fokua
fokua

Zvanično zatražena intervencija zbog blokiranog tendera za dijalizatore u FBiH

07.03.2022.

Transparency International BiH pisao Agenciji za javne nabavke i Upravnoj inspekciji FBiH. Blokada tendera ima elemente krivičnog djela. Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) obratio se Agenciji za javne nabavke BiH da u okviru svojih ovlaštenja interveniše zbog blokade tendera za potrošni materijal za dijalizu (dijalizatori) o čemu je nedavno pisao Fokus.ba

Piše: Amil DUČIĆ

Ova informacija potvrđena je za naš portal u TI BiH. Podsjetimo, naš portal otkrio je potencijalnu aferu koja ima i elemente krivičnog djela. Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH već duže od dvije godine, iako je bio u obavezi, nije raspisao nabavku za dijalizatore. Realizaciju ovog tendera svojim nedjelovanjem zaustavilo je Ministarstvo zdravstva FBiH.

A od tada, između ostalih ponuđača, firme koje zastupaju Fresenius Medical Care BiH, uključujući Melcom d.o.o. iz Mostara, prodaju dijalizatore ove kompanije po nesrazmjerno visokim cijenama, što je dovelo do višemilionskih gubitaka u Federaciji budući da su cijene dijalizatora u FBiH kod nekih modela dijalizatora tri puta više nego naprimjer u Srbiji i Hrvatskoj.

S druge strane, upravo je firma Melcom, koja je distributer za Fresenius Medical Care (FMC), u više navrata od 2017. godine obarala tendere svojim žalbama koje je Ured za razmatranje žalbi BiH uvažavao. Posljednji put to se desilo 11. septembra 2019. godine od kada je sve po ovom pitanju blokirano.

– Vi ste u svom tekstu objedinili gotovo sve činjenice relevantne za ovaj slučaj, a što se tiče našeg skorašnjeg obraćanja institucijama riječ je o zahtjevu za monitoringom postupka javne nabavke upućenom ka Agenciji za javne nabavke BiH i prijavi Upravnom inspektoratu FBiH. Naime, budući da ZZOiR nije objavio postupak javne nabavke gotovo dvije i po godine, mi smo se obratili nadležnoj Agenciji za javne nabavke da u okviru svojih ovlaštenja ispita razloge jer je Zakon o javnim nabavkama jasan da se ove robe moraju nabaviti koristeći jedan od postupaka predviđenih zakonom, te da aneksiranje postojećig ugovora ne postoji kao mogućnost – a ZZOiR se zbog nedjelovanja Federalnog ministarstva zdravstva našao upravo u toj situaciji da je prinuđen aneksirati posljednje zaključene ugovore kako bi obezbijedio nesmetane procese dijalize za pacijente u Federaciji BiH  – rekao je za Fokus.ba Damjan Ožegović, viši istraživač Transparency Interational BiH.

Dalje, kako je naveo Ožegović, Upravnoj inspekciji FBiH su se obratili sa informacijom o nesprovođenju postupka i navodeći kako je ZZOiR blagovremeno tražio mišljenje Ministarstva, te da je traženje urgirao sedam puta, ali da mišljenje nikad nije dobio, za šta posjeduju i pisane akte ovih javnih organa.

Upravna inspekcija bi trebalo da ispita zašto ne funkcioniše korespodencija dva javna organa, a zbog čega u konačnici trpe javna sredstva i pacijenti ostaju u neizvjesnosti o isporuci prijeko potrebnih potrošnih materijala – dijalizatora – poručio je Ožegović.

(Fokus)

Idi naVrh

Don't Miss