Bivši načelnik Bratunca nezakonito zetu dodijelio zemljište u zakup na 20 godina, pljušte krivične prijave

27.01.2023.

Opozvani načelnik kaže da sve je u skladu sa zakonom: šta je sporno što sam zemlju dodijelio zetu?

Piše: Slađan TOMIĆ 

Početkom jeseni prošle godine tačnije 27.9.2022. opština Bratunac zaključila je sa firmom „ECO PRODUCT“ ugovor o dodjeli u zakup zemljišta u okviru industrijske zone na lokalitetu “Ciglana” ukupne površine od 5.474 m2.

Ugovor je zaključen na 20 godina počev od 1.10.2022. Opštinu je zastupao tadašnji načelnik Srđan Rankić, a firmu “ECO PRODUCT” zastupao je Rankićev zet Milovan Bojić, navodi Spin info.

Ugovorom je definisano da će se zemljište koristiti isključivo za izgradnju dvije solarne elektrane, a ukupna godišnja zakupnina je 1.642,20KM.

Ugovor o dodjeli u zakup zemljišta

No, ovaj ugovor sporan je iz više aspekata: načelnik dodjeljuje zemljište u zakup članu šire porodice, bez saglasnosti lokalne skupštine te bez saglasnosti Pravobranilaštva Republike Srpske. 

Skupština Opštine Bratunac tako je na sjednici održanoj 29.12.2022. donijela zaključak u kojem je navedeno da Skupština nije dala saglasnost za zakup zemljišta iako je to zakonska obaveza.

“Utvrđuje se da ne postoji saglasnost Skupštine opštine Bratunac na zaključenje Ugovora o dodjeli u zakup zemljišta u okviru industrijske zone na lokalitetu “Ciglana” broj 02-020-325/22 od 27.09.2022. godine, zaključen između opštine Bratunac, kao zakupodavca, koju je zastupao tadašnji načelnik Srđan Rankić i DOO “ECO PRODUCT” Srebrenica, kao zakupca, koju je zastupao direktor Milovan Bojić. Shodno tome, navedeni ugovor je u suprotnosti sa članom 39. stav 2 tačka 13 Zakona o lokalnoj samoupravi RS, koji propisuje da skupština jedinice lokalne samouprave odlučuje o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave”, navedeno je u Zaključku.

Zaključak Skupštine opštine Bratunac

Takođe, prema Statutu opštine Bratunac, načelnik zaključuje ugovore u ime opštine u skladu sa aktima skupštine i u skladu sa zakonom.

Jasno je da načelnik nije tražio saglasnost skupštine, a u Ugovoru koji je u posjedu portala Spin.info vidljivo je da se načelnik ne poziva na odluku Skupštine o dodjeli navedenog zemljišta već na Odluku iz 2014. o visini zakupnine za zemljište u okviru industrijskih zona.

Bivši odnosno opozvani načelnik Bratunca Srđan Rankić za Spin.info kaže kako nije tačno da je prekršio zakon. Ne spori da nije imao posebnu saglasnost Skupštine.

“Iz ranijeg perioda Skupština opštine Bratunac je donijela pravilnik na osnovu kojeg zainteresovana pravna lica mogu raditi, obavljati svoje registrovane privredne djelatnosti na teritoriji opštine Bratunac uz mogućnost zakupa zemljišta. Tim pravilnikom su definisani svi uslovi koje je potrebno ispuniti da bi mogao biti zaključen ugovor. Radi se o zakupu, ne radi se o otuđenju imovine tako da je njihov stav (Skupštine opštine) vezan za to neutemeljen i suprotan je pravilniku koji je ista ta skupština donijela. Definisan je rok, cijena, definisani svi drugi uslovi“, kaže Rankić.

No uposlenik Skupštine, koji zahtijeva zaštitu identiteta, kaže da pravilnik nikada nije usvojen.

„Pravilnik ne postoji jer je on nekada postojao u nacrtu možda oko 2012. godine. Pravilnik nikada nije objavljen i nikada nije stupio na snagu“, kaže za Spin.info uposlenik Skupštine opštine Bratunac.

Rankić: Ako mi je neko rod treba da se iseli iz Bratunca?

Rankić je zastupajući opštinu Bratunac potpisao ugovor sa suprugom svoje sestre. To za njega nije sporno. Upitan da li je direktor firme „ECO PRODUCT“ njegov zet kaže:

„Jeste. Ali ne vidim šta je tu sporno. Ako je neko meni rod ne može da radi ništa? Treba da se iseli iz Bratunca? Ne znam šta je problem. Ljudi to rade. Bave se tim djelatnostima. Nije samo on sa svojom firmom podnio zahtjev. Bilo je zahtjeva i od drugih privrednih subjekata i ljudi koji žele da rade na teritoriji opštine Bratunac. Koji žele da investiraju. Ne vidim ništa tu sporno. Ne posmatramo nikoga pojedinačno, posmatramo privredni subjekt koji je registrovan na teritoriji opštine Bratunac koji uredno izmiruje svoje obaveze, plaća porez. Ne vidim ništa sporno u tome. Što je neko uzeo zakup 2,3 hiljade kvadrata zemljišta i plaća Opštini zaista ne vidim ništa sporno. Bilo ko da se pojavi i kaže da želi da investira, otvara nova radna mjesta, mislim da mu niko to ne bi smio osporiti.“

Pravobranilaštvo: Načelnik nije smio potpisati ugovor

Rankića demantuje i republičko Pravobranilaštvo koje je, tumačeći Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, mišljenje da Rankić nije smio potpisati ugovor o zakupu zemljišta bez posebne odluke Skupštine, što sigurno nije odluka iz 2014. na koju se Rankić poziva u samom ugovoru. Prema zakonu o Pravobranilaštvu Republike Srpske Rankić je bio u obavezi da nakon pribavljene saglasnosti Skupštine opštine nacrt ugovora o davanju zemljišta u zakup pošalje na uvid i mišljenje Pravobranilaštvu.

„Uvidom u evidenciju ovog sjedišta zamjenika Pravobranioca Republike Srpske utvrdili smo da naprijed navedeni ugovor nikad nije dostavljen ovom sjedištu zamjenika Pravobranioca Republike Srpske, na mišljenje, u smislu odredbe 16. Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske“, navode iz sjedišta zamjenika Pravobranioca u Vlasenici.

Pravobranilaštvo RS

Kažu i da je cijeli postupak bio netransparentan, te da drugim pravnim licima nije na jednak način dopušteno da učestvuju u dodjeli u zakup pomenutog zemljišta.

Rankić ipak ne odustaje od tvrdnje da mu je dovoljan pravilnik, za koji Skupština koja ga usvaja, tvrdi da nikada nije stupio na snagu.

„Pravobranilaštvo je dalo ranije saglasnost na takav pravilnik. On je potvrđen, na osnovu tog pravilnika se i potpisuju ugovori. I nije u pitanju jedan ugovor. Ima ljudi koji obavljaju djelatnost u kioscima, u kojima je potrebno 10, 20 kvadrata zemljišta sa kojima se zaključuje ugovor o zakupu i na osnovu toga ne mogu da dalje rade te aktivnosti“, kaže Rankić.

Koja je djelatnost firme “ECO PRODUCT”?

U Pravobranilaštvu tvrde da Rankić nije poštovao procedure i zakone. A pitaju se i da li „ECO PRODUCT“ ima sve dozvole za proizvodnju električne energije.

Osim toga, naš sagovornik iz bratunačke Skupštine kaže da se ova firma nema veze sa proizvodnjom solarne električne energije.

„Što se tiče firme „ECO PRODUCT“, po dokumentaciji koju smo našli ta firma se bavi proizvodnjom guma. Reciklažom guma i proizvodnjom guma, uopšte nema licencu za proizvodnju solarne električne energije kao što je navedeno u ugovoru. Ugovor je, ponavljam, dat bez prethodno date saglasnosti SO Bratunac. Niti je data saglasnost Pravobranilaštva. Dakle, ovdje smo preskočili te dvije veoma bitne zakonske odredbe. Da stvar bude gora, ugovor je dat na period od 20 godina, bez mogućnosti jednostranog raskida u periodu od 15 godina“, kaže za Spin.info uposlenik bratunačke Skupštine.

A da je registrovana djelatnost pomenute firme proizvodnja ostalih proizvoda od gume pokazuju i podaci poslovnog portala Akta.ba.

 

Zbog svega navedenog u Pravobranilaštvu su mišljenja da postoji osnov za pokretanje sudskog spora i poništenja ugovora.

„Postoji pravni osnov za pokretanje parničnog postupka, odnosno podnošenja tužbe nadležnom sudu radi utvrđivanja ništavosti Ugovora o dodjeli u zakup zemljišta u okviru industrijske zone na lokalitetu ‘Ciglana’. Ništavost ugovora propisana je odredbama Zakona o obligacionim odnosima kojim je propisano da je ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima, ništavan i istu može tražiti svaka od ugovorenih strana kao i svaka zainteresovana strana, te da se pravo na isticanje ništavosti ne gasi“, mišljenja su iz sjedišta zamjenika republičkog Pravobranioca.

Podnešeno pet krivičnih prijava

Dok se čeka da republičko Pravobranilaštvo krene u bitku za raskidanje ugovora opštinska uprava već je krenula sa podnošenjem krivičnih prijava.

„Podnijete su dvije krivične prijave vezano za Ciglanu, jedna za Bjelovac, jedna je podnesena u vezi s opremanjem bivše zgrade Opštine zato što je potpisana faktura da smo primili robu u vrijednosti oko 400.000KM. U zgradi Opštine nedostaje mnogo robe koja je fakturisana. Roba se ne slaže sa dimenzijama, sa opisom koji je naveden u fakturi u ugovoru koji smo zaključali. Podnesena je još jedna krivična prijava protiv bivšeg načelnika zbog ugovora o poklonu sa firmom iz Podgorice gdje je opština Bratunac isplatila 3.300 eura za troškove prevoza i špedicije za tri dječija igrališta u Bratuncu prije godinu i po dana. Ta firma iz Podgorice niti je ikad odgovorila više na naše pozive, na mailove niti su isporučili robu“, kaže izvor Spin.info iz Skupštine opštine Bratunac.

Zakon je jasan, i on definiše da Skupština donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave. U ovom slučaju, opozvani načelnik opštine Bratunac zemljište je dodijelio bez odluke nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, i to svom zetu, što možda nije formalno, ali suštinski jeste sukob interesa. Pravilnik na koji se poziva načelnik, sve i da je usvojen, pravno gledano ne može biti jači od zakona.

 

Idi naVrh

Don't Miss