GRADI SE VEĆ 12 GODINA Temelji zgrade IDDEEA od 39 miliona KM zarastaju u korov

10.08.2023.

Temelji zgrade koju Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) gradi u Banjaluci od 2011. godine zarastaju u korov, dok se finansijska sredstva za njenu izgradnju višestruko povećavaju, a rokovi stalno produžavaju

Vijeće ministara BiH pripremilo je nove izmjene Odluke o odobrenju „Projekta izgradnje objekta Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka i organizacione jedinice u Banjaluci sa parternim uređenjem lokacije“.

Produžen rok do 2026.

Nacrtom te odluke u čijem posjedu je Capital rok za izgradnju zgrade koja je prema prvobitnom planu trebala da bude okončana 2014. godine ponovo se produžava i sada je rok za završetak radova 2026. godina.

Istom odlukom, povećavaju se i sredstva za izgradnju. Umjesto prvobitnih 16,3 miliona maraka za izgradnju zgrade na lokaciji u neposrednoj blizini kasarne Trapisti u Banjaluci novom odlukom koja treba da bude upućena pred Savjet ministara taj iznos se povećava na čak 39,3 miliona KM.

Podsjećamo, Vijeće ministara je na 156. sjednici održanoj 28. jula 2011. godine donio Odluku o odobrenju „Projekta izgradnje objekta Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka i organizacione jedinice u Banjaluci sa parternim uređenjem lokacije“ koji će se uvrstiti u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2011. – 2014. godine.

U skladu sa tom odlukom u 2011. godini predviđena je izrada glavnog izvođačkog projekta, 2012. pribavljanje odobrenja za građenje, a u 2013. i 2014. godini izgradnja objekta shodno urađenoj tehničkoj dokumentaciji i planiranoj dinamici.

„Imajući u vidu da je postupak rješavanja imovinsko-pravnih pitanja na dodijeljenoj lokaciji iz objektivnih razloga trajao značajno duže nego što je bilo predviđeno, nisu se u navedenom periodu mogli realizovati svi predviđeni koraci“, navodi se u obrazloženju nove odluke kojom se rok za izgradnju produžava na 2026. godinu.

Šokantno povećanje

Imajući sve to u vidu, kaže se dalje, IDDEEA je u prethodnom periodu riješila imovinsko-pravne odnose, urađen je glavni projekat objekta i revizija projekta, provedena neophodna zakonska proceduru i pribavljeno uvjerenje o građenju.

„U cilju preduzimanja daljnjih koraka na realizaciji ovog značajnog projekta za IDDEEA, potrebno je da se prolongira period za završetak izgradnje i utvrde novi iznosi predviđeni za taj period“, navodi se u odluci.

Pored produženja roka za izgradnju koji se posljednjom odlukom probija za čak 12 godina, jednako šokantno je i povećanje finansijskih sredstava sa 16,3 miliona na 39,3 miliona KM.

Pri tome su sredstva za priključke na infrastrukturnu mrežu sa 39.150 KM povećana na 123.773 KM, sredstva za tehnički prijem i pribavljanje upotrebne dozvole sa početnih 30.000 maraka povećana na čak 495.093 KM, dok je iznos za opremanje uredskim namještajem i IT opremom ostao isti – 4,3 miliona KM.

Jedino je ugovor potpisan

Podsjećamo, IDDEEA je početkom 2021. godine izabrala izvođača radova za prvu fazu gradnje. Ugovor vrijedan 1,53 miliona maraka bez PDV-a sklopljen je sa zvorničkom firmom „Enikon gradnja“ koja je zadužena da uradi pripremne, zemljane, armiranobetonske i hidroizolacione radove do nulte kote.

Prema onome što je snimio naš reporter, taj dio poslova je jedino što je do sada urađeno.

(Capital)

Idi naVrh

Don't Miss