Tajni ugovori u mreži banjalučkih ribolovaca

Upravni odbor Sportsko ribolovnog društva Banjaluka raskinuo je krajem 2021.godine postojeći ugovor sa preduzećem “Bosna Impex” iz Banjaluke, te potpisao novi, bez saglasnosti Skupštine Udruženja

PIŠE: Istraživački tim GERILA

Prethodni ugovor između ova dva pravna lica prvobitno je potpisan 2013.godine, te su do 2016.godine potpisana i dva Anexa ugovora, a novi ugovor potpisan je na period od  15 godina, odnosno do 2036 godine.

Riječ je o poslovnom prostoru (ugostiteljskom objektu), nekadašnji „Jova bar“ koji se nalazi u centru Banjaluke, te ljetnoj bašti, koja se nalazi uz objekat, a mjesečna cijena zakupnine je 4100 KM + PDV, što za ugovorni period predstavlja oko 670 hiljada KM.

Milionska dobit Joviću od davanja u podzakup tuđe imovine

Samo nekoliko mjeseci nakon potpisivanja ugovora, vlasnik preduzeća Bosna Impex, banjalučki privrednik Milutin Jović, dao je ovaj poslovni prostor u podzakup trećem licu, sportskoj kladionici Maxbet, a prema informaciji Gerile, za cijenu od 14.400 KM mjesečno.

Inače, prethodni ugovor imao je rok trajanja do 2026.godine, nje davao mogućnost podzakupljivanja, a prema njegovim stavkama, cijena zakupnine bila je 3.500 KM mjesečno, plus PDV, te se još 3.500 KM vodilo kao učešće pomenutog preduzeća kroz proces izgradnje i adaptacije zgrade i poslovnog prostora.

Prema prostoj računici, Jović će davanjem u podzakup poslovnog prostora u narednih 14 godina inkasirati približno 1,68 miliona maraka, a u SRD Banjaluka kažu da Upravni odbor nije imao saglasnost, ni ovlaštenje da potpiše novi ugovor.

Upravni odbor SRD Banjaluke je upravni organ udruženja, dakle izvršni, ali je uzeo sebi ingerencije da ne poštuje ostale organe, koji su viši od njega. Ne poštuje se Statut, nema rebalansa plana potrošnje. Ugovor koji je sklopljen, smatram da je štetan, a članovima Skupštine uopšte nije prezentovan. On je potpisan u novembru 2021.godine, a u izvještaju za tu pomenutu godinu stoji samo jedna rečenica, dobra saradnja sa preduzećem Bosna impex. To je sve što se kaže“, kaže za Gerilu izvor iz SRD Banjaluka.

Ovakva slika se konstatuje i u izvještaju Nadzornog odbora Udruženja za 2022. godinu.

Kada je u pitanju dosadašnji zakupac poslovnog prostora Bosna impex, moramo konstatovati da je  Ugovor  OPU 88/2013 sa Anex 1 i Anex 2 istog ugovora koji je zaključen  30.10.20.13. prekinut i zajključen novi ugovor o zakupu poslovnih prostorija 23.11.2021.godine“, stoji u izvještaju, uz napomene da spostoje brojna odstupanja u odnosu na prethodni period.

„Nadzorni odbor smatra da postoje određena odstupanja i od Ugovora OPU 88/2013 sa Anexima i nepravilnosti u Ugovoru, koji je zaključen 23.11.2021.godine, a koji se odnose na rok trajanja zakupnog odbora, zakupnina i rokovi plaćanja, prestanak važenja ugovora i davanje prostorija u podzakup, a koji su definisani u novom Ugovoru u zakupu poslovnih prostora“, dodaje se u izvještaju.

Predsjednik Nadzornog odbora Dušan Jovandić izjavio je za Gerilu da je Nadzorni odbor prosto konstatovao činjenično stanje.

Da, to jeste naš izvještaj. Mi smo dobili zadatak kao Nadzorni odbor, to jeste naša uloga, da uradimo nadzor nad radom sportsko-ribolovnog društva Banjaluka. To je i zakonska obaveza. Mi smo dužni i obavezno da sve analiziramo i dostavimo Upravnom odboru. Mi smo nezavisni i samostalni organ unutar društva koji vrši nadzor nad zakonitošću i namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstava društva i vrši kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja“, kaže Jovandić.

Napominje i da su organi društva dužni da Nadzornom odboru omogući nesmetan rad i uvid u svu dokumentaciju koja je vezana za poslovanje, međutim, bili su od strane Upravnog odbora uskraćeni za određenu dokumentaciju, te da su dobili jedan dio dokumenata nakon intervencije Pere Pejinovića, predsjednika Skupštine udruženja.

Mi smo uočili brojne nezakonitosti i nepravilnosti. To smo stavili u izvještaj, međutim, evo sad imamo informaciju, da pokušavaju na godišnjoj sjednici Skupštine koja je zakazana za 29.jun da bi izbjegli izvještaj, lobiraju sa delegatima Skupštine da odbaci ovaj izvještaj i smijene trenutni Nadzorni odbor. Mislim da se u ovo sad trebaju uključiti i SUP i javni tužilac, da se uključi i revizija, da se povede istraga, o zakonitosti rada“, rekao je Jovandić.

Dodaje i da je Statut Udruženja odredio da Skupština društva odlučuje o upravljanju i raspolaganju imovinom, ta da Skupština daje ovlaštenja Upravnom odboru da upravlja imovinom bez prava raspolaganje, te da je to navedeno i u jednom pravnom mišljenju.

Morali smo prilikom izrade svog izvještaja da konsultujemo pravnika, da bi znali da li je riječ o nezakonitim radnjama. Ovdje piše da kako je poslovni prostor nepokretnost, odnosno nesporno spada u imovinu društva i kako Upravni odbor nije imao statutarna ovlaštenja ili odluku Skupštine kojom se daju ovlaštenja Upravnom odboru za zaključenje ugovora, zaključuje da oni nisu imali ovlaštenje da to urade. Napominje i  da ovakav ugovor ne proizvodi pravnodejstvo za društvo jer je zaključen od strane neovlaštenog lica“, dodaje Jovandić.

Predsjednik Skupštine Udruženja Pero Pejinović kratko je potvrdio za Gerilu da on ne zna za pojedinosti novog ugovora sa preduzećem Bosna impex, da se taj ugovor nije nalazio na Dnevnom redu Skupštine, ali da sve informacije o poslovanju SRD Banjaluka, potpisanim ugovorima i sporovima tražimo od predsjednika Upravnog odbora Dragana Petrušića, koji je lice koje ovlašteno za zastupanje Društva.

Ipak, dodaje Pejinović, svjestan je da u proteklom periodu nisu poštovane procedure kada je riječ o radu Udruženja, te da je saglasan sa onim što je Nadzorni odbor stavio u svom izvještaju.

„Statut Udruženja je definisao kako se mora raditi i koje su čije nadležnosti. Mora se poštovati rad Nadzornog odbora  i ja stojim iza toga da je Nadzorni odbor dobro uradio svoj posao“, rekao je Pejinović.

S druge strane, Dragan Petrušić, predsjednik Upravnog odbora i osoba čiji potpis stoji na novom Ugovoru sa preduzećem Bosna impex, nije htio da odgovori na naša pitanja. Prvobitno je rekao da mu pošaljemo pitanja na mail.

Molim vas, da vam ja sad ne bih iz auta davao izjavu, pošaljite zvanično pitanja na mail. Ja za to nisam kompetentan. Imaju ljudi koji su radili na tome, nemojte da vam ja sad ja iz auta dajem izjave, pa da se to zvanično izvlači iz konteksta. Onaj koji vam je te informacije dao, nemaju veze s vezom, pa ću vam ja dati pravnika koji je radio na tome“, rekao je Petrušić novinaru Gerile.

Ipak, ni nakon poslatih pitanja, iz SRD Banjaluka još uvijek nisu odgovorili na naša pitanja.

“Obavještavamo Vas da su pitanja na koja tražite odgovor prosljeđena nadležnoj komisiji Sportsko ribolovnog društva Banja Luka. Takođe, obavještavamo Vas da ćete odgovore na ista  pitanja dobiti u zakonski predviđenom roku”, navode u SRD Banjaluka.

Uz pitanja o pomenutom ugovoru, od SRD Banjaluka tražili smo i da nam iz Udruženja odgovore i na ostale sporne stvari koje se nalaze  izvještaju Nadzornog odbora, tkao i tvrdnji pojedinih ribolovaca da se pojedini članovi Upravnog odbora nalaze u sukobu interesa, to jeste da li je jedan od članova Upravnog odbora advokat koji zastupa SRD Banjaluka u sudskim procesima.

Nadzorni odbor konstatovao i minus u poslovanju, ali i neplaćeno potraživanje

Sportsko ribolovno društvo je prema finansijskim izvještajima iskazalo gubitak u poslovanju od 16.032 KM, što je konstatovano i u izvještaju Nadzornog odbora.

Analizirajući dostupnu dokumentaciju Nadzorni odbor je utvrdio i  da u Društvu postoji značajna vrijednost  spornih potraživanja koja nisu adekvatno vrednovana. Analizom pozicija potraživanja iz analitičke kartice za posmatrani period, zaključuje se da postoje stavke koje se bez bilo kakve promjene vode više od tri godine“, stoji u izvještaju.

Uz to, dodaje se i da nisu mogli utvrditi da li su sve sudske presude eveidentirane knjigovodstveno kao i tačan broj sporova koje vodi Društvo ili se vode protiv Društva, iz razloga što Komisija za pravna i opšta pitanja nije dostavila svoj izvještaj.

„Ističemo nekompletnost informacije o stanju svih sudskih predmeta. Posebno ističemo i ukazujemo na sudski predmet koji se odnosi na spor sa Betongradnja- Vidović, jer je dana 05.10.2012.godine, podnijeta tužba za naknadu štete usljed pomora ribe u Dragočajskoj rijeci u iznosu od 100.000 KM“

Nadzorni odbor je konstatovao i da Upravni odbor nije imao nadležnost da donosi pojedinačne odluke o troškovimakojima se odstupa od usvojenog godišnjeg plana.

Jezero Manjača- još jedno pitanje bez odgovora

Izvori Gerile kažu da postoje još neke sporne stvari u radu SRD Banjaluka. Jedno od njih je naplaćivanje karata za regulisanje ribolova i naplaćivanje karata na jezeru Manjača.

SRD Banjaluka je potpisao ugovor sa Centrom za razvoj i unapređenje sela, međutim, raspolaganje vodom, pristup ribarima i ribarenje određuje Minnistrastvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, koje potpisuje ugovor sa ribolovačkim udruženjima za svaku vodnu površinu. Drugo, propisano je da obrazac dozvole mora biti u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržaju i obrazcu dozvole za ribolov, a mi imamo informacije da se prodaju dozvole koje nije izdalo Ministarstvo a distribuirao Ribolovni  savez RS”, kaže jedan od ribolovaca iz RSD Banjaluka.

Iako smo I ova pitanj poslali na adresu SRD Banjaluka, a i resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede, još uvijek nismo dobili nijedan odgovor.

Prethodna vijest

TUNEL KROZ TREBEVIĆ: Projekat vrijedan 200 miliona eura u rukama sumnjive kineske kompanije

Naredna vijest

KRIVOTVORIO PODATKE Sekretar u ministarstvu obrazovanja Alden Kajtaz dobio otkaz