dija
dija

Šta je u pozadini višegodišnje blokade tendera za nabavku dijalizatora u FBiH?

21.02.2022.
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH koji je nadležan za nabavke potrošnog materijala za dijalizu, a za potrebe dijaliznih centara na području FBiH, već duže od dvije godine, iako je bio u obavezi, nije raspisao nabavku za dijalizatore (potrošni materijal za dijalizu). Realizaciju ovog tendera svojim nedjelovanjem zaustavilo je Ministarstvo zdravstva FBiH

PIŠE: Amil DUČIĆ

Prema istraživanju Fokusa, blokada ovog tendera ima elemente krivičnog djela te tako može dovesti i do krivične odgovornosti niza aktera budući da su posljednje javne nabavke realizirane još 2016, odnosno manjim dijelom 2017. godine. A od tada, između ostalih ponuđača, firme koje zastupaju Fresenius Medical Care BiH, uključujući Melcom d.o.o. iz Mostara, prodaju dijalizatore ove kompanije po nesrazmjerno visokim cijenama.

To je, naime, dovelo do višemilionskih gubitaka u Federaciji budući da su cijene dijalizatora u FBiH kod nekih modela dijalizatora tri puta više nego naprimjer u Srbiji i Hrvatskoj. S druge strane, upravo je firma Melcom, koja je distributer za Fresenius Medical Care (FMC), u više navrata od 2017. godine obarala tendere svojim žalbama koje je Ured za razmatranje žalbi BiH uvažavao. Posljednji put to se desilo 11. septembra 2019. godine od kada je sve po ovom pitanju blokirano.

Istražili smo i da li ova blokada koja na godišnjem nivou određenim ponuđačima donosi unosnu zaradu ima i političku pozadinu, odnosno ima li povezanosti između ponuđača i osoba koje su na čelu federalnih institucija.

Zbunjujuća nabavka

Ugovorni organ – Zavod zdravstvenog osiguranja FBiH 27. decembra 2016. godine zadnji put uspješno je realizirao postupak nabavke dijalizatora (potrošni materijal za dijalizu) za potrebe dijaliznih centara u FBiH.

Krajem marta 2017. Zavod pokreće postupak za nabavku dijalizatora koji poništava Ured za razmatranje žalbi, a sve zbog toga što Zavod kao ugovorni organ nabavku koncipira na zbunjujući način. Naime, umjesto da u parnim lotovima definira istu robu, Zavod daje različite specifikacije, odnosno različite metode sterilizacije, što po automatizmu znači dva različita proizvoda. To je u suprotnosti s Pravilnikom o uslovima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnost dijalize.

Odluka o poništenju tendera iz 2019. godine

Pola godine kasnije Zavod opet pokreće postupak za nabavku dijalizatora sa izmjenama tenderske dokumentacije, koji Ured za razmatranje žalbi poništava 18. januara 2018. s obrazloženjem da tender nije usklađen s Pravilnikom i ograničavanja ponuđača u pogledu ekonomsko-finasnijske sposobnosti.

Potom Ured za razmatranje žalbi 20. decembra 2017. godine „zbog nejasno definiranog zahtjeva po pitanju parnih lotova“ traži mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva. Pitanje koje postavljaju glasi: „Da li je ispravan stav prema Pravilniku da se u okviru parnih lotova nabavke nabavljaju 2 dijalizatora od različitih proizvođača s identičnim karakteristikama (uključujući i metodu sterilizacije) ili je ispravan stav da se u okviru parnih lotova nabave 2 dijalizatora od različitih proizvođača sa istim karakteristikama, ali s različitim metodama sterilizacije (sterilizacija vodenom parom i sterilizacija gama zračenjem)?“

Međutim, po žalbi Melcoma postupak se opet poništava, i to 31. jula 2018. Ured za razmatranje žalbi osnovanost žalbenih navoda temelji na izmjenama Pravilnika i dodavanjem „najmanje dva različita proizvođača“ te nejasno definiranim zahtjevima iz tenderske dokumentacije u pogledu prijave na parne lotove, zatim ponuđača individualno i ponuđača u okviru grupe kao i korištenje mišljenja FMZ-a uzimajući u obzir da je dato prije izmjena Pravilnika. Krajem oktobra 2018. godine Zavod ponovo pokreće postupak nabavke dijalizatora koji se 17. januara 2019. opet poništava. Žalitelj je ovaj put 3AN Pharma d.o.o.

Odluka Ureda za razmatranje žalbi

Ono što je zanimljivo jeste da je ovaj put Zavod po pitanju finansijske i ekonomske sposobnosti od potencijalnog ponuđača tražio da „visina ukupnog prometa u periodu za koji je podnio izjavu, ne može biti niža od dvostrukog iznosa procijenjene vrijednosti lota, a ako nudi ponudu za više lotova, visina ukupnog prometa ne može biti niža od dvostrukog iznosa sabrane procijenjene vrijednosti lotova koje nudi“.

Time se praktično tender dodatno „zaključava“ za samo odabrane veledrogerije koje imaju prethodno realizirane poslove u oblasti dijalize, što u biti raspisuje samo ugovorni organ, tj. Zavod zdravstvenog osiguranja za područje FBiH. Zbog ovog zahtjeva mnoge velike veledrogerije koje snabdijevaju tržište lijekovima i medicinskim sredstvima ne mogu se kvalificirati za učešće na tenderu i nuditi dijalizatore od mnogih proizvođača koji su registrirani u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, što je diskriminatorno.

Zanimljivo je da ovakav pristup Zavod primjenjuje samo u oblasti dijalize. Naime, iz Zavoda su početkom ovog mjeseca obavijestili ponuđače da ove godine realiziraju nabavku potrošnog materijala za dijalizu – AV linije, fiziološke otopine i sl, a nakon što je okončan postupak žalbi krajem prošle godine.

No, vratimo se opet dijalizatorima. Zavod 29. marta 2019. ponovo pokreće postupak nabavke dijalizatora koji se poništava 11. septembra 2019, ponovo po žalbi Melcoma. Ovaj put se tender poništava „zbog neusklađenosti predmetne nabavke s materijalnim propisom (Pravilnik) s uputstvom“. A u tom uputstvu se nalaže da ugovorni organ prethodno raspravi s nadležnim ministarstvom problematiku u vezi s nabavkom dijalizatora (a. gama i b. vodena para sterilizacija) te da, u skladu s mišljenjem Federalnog ministarstva zdravstva, objavi postupak tenderske dokumentacije.

Ovo se traži iako već postoji mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva o načinu pripreme parnih lotova. No, onda se situacija dodatno komplicira nesvakidašnjim potezom Federalnog ministarstva zdravstva koje povlači svoje mišljenje dopisom od 3. decembra 2020, a čijim postupkom je onemogućeno svako daljnje raspisivanje tendera za nabavku potrošnog materijala za dijalizu – dijalizatora.

Ovdje treba dodatno naglasiti da je Zavod zdravstvenog osiguranja još od septembra 2019. godine, dakle, nakon odluke Ureda za razmatranje žalbi, u više navrata tražio od Federalnog ministarstva zdravstva da izda traženo mišljenje radi usklađivanja tendera s materijalnim propisom, ali bezuspješno. Ni pored osam urgencija Zavoda to se nije desilo!

Povodom blokiranog tendera za dijalizatore Fokus.ba se u više navrata obratio Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja FBiH. No, odgovore na naša pitanja nismo dobili.

Iz Melcoma d.o.o. Mostar su nam odgovorili kako su samo jedna od veledrogerija s kojima je Fresenius Medical Care Sarajevo potpisao ugovor o distribuciji potrošnog materijala i opreme za dijalizu.

– Ne postoji bilo koji dogovor ili namjera da se u korist Fresenius Medical Care onemogući konkurentnost, s obzirom da su u konkretnom postupku javne nabavke učestvovali i prošli predstavnici svih proizvođača registriranih dijalizatora kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u trenutku provođenja postupka javne nabavke kao što su: B. Braun, Nipro i Gambro. Navedeni postupak javne nabavke bio je podijeljen na lotove, tačnije na njih 13, a Melcom je izabran kao najpovoljniji ponuđač samo na jednom lotu. Sve odluke i rješenja u okviru postupka javnih nabavki donose ovlaštena tijela BiH na osnovu zakonom propisanih ovlaštenja – kazali su iz Melcoma.

Transparency International BiH u prošloj godini također se obratio Federalnom ministarstvu zdravstva u vezi s neprovođenjem ovog tendera i cijelog postupka. U odgovoru od 15. jula 2021, koji potpisuje federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić (preminuo 7. oktobra 2021), stoji da ovo ministarstvo ostaje pri mišljenju prema kojem se potrošni materijal mora nabavljati od dva različita proizvođača i od dva različita ponuđača.

U nastavku stoji da Zavod ima mandat da nabavlja potrošni materijal za sve dijalizne centre u Federaciji BiH s kojima ima sklopljen ugovor, a to je, između ostalih, i Melcom, firma iz Mostara koja zastupa Fresenius Medical Care BiH i koja, kako smo naveli, od 2016. u FBiH uz druga dva distributera na osnovu tenderskih ugovora iz 2016. godine prodaje dijalizatore po nesrazmjerno visokim cijenama.

Naprimjer, Fresenius Medical Care u Federaciji BiH, kada je riječ o potrošnom materijalu za dijalizu, u prosjeku ima više cijene nego što je to slučaj u Srbiji, i to za 6 do 15 KM više po proizvodu. Prema računici, samo na 6 od 9 lotova „vodena para“ u FBiH se pravi godišnji gubitak od oko milion KM u odnosu na cijene koje naprimjer vrijede u Srbiji.

Na ovom mjestu potrebno je rasvijetliti prošlost kompanije Fresenius Medical Care BiH koja je kćerka firma Fresenius SE & Co. KgaA, zdravstvene kompanije sa sjedištem u Bad Homburgu (Njemačka) koja pruža proizvode i usluge za dijalizu u bolnicama i stacionarnoj i ambulantnoj medicinskoj njezi.

U septembru 2010. godine direktorica Fresenius Medical Care BiH Želina Džafić, koja je i danas direktorica ove kompanije, potpisala je ugovor s tadašnjim gradonačelnikom Brčko Distrikta Draganom Pajićem (SNSD) o izgradnji Centra za dijalizu po principu javno-privatnog partnerstva. Centar za dijalizu u Brčkom svečano je otvoren 24. augusta 2011. godine. Fresenius je, inače, otvorio desetak dijaliznih centara na području Republike Srpske.

U godinama koje su slijedile Fresenius SE & Co. KgaA tresla je teška korupcijska afera, pa se u 2019. godini ova kompanije zbog navoda o korupciji na globalnom nivou nagodila s Ministarstvom pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država. Platila je drakonsku kaznu od 231 milion dolara kako bi riješila navode o podmićivanju radi dobivanja posla u Angoli, Saudijskoj Arabiji, Maroku, Španiji, Meksiku, Turskoj i drugim zemljama. Prema javno dostupnom izvještaju, podmićivanja je bilo i u BiH!

Naime, na stranici 13. Izvještaja, koji je objavljen na zvaničnoj stranici Ministarstva pravosuđa SAD-a, obuhvaćena je i korupcija u Bosni i Hercegovini, preciznije u Brčko Distriktu.

– U Bosni FMC je, također, vršio nepropisna plaćanja poznatom doktoru koji je u vlasti da podrži FMC-ovu ponudu kako bi pobijedio na vladinom tenderu za osnivanje i rad klinika u Republici Srpskoj i u Brčkom. U novembru 2008. godine taj doktor je izabran u Skupštinu Brčkog. U izvještaju o aktivnostima u četvrtom tromjesečju 2008. tog doktora upućenog FMC-u navedeno je kao postignuće “otklanjanje svih problema oko tendera u Brčkom”. FMC u početku nije istražio značenje tog unosa i umjesto toga platio je doktoru 80.850 dolara u decembru 2008. U februaru 2009. godine doktor je izabran za gradonačelnika Brčkog, nakon čega je potpisan konsultantski ugovor na ime doktorove supruge. Do 2009. godine FMC je doktoru uplatio više od 1,3 miliona dolara. FMC je, također, uplatio više od 957.000 dolara radi klinike u Brčkom i u Hercegovini, bez ikakvih dokaza o izvršenim uslugama. Sveukupno, FMC je zaradio više od 10 miliona dolara kao rezultat nedoličnog ponašanja u Srbiji i Bosni – kaže se u izvještaju.

Izvještaj objavljen na stranici Ministarstva pravosuđa SAD-a

Spomenuti gradonačelnik – doktor bio je SNSD-ovac Dragan Pajić, a ovaj slučaj do danas nije doživio pravosudni epilog u BiH. Želina Džafić je i dalje direktorica Freseniusa u BiH.

Iz Freseniusa za Fokus.ba kažu da njihov potrošni materijal za dijalizu na tržištu Federacije prometuje više veletrgovaca s kojima imaju poslovnu saradnju, a koji, dodaju, samostalno i nezavisno učestvuju u postupcima javnih nabavki i određuju cijene dijaliznog materijala.

– Vjerujemo da nadležni organi BiH u provođenju svojih ovlaštenja u postupcima javnih nabavki poštuju važeće zakonske propise – istaknuli su.

Što se tiče izvještaja Ministarstva pravosuđa SAD-a, kako su naveli, on se odnosi na stare slučajeve „koji su sada u potpunosti istraženi nakon što se Fresenius Medical Care sam prijavio nadležnim vlastima
SAD-a u 2012. godini“.

– Od tada smo značajno dodatno ojačali naše kontrolne mehanizme. Kao rezultat ove dosljedne akcije, istrage vlasti SAD-a su već završene na osnovu Sporazuma o obustavi postupka zaključenog s Ministarstvom pravde SAD-a u martu 2019. godine. Također smo preduzeli opsežne korake da dodatno ojačamo naše programe usklađenosti i interne kontrole u okviru cijele kompanije. Nastavit ćemo da to činimo u bliskoj saradnji s vlastima. Unapređenje ovih programa je stalni napor koji će nam pomoći da dodatno unaprijedimo usluge koje pružamo našim pacijentima širom svijeta i u Bosni i Hercegovini, što je naša primarna misija. Slučaj u Bosni i Hercegovini odnosi se na računovodstvene politike iz 2008. godine koje, prema našim saznanjima, nisu istražile lokalne vlasti – potcrtali su iz Freseniusa.

Redovne isporuke i garancije

Medin Okić, direktor sarajevske kompanije CEE-MED koja se bavi marketingom medicinskih proizvoda i i opreme, kaže za Fokus.ba da se ova firma nije pojavljivala na tenderima Zavoda, a zbog uslova koje prilikom kreiranja tenderske dokumentacije kreira ovaj zavod.

– Te uslove iz njima poznatih razloga postavljaju veoma visoko, a prije svega tiču se ekonomske, finansijske, tehničke i profesionalne sposobnosti. Oni automatski onemogućavaju potencijalne ponuđače, među kojima je i njegova firma, a koji kod ALMBIH imaju registrirana medicinska sredstva, koji ispunjavaju tehničku specifikaciju, ali zbog visoko postavljenih zahtjeva koji se tiču prometa i izvršenih ugovora nisu u mogućnosti učestvovati u postupcima javnih nabavki koje provodi ZZOIR, konkretno za nabavku potrošnog materijala za dijalizu, čime se pogoduje određenim ponuđačima – kaže Okić.

Jasno mu je, ističe, da ZZO želi imati sigurnost u redovne isporuke i garancije za izvršenje ugovora, ali postoje i drugi mehaizmi koji isto mogu obezbijediti, a da se u isto vrijeme omogući i aktivna pravična konkurecija kao jedan od osnovnih principa na kojima se temelji sistem javnih nabavki.

– Što se tiče nabavke potrošnog materijala – dijalizatora, u više navrata smo i mi kao nosioci odobrenja kod ALMBIH i zainteresirano pravno lice za konkretnu javnu nabavku potrošnog materijala – dijalizatora slali upite prema ZZO-u o statusu konkretne nabavke, koji nas uvijek upućuju na Federalno ministarstvo zdravstva koje već duže od dvije godine nije dalo mišljenje na podzakonski propis čiji je donosilac. To je nonsens da neko ko je donosilac pravnog akta ne zna ili neće da dostavi svoje tumačenje, odnosno mišljenje koje od njega zahtijeva Ured za razmatranje žalbi BiH i ZZO kao ugovorni organ. Pasivno djelovanje organa uprave dovodi do toga da se potrošni materijal – dijalizatori nabavljaju aneksiranjem zadnjeg uspješno izvršenog ugovora, jer pacijenti ne smiju trpiti, i zaista ne smiju. Međutim, pasivnost i čekanje unedogled, prema našem mišljenju, prouzrokuje značajne finansijske gubitke po ZZO – poručuje Okić.

(Fokus)

Idi naVrh

Don't Miss