Iz kabineta Staše Košarca: Kako je NOSBIH postao stranačka platforma za milionsku trgovinu električnom energijom

07.09.2022.

Političkim pozicioniranjem Nemanje Pandurevića nekadašnjeg šefa kabineta SNSD-ovog ministra Staše Košarca na poziciju direktora ključne energetske institucije NOS BIH otvoren je prostor za pokretanje platforme za trgovanje električnom energijom pod nazivom „Virtualna elektrana“. Međutim izostanak zakonske regulative kao i tehničkih kapaciteta mogao bi rezultirati nesagledivim finansijskim posljedicama za NOSBIH i energetski sistem.

Piše: Predrag BLAGOVČANIN 

Praksa politizacije energetskog sektora kao i stranačko upravljanje javnim kompanijama iz ovog sektora nije zaobišla ni državnu kompaniju NOSBIH odnosno Nezavisni operater prijenosnog sistema BIH.

S ukupnim budžetom od 9,5 miliona KM kao i cca. 60 miliona KM za balansno tržište, kompanija s primarnim ciljem pružanja pomoćnih usluga, zbog novouspostavljenog mehanizma za međunarodnu trgovinu električnom energijom u ovom predstavlja krucijalnu energetsku kompaniju u Bosni i Hercegovini.

U tom kontekstu treba posmatrati i proces političkog izbora generalnog direktora ove kompanije. Nemanja Pandurević donedavno apsolutno nepoznat u energetskim krugovima Bosne i Hercegovine na ovu poziciju imenovan je s pozicije Šefa kabineta Staše Košarca, SNSD-ovog ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

U dostupnoj biografiji sadašnji prvi čovjek NOS-a BIH osim pozicije šefa kabineta obnašao je funkcije i u JU Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo kao i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BIH.

Kao član Komisije Službe za zajedničke poslove Institucija BIH Pandurević je uključen u aferu kupovine nekretnina kompanije „Građenje“ Istočno Sarajevo u vrijednosti od dva miliona KM mimo Zakona o Javnim nabavkama koja je u konačnici i rezultirala hapšenjem predsjednika ove komisije Dragana Šojića.

Nedostatak iskustva kao i referenci za poziciju prvog čovjeka NOSBIH u slučaju Nemanje Pandurevića nadomješten je podrškom SNSD-a ali stranački izbor kadrova u kompaniji koja bi nominalno trebala biti „nezavisna“ nije ograničen samo na poziciju generalnog direktora.

Izvršni direktori NOSBIH Ana Marić imenovana je od strane HDZ-a, a na ovu poziciju došla je s relevantnim iskustvom stečenim na funkciji direktorice Penzionerskog doma u Zenici. Pored Marićke drugi član uprave sa podrškom SDA-u Muhamed Mujakić osim ove funkcije obnaša i poziciju člana Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BIH za izbor policijskih tijela na nivou BIH.

Zvanično, imenovanja nisu mogla proći bez Upravnog odbora kojim predsjedava docent Fakulteta saobraćaja i komunikacija Ahmed Ahmić. Upravo je Ahmić kao SBB-ov kadar jedan od članova Nadzornog obora GRAS-a Sarajevo protiv kojih je podignuta krivična prijava za nepravilnosti u radu ovog javnog preduzeća.

Predsjednik Upravnog odbora Ahmed Ahmić nije bio raspoložen za razgovor. Istakao je da je prilikom izbora Nemanje Pandurevića ispoštovana zakonska procedura.

„Sve što je urađeno urađeno je po procedurama. Gospodin Pandurević ima kvalifikacije da obavlja ovu poziciju, on je dokazani menadžer i bio je najbolji kandidat.“

Virtualne elektrane Nemanje Pandurevića

Portal Tačno.net obratio se Upravi NOSBIH sa zahtjevom da nam se dostave konkursni materijali koji uključuju zapisnike o radu komisije, zapisnike s intervjua s kandidatima te rang lista za izbor generalnog direktora.

Iz ove kompanije nisu udovoljili našem zahtjevu obrazloživši taj postupak izostankom javnog interesa za objavljivanje ove dokumentacije kao i podatkom da nismo učestvovali na konkursu za izbor generalnog direktora.

NOSBIH/foto: Proteam BIH

Prema izvorima portala Tačno.net političko imenovanje Nemanje Pandurevića na mjesto direktora NOSBIH za cilj je imalo uvođenje sistema virtualnih elektrana s ciljem daljeg protežiranjem EFT-a, drugih trgovaca i malih proizvođača.

„Mjesecima unaprijed se znalo da će Nemanja Pandurević kao kadar SNSD-a biti izabran na poziciju direktora NOS-a. Obzirom na politički dogovor Upravnom odboru nije preostalo ništa nego da na netransparentan način kršeći odredbe zakona i propisa ispoštuje ovu odluku. Ovakav izbor uprave NOS-a napravljen iz razloga da se što prije uvede sistem virtualnih elektrana s ciljem daljnjeg protežiranja EFT-a i drugih trgovaca i “malih” proizvođača, a čijem uvođenju se na mjestu direktora NOS-a protivio Milodrag Košarac jer se radi o sistemu za koji još nema tehničke spremnosti i koji je krajnje nesiguran i diskutabilan sa aspekta zakonodavstva.“

Milodrag Košarac nekadašnji direktor NOS-a BIH nije želio razgovarati na ovu temu.

S aspekta evropskih regulativa, virtualne elektrane su inovativan koncept koje za cilj imaju kreiranje sistema koji će korisnicima omogućiti prodaju viškova električne energije kada je ne koriste. Na taj način se smanjuje potreba za energijom iz proizvodnje, a korisnici, često i više manjih korisnika spojenih u jedan klaster mogu smanjiti vlastite troškove. Konkretno umrežavanjem sistema od 5 MW formira se jedan sistem snage 100 MW kojim se upravlja lakše s jednog mjesta odnosno „virtualne elektrane“.

NOSBIH-ov sistem koji je kolokvijalno nazvan virtualne elektrana i koji je uspostavljen odmah nakon imenovanja Nemanje Pandurevića nema doticajnih tačaka s EU zakonodavstvom niti je moguće uvesti ovakav sistem zbog nepostojanja zakonskih regulativa.

Sistem koji je NOS BIH uspostavio nakon odlaska Milodraga Košarca s pozicije generalnog direktora omogućio je trgovanje putem balansno odgovornih strana proizvođačima priključenim na 35kV naponski nivo. Ovim sistemom je omogućeno i da proizvođači koji imaju samo virtualnu elektranu postanu balansno odgovorna strana te na taj način počnu trgovati električnom energijom.

Foto: Ilustracija/EMS

Obzirom na tržišne cijene električne energije koje nikad nisu bile više, ovakva ideja o modelu trgovine ima svoj potencijal, međutim sistem koji je NOSBIH implementirao nije prošao testne faze kao i analize mogućnosti.

Krucijalni problem je činjenica da NOS BIH nema tehničke mogućnosti za direktno mjerenje injektirane snage u sistem obzirom da nema nadležnosti na mreži ispod 110 kV, kao i podatka da se obračun povlačenja sekundarnih i tercijarnih rezervi električne energije na tržištu balansno odgovornih strana obračunava tek na mjesečnoj bazi.

Kriterij za potpis ugovora: Krivična prijava za prevaru u poslovanju

Iz Uprave NOSBIH-a negiraju tehničke nedostatke koji se odnose na mjerenje. Kako navode u pisanom odgovoru, u sistem virtualnih elektrana mogu ući samo elektrane koje ispunjavaju stroge tehničke uvjete za prikupljanje potrebnih podataka u skladu s uputama NOSBIH, odnosno elektrane za koje je balansno odgovorna strana dostavila potvrde od nadležnih operatora distributivnih sustava o injektiranju ili preuzimanju električne energije u 15- minutnim intervalima.

Međutim, upravo je poslovanje balansno odgovornih strana odnosno kompanije LE Trading-a BH u vlasništvu Svetislava Bulatovića i direktora Jovana Devića sa NOSBIH-om rezultiralo krivičnom prijavom za prevaru u poslovanju koju je nekadašnja uprava bh. operatere predvođena Milodragom Košarcem dostavila nadležnom tužilaštvu.

Prema navodima iz prijave, LE Trading BH, bh. operateru dostavljao je lažne dnevne rasporede s netačnim podacima o kupljenoj i prodanoj energiji. Obzirom na činjenicu da je sistem kontrole u NOSBIH koncipiran obračunom na mjesečnoj bazi utvrđeno je da je u julu 2021. godine na taj način LE Trading BH napravio „debalans“ u iznosu od 3,4 miliona KM. Dodatnim provjerama utvrđeno je da je ova praksa nastavljena i u avgustu 2021. godine.

Nakon likvidacije kompanije LE Trading BH, NOSBIH nije mogao naplatiti svoja potraživanja. U ovom trenutku, prema informacijama iz ovog državnog preduzeća ukupna potraživanja prema ovoj kompaniji su 2.9 miliona KM koja obzirom da LE Trading nema kolateral, neće biti naplaćena.

Krivična prijava protiv Jovana Devića nije bila prepreka novom generalnom direktoru NOS-a Nemanji Pandureviću da u junu ove godine s kompanijom Renewable energy solution BH čiji je Dević suvlasnik, potpiše ugovor o Balansnoj odgovornosti kojim je ovoj kompaniji omogućeno trgovanje električnom energijom kroz sistem virtualnih elektrana.

Sadašnja lokacija kompanije Renewable energy solutions BH/foto: M.B.

U NOSBIH u ovom podatku ne vide ništa sporno. Kako su nas informisali „Upravni odbor detaljno je upoznat i u više navrata je diskutovao o potraživanjima, odnosno dugu prema pravnom licu LE Trading. LE trading više nije u ugovornom odnosu sa NOSBIH-om. NOSBIH je podnio nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv pravnog lica LE Trading te protiv ovlaštene osobe u tom pravnom licu Jovana Devića, koji je jedan od osnivača kompanije Renewable energy solutions BH.“.

Jovan Dević sadašnji suvlasnik kompanije Renewable energy solutions BH istakao je da nije upoznat s krivičnom prijavom te iz tog razloga ne može komentirati navode o prevarama u poslovanju s NOSBIH. Kako naglašava sistem virtualnih elektrana u kojem sudjeluje njegova nova kompanija „nije idealno rešenje ali čini se da druge mogućnosti nije bilo u ovom momentu. Za sada stvari funkcionišu kako je najbolje moguće u skladu sa trenutnim tehničkim mogućnostima.“.

Tamo daleko postoji jedan DERK

O dešavanjima u NOSBIH, izboru generalnog direktora, spornim potraživanjima, sistemom virtualnih elektrana kao i potpisima ugovora s kompanijama čije su vlasničke strukture već oštetile ovu kompaniju upoznati su i istaknuti članovi savjetodavnog odbora ovog preduzeća, Ilija Kožulj, Nedžad Branković, Edhem Bičakčić kao i drugi.

Naravno i Državna regulatorna komisija za električnu energiju DERK detaljno je upoznata sa dešavanjima u NOSBIH-u obzirom da je ova kompanija u 100 postotnoj regulaciji od strane DERK-a.

Iz državnog regulatora na upit portala Tačno.net o njihovoj saglasnosti za uspostavu sistema virtualnih elektrana u sklopu NOSBIH-a istakli su da njihova suglasnost nije potrebna.

„Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) ističe da, shodno važećim propisima, nije potrebna saglasnost DERK-a za uspostavu modela pristupa “virtualnih elektrana” tržištu električne energije.“

Kako ističu, uspostavljanje sistema virtualnih elektrana iznimno je kompleksan proces koji iziskuje učešće većeg broja komponenti elektroenergetskog sistema, a predstavnici DERK-a su učestvovali u nizu sastanaka koji su prethodili uspostavi ovog privremenog modela.

„Naime, model pristupa elektrana priključenih na distributivnu mrežu u BiH: nazivni naponi do 35 kV tržištu električne energije je formiran u okviru aktivnosti u kojima su zajednički učestvovali svi relevantni subjekti koji su involvirani u rad tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini, i to u njegovim različitim segmentima: veleprodajnom, maloprodajnom i balansnom tržištu. Dakle, učesnici u formiranju navedenog modela su tri regulatorne komisije u Bosni i Hercegovini (DERK, FERK i RERS).“

Odgovor DERK-a o nepotrebnoj suglasnosti za uspostavljanje sistema Virtualnih elektrana u koliziji je sa Zakonom o DERK-u preciznije članom 5.3. stav 2 koji jasno precizira da sve što NOSBIH razvije mora dostaviti DERK-u na uvid i odobrenje.

Razlog prešutnog odobravanja ovakvog modela funkcionisanja virtualnih elektrana od strane DERK-a prema mišljenju više izvora portala Tačno.net krije se u pritiscima na članove uprave ovog državnog regulatora.

„DERK barem prema uvidu u njihove mrežne stranice se ni na koji način nije očitovao oko ovoga sistema što govori u prilog činjenici da je sistem uveden pod pritiskom pojedinih članova DERK-a u suradnji s trgovcima i malim proizvođačima, a uz potporu nove uprave NOS-a. Pravila i praksa potvrđuju činjenicu da se ovakav sistem virtualnih elektrana nije mogao uvesti odlukom direktora NOS-a bez odobrenja DERK-a jer DERK je nadležan za odobrenje. Očito je da se i ovdje radilo o unaprijed smišljenim radnjama u DERK-u s ciljem pogodovanja prije svega EFT-u, a posljedično i ostalim tržišnim učesnicima kao što je HIFA, FEAL, VIBAR.“

Foto: EFT

Podsjećamo upravo je DERK neodređivanjem visine troškova mrežarine za proizvođače električne energije privatnim kompanijama EFT Stanari i FEAL Široki Brijeg omogućio korištenje energetske infrastrukture Bosne i Hercegovine bez ikakve financijske naknade.

O tržištu električne energije kroz sistem virtualnih elektrana na kojem se u ovom trenutku prometuje sa skoro 50 MW električne energije pokušali smo razgovarati s generalnim direktorom NOSBIH-a Nemanjom Pandurevićem.

Na naš poziv za intervju nije odgovorio, obzirom da kako su nas informisali iz NOSBIH-a Pandurević ne daje izjave za medije.

Posljedice politizacije energetskog sistema BIH, visokog stepena korupcije kao i pozicioniranje nestručnih kadrova na rukovodeće pozicije unutar državnih kompanija ovog sistema najvidljivije su na primjeru funkcionisanja Operatora za obnovljive izvore energije i direktorskog mandata Boriše Misirače.

U ovom trenutku ostaje nam da vidimo u kojem smjeru će ići NOSBIH pod vodstvom Nemanje Pandurevića.

U nastavku serijala Tačno.net o energetici donosimo prilog o razlozima zbog kojih Bosna i Hercegovina još uvijek nema uspostavljenu berzu električne energije.

Idi naVrh

Don't Miss