ZA RIPLIJA KJKP RAD Dva direktora pod jednim krovom

23.10.2023.

Dok ne bude uveden u sudski registar v.d. direktora Nijaz Salamović će imati ravnopravnu kolegicu. Iako je mandat bivšoj direktorici Veri Arnautović (koja treba i u penziju) istekao, ostala je da potpisuje akte preduzeća, pa je i ona postala v.d. direktorice. O svemu obaviješten Ured za borbu protiv korupcije, koji je slučaj proslijedio MUP-u KS

Piše: Rubina ČENGIĆ

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD iz Sarajeva ima dva direktora  – vršitelja dužnosti direktora Nijaza Salamović, koga je Nadzorni odbor  imenovao 28.septembra ove godine i (bivšu) vršiteljicu dužnosti direktorice Veru Aranutović, kojoj je mandat istekao dan ranije s tim da je tog dana trebala ići i u penziju.

Potpisuje akte

Njoj je naime, odlukom Nadzornog odbora koju je potpisao predsjednik Reuf Sulejmanović, ostala obaveza da potpisuje akte preduzeća dok Salamović ne bude uveden u sudski registra. U međuvremenu Arnautović nema nikakav status u KJKP Rad d.o.o. Sarajevo.

U Uredu za borbu protiv korupcije u KS kažu da su primili izvještaj o ovim događajima i odmah ga proslijedili MUP-u KS.

S obzirom da se radi o navodnom krivičnom djelu koje nije u ingerencijama Ureda, izvještaj smo 10. oktobra predali Odjelu za privredni kriminal Uprave policije pri MUP-u Kantona Sarajevo – kaže direktor Ureda Erduan Kafedžić.

Prema dostupnoj dokumentacijiv direktorici Arnautović je mandat istekao 27.septembra, a tada je imala i uslove za odlazak u penziju. No, 12.oktobra
uprava Preduzeća resornom Ministarstvu u Vladi KS dostavlja izvještaj o imenovanju novog direktora.

Na dnevnom redu nije bila smjena

Odluka nosi datum 26. septembra i prema dostupnoj dokumentaciji, tada je održana sjednica Nadzornog odbora Javnog preduzeća, ali na dnevnom redu nije bila i tačka razrješenja i imenovanja direktora.

U Ministarstvu sumnjaju da su odluke donesene kasnije, pa protokolisane s navedenim datumom jer 20. oktobra, kada se Ministarsvo obratilo Uredu za borbu protiv korupcije, ime ovlaštene osobe u sudskom registru još nije bilo promijenjeno.

Je li zloupotrebljen potpis?

Zabrinutost ministarstva, prema dokumentaciji upućenoj Uredu za borbu protiv korupcije, je veća, jer je očito da je potpis sada već bivše direktorice  Arnautović korišten nakon 28.septembra.

Prema dostupnoj dokumentaciji Vera Arnautović je potpisala ugovor o radu s izvjesnom osobom 13. oktobra, a 22. oktobra potpisala pismo za resorno
Ministarstvo.

Povjerenica Vlade KS za ovo preduzeće ili Skupština KJKP Rad d.o.o. Sarajevo Adelina Džanković kaže da ne zna ništa o ovom imenovanju.

Imenovanja nisu u ingerencijama Skupštine, a mi sjednicu Skupštinu nismo imali sigurno četiri mjeseca s tim da i kada imamo te sjednice – dnevni red i svako pittanje koje otvaramo bude usaglašeno s Vladom KS – pojašnjava Džanković.

Nezakonita situacija

Ministar komunalne privrede Almir Bečarević cijeni da je ovo potpuno nezakonita situacija.

Mi sada imamo dva potpisa – novi direktor potpisuje pisma koja šalje u Ministarsvo, a zakup garaža, ugovore o radi i slično potpisuje gospođa Arnautović. Pitao sam osobu koja se predstavlja kao novi direktor kakav je status te gospodje jer ona ne smije biti oštećena – trebala je otići u penziju, a sada potpisuje ugovore. Rekli su mi da ona nema nikakava status u Preduzeću. Meni je nejasno koji je sada potpis validan – u svim preduzećima faksimil direktora biva uništen istog dana kada mu prestane mandat, kada bude imanovan novi, to je propisano internim aktima, a oni imaju dva i sada je nejasno ko potpisuje plate, da li su ljudi uopšte primili plate. Ovo je jedna nevjerovatna situacija – imamo dva direktora pod jednim krovom i tamo neko hitno mora djelovati. Mislim da je Ured za borbu protiv korupcije dobro postupio kada je sva saznanja proslijedio MUP-u ili Upravi policije KS  – kaže Bečarević.

I glavni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH Dževad Nakić smatra da je ovo nezakonita situacija.

Ko je sada tamo direktor jer preduzeće zastupa direktor, ne mogu biti dva. Trenutkom imenovanja novog direktora prestaju prava i ovlast prethodnog direktora. Ne znam kako je bivša direktorica pristala da potpisuje akta, to je potpuno nezakonito. Manje je  nezakonito da novi direktor danom predaje  novih podataka u sudski registar počinje da potpisuje akta nego da neko drugi potpisuje dok on čeka objavu – kaže Nakić.

Iz Rada nema odgovora

Do zaključenja ovog teksta od Uprave KJKP Rad d.o.o. Sarajevo nismo dobili odgovor na pitanja kakav je status Vere Arnautović u Preduzeću, da li je akte lično potpisala ili je korišten pečat s njenim potpisom, da li je ona lično odobrila te potpise i čija je odgovornost ukoliko se u budućnosti  pojavi bilo kakav problem s aktima koje je ona potpisala nakon vašeg imenovanja?

KJKP Rad zapošljava više od 1.000 ljudi, na kraju 2022. godine su imali dobit oko 9 miliona, a posjeduje i međunarodni certifikat  Sistema upravljanja kvalitetom i  Sistema okolinskog upravljanja kojim se dokazuje stalno podizanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga, povećanje zadovoljstva kupaca, kao i zaštita okoliša.

Idi naVrh

Don't Miss