NISMO U SUKOBU INTERESA Šta to spaja Kemala Kozarića i Jasmina Mahmuzića?

U svijetu bankarskih konekcija moguće je da supruga člana Nadzornog odbora ASA Banke, Kemala Kozarića, bude imenovana u ključno tijelo Agencije za bankarstvo FBiH, a da u istom periodu direktor ove agencije, Jasmin Mahmuzić, svoju doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu priprema upravo pod mentorstvom nekadašnjeg prvog čovjeka Centralne banke BiH

Piše: Elmedina ŠABANOVIĆ

Krajem februara 2022. godine Agencija za bankarstvo FBiH, ključno regulatorno tijelo za nadzor bankarskog tržišta u FBiH, raspisuje javni poziv za izbor članova Drugostepene komisije ove agencije.

Prema Zakonu o Agenciji za bankarstvo FBiH ova ključna instanca predstavlja mehanizam koji odlučuje po žalbama protiv prvostepenih akata Agencije. U novi saziv ove komisije na prijedlog direktora Agencije za bankarstvo FBiH imenovana je, između ostalih, i Alma Kozarić, supruga Kemala Kozarića, nekadašnjeg guvernera Centralne banke BIH i nekadašnja uposlenica ove Agencije, što nam je potvrđeno u ranijim odgovorima iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Svakako da obrazovanje i poslovno iskustvo nisu sporna stvar za imenovanje Alme Kozarić u ovu Komisiju, ali ono što se dovodi u pitanje jeste odnos Jasmina Mahmuzića sa njenim suprugom Kemalom Kozarićem te da li je taj odnos zapravo pogodovao njenom imenovanju u Komisiju.

Foto: Tačno.net

Više izvora portala Tačno.net navodi kako je već u oktobru 2020. godine Alma Kozarić stekla uslove za odlazak u penziju sa mjesta direktora Sektora za nadzor nedepozitnih finansijskih institucija Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Međutim, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Jasmin Mahmuzić, joj produžava ugovor o radu do kraja godine, iako je potreba za nastavkom njenog angažmana bila upitna, s obzirom da je Kozarić već izvjesno vrijeme tokom pandemije korona virus bila upućena na ‘rad od kuće’, te je vjerovatno više vremena provodila u Beču gdje joj je suprug Kemal Kozarić imenovan za ambasadora BiH, nego u Sarajevu. Zapravo, Alma Kozarić i prije sticanja uslova za odlazak u penziju već neko vrijeme nije aktivno i u punom kapacitetu učestvovala u radu sektora za koji je bila nadležna, jer je njene poslove ‘pokrivao’ rukovodilac kojem je bila nadređena – navode naši izvori.

U razgovoru za portal Tačno.net s Kemalom Kozarićem na upit za komentar da li je njegov odnos s Jasminom Mahmuzićem pogodovao imenovanju njegove supruge u Drugostepenu komisiju, Kozarić ističe kako je njegova supruga radila 40 godina u bankarskom sektoru te da je imenovana u Komisiju jer je malo ljudi s njenim kvalifikacijama koji mogu obavljati taj posao.

Ima certifikat revizora. Radila je ko revizor u Raiffeisen banci pa je vodila sektor mikrokredita i lisinga u Agenciji i bila je jedna od najboljih studenata generacije na Ekonomskom fakultetu. Nikad nijedne najmanje mrlje nije imala u svom profesionalnom radu. Imenovana je u Drugostepenu komisiju od strane Agencije jer malo je tih takvih koji s tim kvalifikacijama mogu da obavljaju te poslove. Ja odgovorno tvrdim, iako sam subjektivan, kad je u pitanju Alma Kozarić. Ona je, također, tamo imenovana kao neovisni član. Ona je i ovlašteni sudski vještak. Ona je cijeli rat bila rukovodilac u Zavodu za platni promet i jedna je od zaslužnih što platni promet nije stao u toku rata – istakao je on.

Bračni par Kozarić, foto: eKapija

Kad sam ja bio ambasador

Kemal Kozarić kao kadar SDA stranke u svojoj dugogodišnjoj karijeri bio je na nekim od značajnijih pozicija u okviru ekonomskog sektora, a i bh. diplomatije. Prvi ministar finansija Kantona Sarajevo, guverner Centralne banke BiH, dekan Ekonomskog fakulteta, ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji, a od sredine ove godine nakon završetka diplomatske karijere postaje član Nadzornog odbora ASA Banke.

Iz Agencije za bankarstvo FBiH naveli su za portal Tačno.net kako je Agencija izdala Rješenje kojim se daje prethodna saglasnost za izbor i imenovanje kandidata, gosp. Kemala Kozarića za člana Nadzornog odbora ASA Banke, na mandatni period od četiri godine, počev od 01.07.2023. godine.

Vezano za njegovo imenovanje u Nadzorni odbor ASA Banke Kozarić navodi kako je imenovan kao nezavisni član Nadzornog odbora i kako su ga osnivači predložili.

Učestvovao sam gore u pregovorima sa ASA Bankom kada su za ASA bolnicu radili neke projekte, vidjeli su moj doprinos i moje poznavanje bankarskog sektora i zamolili su me da budem nezavisni član Nadzornog odbora, konkretno gospodin Hastor i njegovi sinovi. Ja sam to prihvatio, jedino sam angažovan na fakultetu i imam dosta slobodnog vremena. Moje iskustvo i znanje da dam ko nezavisni član. Samo je Agencija dala saglasnost na moj izbor, a kako se daje saglasnost – gledaju se formalni uslovi, da li imam kvalifikacije, da li imam iskustvo, šta sam radio, kako sam radio. Nije me Mahmuzić imenovao nego vlasnici i osnivači ASA Banke – naglasio je Kozarić.

Podsjećamo, nakon invazije Rusije na Ukrajinu te ekonomskih sankcija grupacija Sberbank AG Europa nije mogla nastaviti svoje poslovanje u EU, a značajan odliv depozita, problem likvidnosti kao i reputacijski rizici reflektirali su se na poslovanje kćerki ove banke u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

U ovakvom ambijentu nakon što je Sberbank BH sa sjedištem u FBIH preuzeta od strane Agencije za bankarstvo FBIH, dionice ove banke će početkom marta 2022. godine biti prodane ASA Finance-u. Za 15 miliona KM ASA Finance tako je dobila vlasništvo nad dionicama Sberbank BH u vrijednosti 76 miliona KM, a da je pritom dala 0 KM za rješavanje problema likvidnosti. Problem likvidnosti riješila je sama Sberbank BH prodajom obveznica FBIH kao i položenim depozitom ASA banke u iznosu od 100 miliona KM.

Početkom aprila prošle godine pravni zastupnici Sberbank Europe AG pokrenuli su Žalbu pred Drugostepenom komisijom Agencije za bankarstvo FBIH protiv Rješenja o pokretanju restrukturiranja nad Sberbank BH.

Upravo je Alma Kozarić bila jedna od članica Drugostepene komisije Agencije za bankarstvo kada je ova žalba odbijena, imajući u vidu da je mandat novog sastava Drugostepene komisije započeo sa 01.04.2022. godine.

A da mi budeš mentor

Osim što obnaša funkciju Direktora Agencije za bankarstvo FBiH, Jasmin Mahmuzić trenutačno je  i student na doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu na programu za Menadžment kojeg je upisao 2017/2018. godine.

Foto: FBA

Prvobitno je doktorske studije upisao na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, na Ekonomskom fakultetu ali u zakonskom roku od pet godina nije dostavio doktorsku disertaciju na ocjenu, potvrđeno je to za portal Tačno.net sa ovog fakulteta.

U skladu sa članom 131., stav (3) Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačkoneretvanskog kantona te članom 261. stav (3) Statuta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru od dana 26.09.2013. godine definisan je rok za sticanje akademskog zvanja doktora nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu navedenog Zakona i Statuta. Rok je bio 5 godina od dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju u HNK. Imenovani u zadanom roku nije dostavio doktorsku disertacije na ocjenu, čime je došlo do isteka perioda koji je definisan Zakonom i Statutom – stoji u odgovoru Ekonomskog fakulteta “Džemal Bijedić”.

Nakon “neuspjeha” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić”, Mahmuzić polaže ispite na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu te prijavljuje temu doktorske disertacije.

Sticajem okolnosti jedan od supervizora za prijedlog prijave teme doktorske disertacije kao i član Komisije bio je i Kemal Kozarić, redovni profesor na ovom Fakultetu, ali i bivši dekan ovog Fakulteta.

Ekonomski fakultet u Sarajevu, foto: EFSA

Upravo su Mahmuzić i Kozarić, zajedno s još dvoje koautora (dr. Emina Žunić Dželihodžić, dr. Nikola Fabris) u 2021. godini izdali i zajedničku knjigu “Bankarski menadžment”.

Knjiga “Bankarski menadžment”

O njegovom odnosu sa Jasminom Mahmuzićem, Kemal Kozarić je u razgovoru sa portalom Tačno.net istakao kako poznaje Mahmuzića iz vremena dok je radio kao guverner u Centralnoj banci i da su sarađivali samo po profesionalnoj vezi.

Kada je u pitanju mentorstvo u izradi doktorske disertacije Kozarić ističe kako on radi na Katedri za bankarstvo i da je on jedini koji predaje Bankarstvo mimo jednog profesora u penziji koji ne može biti mentor jer je penzioner, i drugog prof., Karamujića, te da je njegovo mentorstvo bilo logično jer je i tema bankarska i iz sfere supervizije.

On radi već pet godina tu disertaciju i radio je prezentaciju projekta gdje mu je komisija, nisam ja sam, dodavala određene sugestije i vratila mu da doradi tu radnu verziju i on još uvijek nije predao novu radnu verziju, kako ide dalje procedurom. Ja iduće godine idem u mirovinu i pitanje je da li ću ga ja izvesti kroz doktorski rad. Treba i vremena i napora da on to napravi u skladu s standardima koje pretpostavlja Ekonomski fakultet, a odbrana samog doktorskog rada je javna – pojašnjava Kozarić.

Navodi kako u slučaju da Mahmuzić ne završi svoju doktorsku disertaciju prije njegovog odlaska u mirovinu naredne godine da mu ne može više biti mentor i da će dobiti zamjenskog mentora.

Ko su vam izvori

Na upit portala Tačno.net direktoru Agencije za bankarstvo FBiH Jasminu Mahmuziću o navodima da su se njegove veze s Kemalom Kozarićem reflektirale na pozicioniranje njegove supruge Alme Kozarić na poziciju člana Drugostepene komisije Agencije za bankarstvo, iz Agencije za bankarstvo od portala Tačno.net tražili su da otkrijemo izvore.

Podsjećamo Agenciju za bankarstvo FBiH na domaću pravnu legislativu da je pravo novinara da ne otkrije svoje izvore te kao takvo predstavlja sastavni dio prava na informisanje.

Obzirom na ove podatke direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Jasmin Mahmuzić, do objave ovog teksta nije dostavio odgovore na pitanja portala Tačno.net.

Ukoliko se direktor Agencije predomisli i odgovori na upit portala Tačno.net odgovore ćemo rado objaviti.

(Tacno.net)
Prethodna vijest

Nešić has been reported to the Prosecutor’s Office: We are revealing the details of corrupt actions related to the EU project

Naredna vijest

We are not in the conflict of interests: What is connecting Kemal Kozarić and Jasmin Mahmuzić?