AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM Za mandata Vinka Jakića zadržali pare i imovinu, a popis izgubili

05.10.2023.

Agencija je krajem 2022. godine trajno izgubila podatke o imovini, direktor je smijenjen, nema krivične prijave. A riječ je o spornim radnjama teškim desetine miliona KM, koji su “isparili” bez ičije odgovornosti

Piše: Rubina ČENGIĆ

Nakon što je Vlada Federacije BiH početkom augusta 2023. godine smjenila direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinka Jakića, nejasno je da li je pokrenuto pitanje odgovornosti za  nezakonito poslovanje te Agencije koje je utvrdio Ured za reviziju institucija FBiH.

– Potpuno je nejasno kako je moguće da je direktor smijenjen, a da nema krivične prijave ili poteza tužilaštva. Jer, riječ o spornim radnjama teškim desetine milijuna KM koji su isparili bez ičije odgovornosti, ni smijenjenog direktora ni onih koji su ga postavili tamo. Fascinantno je da Pravobraniteljstvo FBiH nije poduzelo ništa. Na posljetku, njihova primarna zadaća je da štite imovinu FBiH. A nezakonitosti u toj Agenciji na štetu imovine FBiH se ponavljaju iz godine u godinu. Ista rukovodna struktura se prema imovini odnosila na kriminalni način o čemu svjedoče revizorski izvještaji i iz prošlih godina – kaže Slaven Raguž, zastupnik u Parlamentu FBiH i član parlamentarnog Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku.

Trajno izgubljeni podaci

Pojašnjenja radi, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom  je krajem 2022. godine trajno izgubila podatke o imovini kojom upravlja i raspolaže što je dovelo u pitanje tačnost podataka koje posjeduju, stoji između ostalog u izvještaju Ureda za reviziju FBiH  koji je Agenciji dao djelimično negativnu i djelimično ocjenu s rezervom.

– Godišnji popis nije izvršen u cijelosti jer nije popisana oduzeta imovina u iznosu od 12.063.082 KM. Trajno oduzeti novac deponovan na računu posebnih namjena u iznosu od 2.471.640 KM, kojim upravlja Agencija, nije uplaćen na Jedinstveni račun Trezora kao prihod FBiH u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom. Agencija nije vršila poslove upravljanja i raspolaganja imovinom na osnovu principa javnosti, efikasnosti i dobrog domaćina, kako je pripisano Zakonom i Pravilnikom o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine, s obzirom na to da nije ušla u posjed svih nekretnina koje su postale vlasništvo, odnosno imovina FBiH, niti je izvijestila Vladu FBiH po tom pitanju – pišu revizori u izvještaju.

Oni još navode i da Agencija nije evidentirala nekretnine u iznosu od 2.036.597 KM koje su postale imovina FBiH (kuća i dvorišta čija je kupoprodajna vrijednost po Ugovoru iz 2012. godine iznosila 1.100.000 KM, dva stana čija je ukupna vrijednost 205.000 KM, dvoetažni stan i parking prostor u iznosu od 433.376 KM, te nekretnine, zemljišta i parcele u vrijednosti od 298.221 KM), te da nije ušla u posjed te imovine iako je ona presudom Vrhovnog suda FBiH prešla u trajno vlasništvo FBiH.

Naglašavaju i da Agencija nije transparentno izvještavala o svom radu nadležne organe i institucije, niti je Godišnji izvještaj objavljen i dostavljen Vladi FBiH i Parlamentu FBiH.

Zašto šuti Pravobranilaštvo?

Do okončanja ovog teksta nije stigao odgovor Pravobranilaštva FBiH ili pravobranitelja Jakova Dujića na pitanja da li je Pravobranilaštvo FBiH pokrenulo inicijativu/postupak utvrđivanja odgovornosti za nezakonite radnje u  Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom o kojima piše Ured za reviziju institucija u FBiH u svom nedavnom izvještaju. Nema odgovora na pitanje ni da li Pravobranilaštvo FBiH inače pokreće postupke na osnovu navoda Ureda za reviziju institucija u FBiH i ako pokreće – koje postupke su pokrenuli od početka 2023. godine  i u kojoj fazi postupanja su.

Školski primjer zapuštene institucije

No, zastupnik u Parlamentu FBiH i predsjednik parlamentarnog Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Admir Čavalić kaže da je ova Agencija školski primjer zapuštene institucije FBiH.

Čavalić: Agencija se mora vratiti u okvire sistema institucija i pod nadzor Vlade FBiH I Parlamenta FBiH

– Sve što se moglo uraditi je urađeno pogrešno, od raspolaganja imovinom, selektivnog pristupa pri oduzimanju imovine, sumnjivih ugovora o djelu, plaćanja bez pokrića… Zaista primjer zapuštene institucije koja je sada zapala u krizu, a indikativna je i izjava novog menadžmenta koji se ograđuje od vođenja i upozorava na sumnjive radnje – kaže Čavalić.

Kako je to moguće?

On naglašava da se Agencija mora vratiti u okvire sistema institucija i pod nadzor Vlade FbiH I Parlamenta FBiH.

– Oni nisu dostavljali izvještaje. Ali nisu jedini. Mnogo je institucija koje ne odgovaraju Parlamentu u kom sjede ljudi koje su građani birali da upravljaju tim institucijama. Ova institucija ne odudara od većine drugih. Ali izvještaji se moraju otvoriti za javnost  stvoriti prostor da se upute zakljčci i Vladi i upravama ovih institucja. Mi ćemo u Parlamentu FBiH tražiti informacije šta se radi po pitanju realizacije i pokušati je staviti pod kontrolu Parlamenta. Nadam se da novi menadžment neće praviti greške koje je pravio prethodni . Ali, pitanje je kako se to godinama omogućavalo, kako je moguće da je kontrola zakazala i kako je moguće da neka agencija funkcioniše kao da je u vakuumu – kaže Čavalić.

Šta s nekretninama?

Nova uprava Agencije je Uredu za reviziju između ostalog napisala da su “po svom najboljem znanju i uvjerenju… poduzeli sve aktivnosti da spriječe zloupotrebe javnih sredstava za slučajeve koji su nam bili poznati… te da su  im otkrili sve poznate slučajeve neusklađenosti sa zakonom, pristup svim informacijama o sudskim sporovima u toku, neograničen pristup osobama u Agenciji“.

Ova Agencija je inače samostalna federalna upravna organizacija sa planiranih 25, a zaposlenih 15 osoba.

Jakića je Vlada FBiH imenovala u januaru  2021. godine nakon što je 2019. usvojena unutrašnja sistematizacija. Razriješen je početkom augusta ove godine i za v.d. direktora na period od tri mjeseca, do okončanja konkursne procedure, imenovala Emira Bašića.

Revizori upozoravaju da tokom 2022. godine Agencija nije ušla u posjed svih nekretnina koje su postale imovina FBiH, a među njima su privredno društvo Emiran d.o.o. Sarajevo i Umax group d.o.o. Sarajevo, Emiran studentski dom – Univerzitetski hotel d.o.o. Sarajevo…

Prije dvije godine sarajevski mediji su pisali da je Jakić navodno, između ostalog, namještaj iz hotela “Emiran” u Nedžarićima nosio u svoju privatnu vikendicu u Oćeviju kod Vareša.

 

 

 

 

Idi naVrh

Don't Miss