Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Elektroprivreda HZHB dnevno gubi na trgovini strujom, ali zato nemilice troši i zapošljava?!

09.09.2023.

Struju kupuju po iznosu od skoro 344 KM po megavat-satu, a prodaju po je 340,70 KM po megavat-satu. Ne mogu izmirivati ni tekuće obaveze

Piše: Amil DUČIĆ

Iako svi finansijski pokazatelji ukazuju na to da Elektroprivreda HZHB ima konstatne gubitke, te da nije u mogućnosti izmirivati tekuće obaveze, to Upravu ovo federalnog preduzeća nije spriječilo da masovno zapošljava i neopravdano a dijelom i nezakonito troši novac.

Ovo su, u najkraćem, nalazi Ureda za reviziju institucija FBiH u izvještaju o radu i poslovanju EPHZHB za prošlu godinu. Kako su ustanovili, pokazatelji zaključno sa 31. decembrom 2022. su pokazali da EPHZHB sa tekućim sredstvima od 106.769.279 KM nije u mogućnosti izmiriti tekuće obaveze koje su se nagomilale na 109.606.160 KM. Za osiguranje tekuće likvidnosti u 2022. godini Društvo se zadužilo kratkoročnim kreditima u iznosu od 34.000.000 KM (overdraft i revolving). Tokom 2022. godine ostvaren je značajan pad prihoda od ugovora sa kupcima, dok su troškovi plaća i ostalih ličnih primanja veći u odnosu na prethodnu godinu.

Prijem uposlenika

Naime, revizori su zaključno sa 31. decembrom utvrdili da je u EPHZHB bilo zaposleno 2.282 radnika, što je u odnosu na stanje prethodnu godinu veće za 57. Konstatovali su da je EPHZHB smo tokom 2022. godine izvršila prijem 137 novih zaposlenika, dok je radni odnos u tom periodu raskinut sa 80 zaposlenika.

Nalaz revizora

Zapošljavanje u Društvu, najvećim dijelom, izvršeno je putem javnog oglašavanja i provedene konkursne procedure, a značajan broj zaključenih ugovora o radu (njih 65) zaključen je za administrativne poslove (samostalni referent za obračun, blagajnik, stručni saradnik za zastupanje, viši referent za naplatu i sl.). Konstatovali su da je ukupno 37 zaposlenika primljeno u radni odnos putem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH (u daljem tekstu: Uredba) na određeno vrijeme do šest mjeseci. Također su konstatovali da je sa 16 pripravnika koji su u toku 2022. godine zaključili ugovor o stručnom usavršavanju, nakon isteka tog ugovora, zaključen ugovor na određeno vrijeme primjenom Uredbe.

-Uzimajući u obzir da je Društvo u 2022. godini iskazalo negativan finansijski rezultat, te da bilježi kontinuirano povećanje broja zaposlenih, zapošljavanje se može smatrati neopravdanim, iako je planom poslovanja broj zaposlenih unutar planiranog okvira – konstatovali su revizori

Nadalje, kako je konstatovano, prosječna cijena kupovine struje na osnovu svih ugovora u tekućoj godini iznosila je 343,98 KM/MWh, dok je prosječna prodajna cijena bila 340,72 KM/MWh,što ukazuje na činjenicu da je cijena kupovine električne energije bila veća od prodajne cijene. Navedeno je uticalo na manje ostvarenje prihoda u odnosu na planirane i u konačnici na negativan finansijski rezultat.

Naknade za regres

S druge strane, Upravu EPHZHB sve ovo nije spriječilo da, naprimjer, donese Odluku o visini naknade za regres u iznosu od 1.000 KM po zaposlenom a koja je bila značajno viša od minimalno propisanog iznosa. Naime, u mjesecu kada je Odluka donesena, neoporezivi regres je iznosio 505,50 KM.

Uprava EPHZHB, stoji u izvještaju, je 15. 12. 2022. godine donijela Odluku kojom se odobrava isplata jednokratne pomoći svim radnicima Društva, na osnovu koje je i izvršena je isplata jednokratne novčane pomoći od 1.080 KM za 2.282 zaposlenika. Nadzorni odbor Društva nije razmatrao navedenu Odluku.

Nalaz revizora

Nadalje, revizori su utvrdili da su naknade zaposlenima iskazane u iznosu od 14.051.385 KM i utvrđene su sporazumom sa sindikatom (topli obrok, regres i jubilarne naknade).

-Ove naknade isplaćene su značajno iznad porezno dopustivih u iznosu od najmanje 7.255.229 KM. Društvo prilikom isplata ovih naknada nije uzelo u obzir značajan pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu i iskazani gubitak od 81.075.023 KM, kao i nepovoljne finansijske pokazatelje, te su isplate ovih naknada iznad porezno dopustivih imale direktan uticaj na ostvarene gubitke iz redovnog poslovanja u 2022. godini – zaključak je revizora.

Uz sve to, kako su ustanovili, troškovi reklame i sponzorstva su iskazani na osnovu primljenih računa, a za iskazane troškove nije izvršena analiza reklame i sponzorstva, kao ni opravdanost njihove visine kako bi se postigli najbolji efekti za Društvo. Nadalje, planom poslovanja Društva, troškovi reklame i sponzorstva su planirani u ukupnom iznosu od 1.955.000 KM. Ukupni troškovi su veći od planiranih za 293.931 KM, što nije u skladu s Pravilnikom o sponzorstvu Društva.

(Fokus.ba)

Idi naVrh

Don't Miss