iako tvrdi da je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske „bila i ostala apolitična institucija” njen predsjednik dr. Kuzmanović ne vidi ništa sporno što je baš u ANU RS  promovisano stranačko glasilo SNSD. Prof. Živanović: Ako je ANU RS dosad imala neki ugled, sad ga nema nikako

Piše: Ljupko MIŠELJIĆ

Morete se baviti naukom kol’ko ‘oćete, morete imati znanja koliko hoćete, ali ako nemate podrške iznad sebe političke, od nauke nema ništa  – rekao je nedavno Milan Ljepojević, urednik časopisa „Argumenti“, na promociji 50. jubilarnog časopisa, baš u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANU RS).

Politička elita u prvim redovima

A na promociji sve sama politička elita – Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, Igor Kalabuhov, ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini i naravno Rajko Kuzmanović, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti RS (ANU RS).

Imam sve brojeve ovog časopisa i zanimaju me dostignuća u savremenim tokovima, promišljanja u politici, društvenoj zbilji, socijalnim i drugim pitanjima, međunarodnim i geostrateškim. Sve to se može naći u ovom časopisu u kome su posebno snažne opservacije koje se odnose na istorijske aspekte određenih tema, ideja, konstituisanja naroda i mnogo čega – rekao je Milorad Dodik.

Ambasador Kalabuhov ocijenio je ova publikacija omogućava da se „dijalozi o važnim temama vode u duhu razumijevanja i tolerancije, što je primjereno naučnoj i političkoj diskusiji“.

Svaki put kad čitam ovaj časopis mogu da nađem ono što je potrebno u našem radu, a to su argumenti i mišljenja – naveo je Kalabuhov.

Ni naučni, ni stručni

Iako Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije klasifikovalo „Argumente“ kao naučni i stručni časopis, predsjednik ANU RS dr. Kuzmanović, istakao je kako se „Argumenti“ cijene kao naučna i stručna literatura.

Kad ga pitamo zašto je ovaj časopis, unatoč pohvalama koje smo već čuli, predstavljen baš u ANU, obzirom da je riječ o stranačkom glasilu, dr. Kuzmanović za Intervju odgovara:

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje predstavljanje naučnih i stručnih knjiga monografije, zbornici radova, časopisi) čiji su autori akademici i poznati i priznati naučni i stručni radnici iz Republike Srpske i inostranstva… Akademija, kada je u prilici, omogućava bez finansijske nadoknade i drugim institucijama, društvima i udruženjima da ONI predstavljaju svoje knjige i časopise u prostori Akademije. U takvim uslovima Akademija nije organizator, ne određuje govornike, ne učestvuje u razgovrima s novinarima niti je na bio koji način uključena u sadržaje promocija.

Navedeno je kako je ANURS, uvidom u sadržaj časopisa „Argumenti“ utvrdila da u časopisu nema radova posvećenih promovisanju političkih partija i njihovih programskih aktivnosti.

Kuzmanović: ANU RS je apolitična

Prema ocjeni Rajka Kuzmanovića, ANURS je „bila i ostala apolitična institucija spremna da podrži vrijedne naučne i stručne radove koji su u funkciji razvoja nauke i struke“.

On dodaje da su radovi u „Argumentima“ su usmjereni na „očuvanje mira, razvoj demokratije, ekonomskog i društvenog prosperiteta Republike Srpske“.

Jedini kriterijum za prezentaciju naučnih i stručnih radova (knjige, monografije, zbornici, časopisi) u prostoriji Akademije jeste naučni i stručni kvalitet radova, a ne priroda i karakter izdavača. Ili preciznije u prostoru Akademije se nisu, niti će se promovisati programi bilo koje političke partije, politički skupovi, programi, politička literatura ili glasila političkih partija  – zaključuje.

Pomodarstvo, a ne potreba

S tim se duboko ne slaže sociolog dr. Miodrag Živanović.

Za naš poral ističe da je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske organizacija koja ima malo karakteristika naučne institucije.

On ističe da je ANU RS nastala iz pomodarstva, a ne iz stvarne potrebe.

Prof. Živanović: Ovo je narušavanje ugleda

Prof. Živanović podsjeća da je svojevremeno bio član odbora koji je imenovan da formira tu instituciju i da je povjereni zadatak odbio vjerujući da ne može svaka mjesna zajednica imati akademiju nauka i umjetnosti.

Ako uprkos tome tretiram ANU RS kao instituciju koja jeste naučna ustanova, onda mogu reći da se ovakvo nešto nije smjelo dogoditi niti organizovati na taj i takav način. Ovo je narušavanje ugleda. Ako je ANU RS dosad imala neki ugled, sad ga nema nikako. Vlastodršci i nacionalni narodni dušebrižnici sami su sebi skočili u usta, što je degutantno i primitivno – kaže dr. Živanović za Interview.

Stranačka (ne)pripadnost

A potvrđuje to i sam sadržaj časopisa. Strančkog, što niko ne spori, a koji se, eto zahvaljujući stručnim i naučnim radovima, promovira u ANU RS.

Koja je, piše to zvaničnim dokumentima „najviša naučna i umjetnička ustanova“, čiji je prioritet „stavljanje univerzalnih vrijednosti nauke i umjetnosti u službu narodnog preporoda i napretka“.

Akademija, kao simbol duhovne suverenosti srpskog naroda u Republici Srpskoj ne poriče pravo na dugovnu suverenost ostalih naroda u Bosni i Hercegovini, ali jasno stavlja do znanja da ne prihvata starateljstvo ili patronat nad svojom duhovnom djelatnošću – piše u zvaničnim dokumentima.

Akademija je, istaknuto je temeljena na kriterijumima istine, s ciljem promocije nauke i umjetnosti.

Ona (akademija, op. Aut) je stranački neopredijeljena i zalaže se za opšte nacionalne i ljudske vrijednosti – navedeno je.

Stranačka neopredijeljenost, očito je, na papiru jedno, a u stvarnosti drugo. Ili je predsjednik ANU RS dr. Kuzmanović zaboravio šta zaista piše u dokumentima?

Idi naVrh

Don't Miss