fast
fast

Dozvola za rekonstrukciju bazena na FASTO-u dobijena po jednom, a rađena po drugom projektu

18.12.2021.

Obnova bazena na FASTO-u u koju je do sada uloženo oko 4,2 miliona KM budžetskog novca traje godinama, a sada je upitno hoće li bazen u konačnici dobiti upotrebnu dozvolu, jer se radilo po projektu iz 2005. godine, a naš izvor tvrdi da su radovi izvođeni po projektu iz 2019. godine za koji nikada nije tražena ni dobijena dozvola

Radovi na rekonstrukciji bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) u Sarajevu uskoro bi trebali biti privedeni kraju, međutim, upitno je da li će ovaj bazen dobiti upotrebnu dozvolu i konačno biti stavljen u funkciju. Problem je, kako je istražio Fokus, u tome što su se radovi na ovom bazenu godinama izvodili u suprotnosti s projektnom dokumentacijom iz 2005. godine za koju je Općina Centar Sarajevo izdala odobrenje za građenje. Kako je Fokusu potvrđeno na FASTO-u, od 2016. godine do danas u obnovu bazena uloženo je oko 4,2 miliona KM i to iz budžeta Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Općine Centar.

Na nedostatke i neusklađenost projektne dokumentacije sa stvarnim radovima koji se izvode na bazenu ukazao je naš sagovornik, čiji podaci su poznati redakciji, kao i stranama uključenim u proces rekonstrukcije bazena, a koji je kao fizičko lice podnio prijave nadležnim inspekcijama Inspektorata Općine Centar, te Uredu za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta KS o brojnim nepravilnostima u realizaciji ovog projekta.

Inspekcija utvrdila nepravilnosti

Inspektorat sarajevske Općine Centar još u decembru 2019. godine donio je rješenje kojim je naložio investitoru da otkloni nepravilnosti na obnovi bazena, jer se radilo u suprotnosti s odobrenjem za građenje.

Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova na bazenu vršio je, a i dalje vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a osoba zadužena za nadzor je Emir Dorić.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) u Sarajevu

Obnova bazena i sve ono što je pratilo te radove trebalo je biti u skladu s odobrenjem za građenje iz 2005. godine, koje je u Općini Centar zavedeno pod brojem 07-23-2254/05 i odnosilo se na projekat koji je u martu 2005. godine uradila firma PROJEKT DD iz Sarajeva.

Izmjene nisu kozmetičke nego je u pitanju promjena kompletne tehnologije bazenske tehnike, što je zahtijevalo i podrazumijevalo izmjenu postojećeg odobrenja za građenje. Sve u vezi s novom projektnom dokumentacijom rađeno je interno bez ikakvih raspisanih tendera ili slično. Cijene i način plaćanja je dogovaran interno s generalnim izvođačem i davan mu je nalog od Zavoda – navodi naš izvor.

Glavni izvođač radova na rekonstrukciji bazena je firma “Unigradnja” koja je birala podizvođače radova na ovom projektu, a kako saznajemo oni koji su insistirali na uvidu u građevinsku dozvolu, za projekat po kojem se trenutno izvode radovi, a ne po onom iz 2005. godine, umjesto odgovora dobili su raskid ugovora.

Slovenskoj firmi Handling, kaže naš sagovornik, pogodovalo se i pri nabavci opreme za bazen. Apsurdno je da se u projektu koji je uradio Handling preferira proizvođač opreme čiji je vlasnik ista firma koja je i radila projektnu dokumentaciju!

Pogodovalo se slovenskoj firmi

Zbog toga se došlo u situaciju da neki podizvođači radova koji su bili uključeni u rekonstrukciju bazena nisu mogli opremu nabavljati od proizvođača s kojima inače sarađuju, nego je uvjet da ostanu u tom poslu bio da kupe opremu slovenske firme.

Tako je došlo do toga da je firma Handling iz Slovenije u projektu rekonstrukcije bazena FASTO-a “poklopila” sve. Postali su i projektanti i proizvođači najvažnijih dijelova opreme, kao i isporučioci i izvođači na montaži te opreme. Sama ova situacija je mimo zakona, čak i da se radi u skladu sa spomenutim odobrenjem za građenje, jer nije moguće da jedna firma “pokrije” sve segmente jednog projekta. Situacija je još gora jer je projektno rješenje suštinski izmijenjeno.

Uprkos tome što je inspekcija Općine Centar već naložila da se otklone nedostaci pri rekonstrukciji bazena na FASTO-u, evidentno je da se posljednjih mjeseci priča o pokušaju uvođenja u zakonske okvire čitavog ovog projekta “razvodnila”.

Iako je Inspekcija Općine Centar donijela rješenje da investitor tehnologiju korištenja bazena u svim segmentima prilagodi odobrenom rješenju iz odobrenja za građenje iz 2005. godine, kao i da s desne strane od glavnog ulaza na Fakultet za sport i tjelesni odgoj, a prema ulici Patriotske lige, izmjesti postavljeni metalni kontejner i postavi ga prema odobrenju za građenje iz 2005. godine, inspektori su se izgleda sada fokusirali samo na ispunjenje zahtjeva iz jednog dijela rješenja.

Faksimil rješenja inspekcije iz 2020. godine: Evidentno je da nije bio sporan samo kontejner za dezinfekciju na koji se u konačnici sveo problem

Iako smo Inspekciji Općine Centar poslali pisani upit o njihovom postupanju i rješenjima koja su donosili u vezi s rekonstrukcijom bazena na FASTO-u, odgovore ni nakon više od 20 dana nismo dobili.

Iz uvida u zvaničnu dokumentaciju Inspekcije do koje smo došli nezvaničnim putem, uvidjeli smo da je inspekcija sada “okrenula ploču”, pa više ne vidi spornim to što radovi nisu prilagođeni projektu iz 2005. godine, nego ocjenjuje da je njihovo rješenje ispoštovano “jer je kontejner za dezinfekciju “navodno izmješten po propisima koje nalaže dokumentacija iz 2005. godine.

Faksimil ranije službene zabilješke inspekcije: Vidljivo da nije ishodovana izmjena odobrenja

Ispostavilo se da inspekciju u ovom slučaju zadovoljava i to što je sporni kontejner za dezinfekciju s jedne lokacije u krugu FASTO-a prebačen na drugu u krugu istog objekta, a to što se radovi izvode bez dozvole i što se krši zakon, izgleda za njih nije sporno.

Kontejner za dezinfekciju u krugu bazena FASTO-a: Naš izvor tvrdi da kontejnera nema u projektu iz 2005, te da je zanemareno što je projekt rekonstrukcije bazena suštinski izmijenjen

Naš sagovornik tvrdi da kontejner na koji nadležni svode problem rekonstrukcije bazena ustvari zasjenjuje suštinski problem dozvole, a šokantno je što on tvrdi da taj kontejner nije ni naveden u projektnoj dokumentaciji iz 2005. godine, a sada svi traže izmještanje tog kontejnera prema tom projektu iz 2005. godine!

Iako iz Inspektorata Općine Centar ne žele odgovoriti na naše upite, saznajemo da su se oni u odnosu na prvobitna rješenja kojim su tražili da se radovi prilagode projektu sada “posipaju pepelom”, pa su ovih dana obustavili postupak u ovom slučaju!

Iz dokumenta koji potpisuje inspektorica Alma Krzović vidljivo je da inspekcija obustavlja postupak jer im je Emir Dorić iz Zavoda za izgradnju KS, a koji je Nadzorni organ dao izjavu prema kojoj je sva dokumentacija usklađena sa zakonskim propisima! Inspekcija ocjenjuje i da su ispoštovani njihovi raniji zahtjevi.

Faksimil odgovora inspektorice Inspektorata Općine Centar o obustavi postupka: Ne pozivaju se na svoju kontrolu, nego na izjavu Emira Dorića

Logično pitanje koje se nameće iz ovakvog stave inspekcije jeste to da se nisu pozvali na rezultate svojih provjera, nego samo na izjavu Emira Dorića.

Na to ukazuje i naš sagovornik koji insistira na tome da konstatacija inspekcije “da je investitor postupio po rješenju Inspektorata broj: 06-23-4891/19 od 6. 3. 2020. nije tačna”.

Jer tehnologija korištenja bazena nije prilagođena odobrenom rješenju nego se radovi i dalje izvode prema naknadno urađenom projektnom rješenju firme I.D.E.A iz februara 2019. godine, a za koje ne postoji odobrenje za građenje. U odobrenju za građenje, broj: 07-23-2254/05 od 24. 8. 2005, decidno je navedeno da je investitor dužan izvesti predmetne radove u svemu prema priloženom izvedbenom projektu koji je uradio “Projekt” d.d, a koji je ovjerila ova službe pod brojem: 07-23-2254/05 dana 23. 8. 2005. godine – pojašnjava naš sagovornik.

Prema odgovoru koji smo dobili od Zavoda za izgradnju KS, ni za njih nema ništa problematično u tome što je FASTO dobio dozvolu za rekonstrukciju na osnovu jednog, a radove izvodi po sasvim drugom projektu.

Projekat bazenske tehnike iz 2005. godine, dakle projektovano je prije 16 godina, revidiran je uz saglasnost krajnjeg korisnika i investitora te je tom prilikom pretrpio izmjenu u vidu promjene sirovine iz koje se dobija hlor za dezinfekciju vode. Tehnologija dezinfekcije bazenske vode se nije promijenila i ona je ostala ista. Tom promjenom napravljena je ušteda od cca. 15.500,00 KM na godišnjem nivou samo za taj segment –  naveli su iz Zavoda, dodajući da su elaborirani odgovor o izmjenama sirovine za dobijanje hlora prezentirali Inspekciji Općine Centar, investitoru, krajnjem korisniku FASTO-u, kao i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom KS.

Iz Zavoda za izgradnju KS, također, navode da prema “Zakonu o prostornom uređenju KS nigdje ni jednim članom se ne zahtijeva da se traži izmjena građevinske dozvole za promjenu agregatnog stanja sredstva za dezinfekciju vode koje može biti gasovito, tečno ili čvrsto niti zbog veličine zrna pijeska i njegove finoće u filterima”.

Iz Zavoda ističu i da u članu 81. Zakona o prostornom uređenju KS iz 2017. decidno se navodi u kojim slučajevima i kada se podnosi zahtjev za izmjenu/dopunu odobrenja za građenje.

Član 99. istog zakona – “ukoliko tokom gradnje (u ovom slučaju rekonstrukcije postojećeg objekta), dođe do određenih izmjena koje ne potpadaju pod član 88. Zakona o prostornom uređenju KS, radi se projekat izvedenog stanja kojim se definiraju izmjene i dopune projekta, i isti se dostavlja komisiji za tehnički prijem, općinskom organu i krajnjem korisniku u svrhu održavanja objekta, a što će se učiniti kada se formira komisija za tehnički prijem”. Premu stavu struke Nadzornog organa, investitora i krajnjeg korisnika projektovana tehnologija je unaprijeđena, a dokaz je vidljiv u navedenom prilogu koji vam dostavljamo. Izmjena koja je napravljena ne zahtijeva promjenu odobrenja za građenje i bit će prikazana u projektu izvedenog stanja koji će biti napravljen nakon završetka svih radova i koji je obaveza izvođača. Osim toga mišljenja smo da bi Inspektorat Općine Centar zabranio radove na bazenu da je utvrdio bilo kakvo kršenje odobrenja na građenje prilikom obilaska gradilišta – tvrde između ostalog u odgovoru Fokusu iz Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Međutim, naš sagovornik ostaje pri tvrdnji da je dozvola za rekonstrukciju bazena dobijena za jedan, a da se radovi izvode po sasvim drugom, suštinski izmijenjenom projektu za koji nije dobijena građevinska dozvola.

Dovoljno je bilo da inspekcija uporedi predmjer iz projekta iz 2005. godine na osnovu kojeg je dato odobrenje za građenje s predmjerom iz projekta iz 2019. godine koji je osnov za nabavku i ugradnju robe, pa bi vidjeli da su slučajno ili namjerno dovedeni u zabludu. Da ne bude zabune, sve što je ugrađeno na objektu je iz projekta firme iz 2019. godine koji nema odobrenje za građenje. Nije istina da je jedina promjena agregatno stanje hlora koji se koristi. U projektu za koji je dobiveno odobrenje za građenje predviđena je ugradnja četiri filtera izgrađenog od poliestera ojačanog staklenim vlaknima s pojedinačnim protokom 46 m3/h čija je ispuna kvarcni pijesak, a u projektu prema kojem se radi i za koji ne postoji odobrenje predviđena je ugradnja jednog filtera izgrađenog od čeličnog lima s protokom 200 m3/h čija ispuna nije kvarcni pijesak. Kakve veze imaju filteri s agregatnim stanjem hlora? Promjena vrste filtera nije kozmetička promjena, to je (uz način dezinfekcije bazenske vode) jedna od dvije ključne stvari u bazenskoj tehnici – pojašnjava naš sagovornik.

Koliko su pojedinci ubijeđeni da se mogu izdići iznad zakona, te da bez da odgovaraju ikome mogu dobiti dozvolu za jedan projekat, a graditi po sasvim drugom projektu, govori i podatak da investitor nikada nije podnio zahtjev za dopunu postojećeg odobrenja.

Naš izvor kaže da ni u tom slučaju investitor ne bi mogao ishodovati pozitivan odgovor jer se takav zahtjev može podnijeti samo u roku od tri godine od dana pravosnažnosti odobrenja za građenje.

No, u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, kada su dobili prijavu o nepravilnostima pri izvođenju radova na bazenu FASTO, nisu je odbacili.

Prema odgovoru šefa Ureda Erduana Kafedžića, na upit Fokusa, vršene su i provjere po zaprimljenoj prijavi o navodnim nepravilnostima u vezi s realizacijom projekta na rekonstrukciji bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) u Sarajevu.

Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS

Prema sadržaju zaprimljene prijave, realizacija projekta na rekonstrukciji bazena navodno se radi suprotno u odnosu na projektnu dokumentaciju za koju je Općina Centar izdala odobrenje za građenje. U okviru postupanja po zaprimljenoj prijavi, Ured je prikupio određene podatke i dokumentaciju o navedenom predmetu od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Općine Centar Sarajevo i Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. Iz sadržaja prikupljene dokumentacije i podataka evidentno je da postoje određene nepravilnosti i sporne okolnosti, te da je s tim u vezi Inspektorat Općine Centar Sarajevo donio Rješenje kojim su investitoru naređene konkretne upravne mjere koje trebaju biti izvršene. Nakon što je Ured iscrpio svoja ovlaštenja za vršenje provjera, dana 10. 9. 2021. godine prikupljenu dokumentaciju u vezi s predmetnim slučajem Ured je dostavio na daljnje nadležno postupanje Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo – naveo je u odgovoru Fokusu šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Erduan Kafedžić.

Iako smo od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS dobili odgovor na upit o tome da li su poduzimali aktivnosti u vezi s dokumentacijom koju im je dostavio na daljnje nadležno postupanje, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, a koja se odnosi na rekonstrukciju bazena na FASTO-u, iz tog odgovora ne proizlazi konkretan odgovor šta su po tom pitanju i uradili.

U vezi s aktima Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo koji je vršio provjere o navodnim nepravilnostima u vezi s realizacijom projekta na rekonstrukciji bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) u Sarajevu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je krajem septembra dostavila Uredu Informaciju kantonalne urbanističko-građevinske inspekcije.

Posebno napominjemo da prvostepeni inspekcijski nadzor nad izgradnjom ovog objekta spada u nadležnost općinske urbanističko-građevinske inspekcije Općine Centar, te da kantonalna urbanističko-građevinska inspekcija u međuvremenu nije imala druge prijave u vezi s postupanjem općinske urbanističko-građevinske inspekcije u postupku nadzora nad rekonstrukcijom bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu – navedeno je u odgovoru Fokusu iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Odgovore na pitanja u vezi s rekonstrukcijom bazena na FASTO-u uputili smo i Dekanatu ovog fakulteta, koji nam je uz podatke o sredstvima do sada uloženim u rekonstrukciju bazena naveo i to da su “radovi na rekonstrukciji pri samom kraju, tako da nastavnici i studenti Fakulteta sporta željno iščekuju završetak radova kako bi bazen bio stavljen u funkciju izvođenja nastave.”

Međutim, na ključno pitanje da li su na FASTO-u upoznati s problemima i nedostacima u vezi s odobrenjem za građenje po kojem se izvode radovi, nismo dobili odgovor.

Cijeli proces rekonstrukcije bazena je pod nadzorom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, kojem se trebate obratiti u vezi s pitanjem o nedostacima u odobrenom rješenju za građenje bazena, kao i o rješenju općinske inspekcije Centar u vezi s kontejnerom za dezinfekciju koji se nalazi u neposrednoj blizini bazena – naveli su za Fokus iz FASTO-a.

Velika odgovornost na Komisiji

Pisanim upitom obratili smo se i glavnom izvođaču radova na ovom projektu firmi “Unigradnja“ koju smo pitali da pojasni navode o tome kako rade na višemilionskom projektu obnove bazena na FASTO-u, a da nemaju odgovarajuće dozvole.
Pitali smo ih i da se očituju o tome da je firma Handling iz Slovenije projektant, proizvođač najvažnijih dijelova opreme, isporučilac, te izvođač na montaži opreme, kao i da se izjasne o tome koliko je firma „Unigradnja“ do sada dobila novca iz budžeta za realizaciju radova na bazenu FASTO-a, te koji je rok okončanja radova.

Tražili smo od „Unigradnje“ i da nam pojasni situaciju s kontejnerom za dezinfekciju kojeg nema u projektu iz 2005. godine, a u određenim odgovorima Inspekciji Općine Centar nadzorni organ je naveo da će taj kontejner biti izmješten na poziciju prema dokumentaciji iz 2005. godine.

Međutim, umjesto pojašnjenja i odgovora na sve ove naše upite, iz „Unigradnje“ su svoj odgovor saželi u dvije rečenice:

Naša firma kao izvođač radova nije ovlaštena za davanje informacija o navedenom objektu. Za tražene informacije možete se obratiti Nadzornom organu Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo – naveli su iz “Unigradnje”.

S druge strane, iako je u periodu od 2016. godine do 2019. godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo izdvojilo ukupno oko 3,2 miliona KM za rekonstrukciju bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) Univerziteta u Sarajevu, oni nemaju saznanja o bilo kakvim nepravilnostima u vezi s rekonstrukcijom bazena na FASTO-u, kao ni o prijavama upućenim nadležnim organima u vezi s rekonstrukcijom bazena.

Iako je jasno da Zavod za izgradnju KS, odnosno Emir Dorić, vrši nadzor nad radovima rekonstrukcije bazena na FASTO-u, ovaj, ali i brojni drugi slučajevi nameću pitanje da li bi oni koji finansiraju različite projekte iz budžeta, znači našim novcem, trebali uključiti i sopstvene resurse u kontrole da li su u realizaciji takvih poslova ispoštovane osnovne zakonske pretpostavke za zakonito izvođenje tih radova.

Jer, kako pokazuje dosadašnji razvoj događaja u vezi s rekonstrukcijom bazena na FASTO-u, upitno je hoće li ovaj objekat u konačnici dobiti upotrebnu dozvolu.

A, upotrebnu dozvolu FASTO će morati tražiti od Općine Centar, odnosno općinske komisije za tehnički prijem objekta koja će, ukoliko bude radila po zakonu, morati uzeti u obzir činjenicu da je projekat rekonstrukcije bazena rađen po jednom projektu, a dozvolu je imao za sasvim drugi projekat, što u startu ukazuje na to da uvjeti za dobijanje dozvole nisu ispunjeni.

Ukoliko pak komisija uprkos tome izda upotrebnu dozvolu za bazen na FASTO-u, u tom slučaju, kako najavljuju naši izvori, komisija bi se mogla suočiti s krivičnom prijavom. Premda nadležni, prije svega Zavod za izgradnju KS, kao nadzorni organ, tvrdi da je u ovoj priči “sve po zakonu”, mnogo je nejasnoća koje treba razjasniti. To prije svega očekuju svi oni koji su se susreli sa zahtjevima općinske administracije da do kraja ispoštuju zakonske propise pri izvođenju i mnogo manjih građevinskih radova nego što je višemilionska rekonstrukcija bazena na FASTO-u i kojima su objekti rušeni ukoliko nisu ispoštovali sve zahtjeve inspekcije.

Jer, upravo ovakvi slučajevi potvrđuju priče da u našem društvu nisu svi isti pred zakonom i da za “povlaštene” postoje blaži i mekši aršini od onih koji se primjenjuju na “običnim smrtnicima”.

Stoga, bit će zanimljivo pratiti kakav će epilog dobiti ovaj slučaj i hoće li općinska nadležna komisija kod razmatranja zahtjeva za tehnički prijem ovog objekta izvršiti uvid u dva projekta i na licu mjesta se uvjeriti jesu li radovi izvođeni po projektu koji ima dozvolu ili po onom za koji dozvola nikad nije ni zatražena niti dobijena.

(Fokus)

Idi naVrh

Don't Miss