UNSA
UNSA

Novi skandal u režiji SDA: Četiri fakulteta odbijaju pripajanje Univerzitetu u Sarajevu

11.08.2021.

Rukovodstva ETF, Medicine, Ekonomije i Fakulteta za saobraćaj oglušili se o sudsku odluku i tako svoje zaposlenike ostavili u vakuumu – dosadašnji ugovori o radu ne važe, a nove ne žele predati Univerzitetu

Piše: Senka KURT

Dekani četiri fakulteta Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog (Jasmin Velagić), Ekonomskog (Jasmina Selimović), Medicinskog  (Mirsad Dorić) i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (Amel Kosovac) nisu ispoštovali odluku Općinskog suda u Sarajevu, te koja se tiče njihovog pripajanja Univerzitetu u Sarajevo.

Pojednostavljeno, u ovom momentu zaposlenici ta četiri fakulteta faktički nisu nigdje zaposleni.

Zakonom o visokom obrazovanju iz 2017. godine krenulo se u integriranje Univerziteta u Sarajevu, a godinu kasnije Skupština Kantona Sarajevo donosi odluku o pravnoj integraciji.

No, ovu odluku Skupštine KS, kao najvišeg zakonodavnog tijela od starta koče rukovodstva nekih fakulteta.

Sud rekao svoje

No, problem je presječen 1. jula ove godine kada Općinski sud u Sarajevu odlučuje da se “gase” svi fakulteti, brišu iz registra pravnih subjekata i Univerzitet u Sarajevu se upisuje kao pravni subjekt sa svojim organizacijskim jedinicama (fakulteti, instituti, akademije), koje dobijaju svoj podbroj umjesto poreskih i PDV brojeva.

Zaposlenici fakulteta, instituta, akademija moraju svoje ugovore o radu zasnovati sa Univerzitetom koji postaje poslodavac.

Prije dva dana Općinski sud u Sarajevu izdao je i Aktuelni izvod iz sudskog registra koji izričito naglašava kako su  fakulteti, insituti, akademije u sudskom registru upisani kao organizacione jedinice bez svojstva pravnog lica.

Odluka Općinskog suda u Sarajevu

To je, između ostaloga značilo, da su do 1.jula ove godine trebali prebaciti ugovore o radu svojih uposlenika na Univerzitet.

Oni su bili dužni postupati po odluci Suda, prema Zakonu o visokom obrazovanju i odluci Osnivača – navodi rektor.

Dr. Suljić sakrila obrasce

I to su uradili zaposlenici čak 24 fakulteta, osim ova 4.

Predvodnici ovog kršenja zakona su ETF i Ekonomski fakultet. Ovaj put je Medicina i dalje u vrlo podređenom položaju u odnosu na KCUS, pa je tako prof. Enra Suljić, zaposlenica Medicine s određenim procentom, uzurpirala pravo radnika da svoje ugovore o radu prenesu kod novog poslodavca, na UNSA i prema mojim saznanjima ona je protuzakonito oduzela dokumentaciju s Medicine i kako nezvanično čujem prenijela u KCUS . Njih slijede  i Fakultet za saobraćaj, a iza njih stoji jedna stranka, koja već godinama nastoji minimizirati ne samo uticaj rektora na obrazovanje, već i na mene kao osobu koja obavlja časnu dužnost rektora  –  kazao je za Interview.ba rektor Univerziteta u Sarajevu dr. Rifat Škrijelj.

Na direktno pitanje stoji li iza “neposlušnih” dekana Stranka demokratske akcije, dr. Škrijelj kaže:  – Da!

Na saznanja Interview.ba da je Medicina još jednom pokazala da njom ne rukovodi  dekan Mirsad Dorić već zapravo vrh Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, odnosno direktorica Sebija Izetbegović, dr. Škrijelj opet odgovara potvrdno.

Preostali zaposlenici Medicine ispunili su obrasce, ali čekaju pečat koji mora odobriti dekan Mirsad Dodić.

Prof. Dorića našli smo na godišnjem. Kaže, ovlastio je prodekana za finansije (Mirsad Babić, op. aut) da ima pune ovlasti da dovrši posao.

Na našu konstataciju da posao nije gotovo, da je pola dokumentacije kod dr. Enre Suljić i da se trenutno zaposlenici Medicine nalaze u međuprostoru, dr. Dorić kaže da je sve previše “komplicirano”.

Kad se vratim s godišnjeg, ako Bog da, sve će se riješiti  –  poručio nam je optimistično izbjegavajući da kaže gdje je konkretno problem.

Tu više nije igra ni oko novaca, dodaju naši izvori, jer su fakulteti davno izgubili svoje račune i već dvije godine posluju preko računa Univerziteta, s vlastitim podračunom.

Ne radi se više ni o nadležnostima jer izuzev činjenice da Univerzitet postaje poslodavac, fakulteti imaju mnogo nadležnosti.

Rektor je prenio svoje ovlasti na dekane u smislu zapošljavanja, donošenja finansijskih planova, planova javnih nabavki, akademskih poslova, izbora u zvanja.

Sad smo u nekom međuprostoru. Prema odluci Suda nama više Fakultet nije poslodavac već Univerzitet. Faktički, mi sad nismo nigdje zaposleni. Nemamo poslodavca, jer po sudskoj odluci Fakultet nije pravno lice već faktički odjel, tako da se s pravom pitamo šta će dalje biti sa nama – govori naš izvor s Medicine.

Ugovori u ladicama

Rektor Škrijelj je prošlog mjeseca, u nadi da će se problem riješiti, a i zbog činjenice da zaposlenici četiri fakulteta nisu ništa krivi, ipak isplatio plaće na nove račune. Hoće li tako moći i narednog mjeseca?

Rektor dr. Rifat Škrijelj: Sudska odluka mora se poštovati

Sad sam na odmoru. Vraćam se u septembru, pa mogu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom UNSA pokrenem odgovornost osoba koje nisu postupile po sudskoj odluci. Nepostupanje po odlukama suda je samo po sebi krivično djelo, a neizvršavanje odluka organa i tijela UNSA je povreda Zakona o visokom obrazovanju, nepoštovanje prava o porezima, pravo zagarantovano na prenosu ugovora s jednog na drugog poslodavca je povreda zakona, također. Oni se pravdaju da nisu imali dovoljno vremena. Tako se dogodilo da njih četvoro nisu stigli, a ostalih 24 jesu – kazao nam je dr. Škrijelj.

U međuvremenu, usposlenici Medicine, ali i ostalih fakulteta, koji su se oglušili o sudsku odluku strahuju šta će biti narednog mjeseca.

U ovom momentu faktički nisu zaposleni nigdje. Njihovi ugovori o radu su u ladicama dekana ili poslušnika političkih partija. To znači da u pitanju dolaze plaće, socijalno, zdravstveno, penziono, otplata kredita.

No, one koji su naredili da se ne ispoštuje sudska odluka to mnogo ne brine. Oni svakako ne žive od plaća!

Idi naVrh

Don't Miss