5a76cca0de6a1f4447ccc66f797816f5
5a76cca0de6a1f4447ccc66f797816f5

Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o angažiranju resursa Oružanih snaga BiH

22.07.2020.

Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici donijelo je Odluku o angažiranju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima zbog velike opasnosti od širenja virusa “COVID – 19”, u privremenom ustupanju dva sanitetska kontejnera općinama Tomislavgrad i Drvar.

Usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo je primilo k znanju Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar, februar i mart 2020. godine, kao i Informaciju o mjerama i aktivnostima koje su poduzete u cilju suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima i poboljšanja statusa Bosne i Hercegovine na listi zemalja koje katalizira Odsjek za nadgledanje i borbu protiv trgovine američkog State Departmenta.

Odobrilo je zaključivanje Memoranduma o razumijevanju za poboljšanje regionalne i prekogranične povezanosti u Jadransko-jonskoj regiji i donijelo Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Sporazumu o primjeni XI dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom cestovnom prijevozu, te Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije o cestovnom prijevozu putnika i tereta.

Predsjedništvo BiH je ratificiralo Konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoću u poreskim stvarima (MAC), Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (Mjere zaštite od poplava RS), Ugovor o finansiranju (Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke, Ugovor o zajmu (GrCF2 W2 – Projekt javnog prijevoza Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovor o finansiranju (Koridor Vc – Centralni dio) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke.

Ratificiralo je i Sporazum o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Koridor Vc – Izgradnja dionice autoceste Zenica sjever – Žepče jug, poddionica 4: Ponirak – Donja Gračanica, dio I: Ponirak – Vraca (izlaz iz tunela Zenica), Sporazum o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu, između Evropske komisije, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, Ugovor o zajmu (GrCF2 W2 – Projekt javnog prijevoza Sarajevo – dio 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,  Sporazum o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018 – 2020, za 2018. godinu između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ratificiran je i Ugovor o zajmu (Projekt Živinice – regionalna deponija za čvrsti otpad) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije kojim se mijenja Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s „Interreg IPA programom prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora“ za period 2014. -2020. u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), Ugovor o grantu (Regionalni vodovod Plava voda) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz SIDA – EBRD II programa za komunalni okoliš i klimu.

Također je ratificiran Sporazum o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, Republike Srpske, koju predstavljaju Ministarstvo finansija RS i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (agencija za izvršenje projekta) i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 10.000.00,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.  

(Fena/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss