71ad080fa168823e65fada0d4e59c13b
71ad080fa168823e65fada0d4e59c13b

U toku sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

11.06.2020.

U toku je sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu su izmjene Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini koje predlaže Vijeće ministara BiH.

Izmjene tog zakonskog rješenja donose neophodno usklađivanje sistema državne pomoći u BiH s obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima koje je potpisala i ratificirala BiH, a posebno obavezama koje slijede iz procesa evropskih integracija i stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Tokom primjene Zakona ustanovljeno je da su određene važne odredbe samo parcijalno, ali ne i u cijelosti usklađene s osnovnim odrednicama EU pravne stečevine (EU acquis) iz te oblasti te su za pojedine članove Zakona potrebna odgovarajuća pojašnjenja i obrazloženja.

Pred delegatima su i dva izvještaja o radu Vijeća ministara i to za 2017. i 2018. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu.

Delegati bi trebali razmatrati i nekoliko izvještaja Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o izvještajima o radu parlamentarnih tijela i državnih institucija.

Predviđeno je razmatranje i dvije delegatske inicijative delegata Kluba Bošnjaka Denisa Bećirovića (SDP) kojima se traži od Vijeća ministara BiH informacija o razmjerama migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu i BiH s prijedlogom konkretnih mjera za rješavanje te krize, kao i o iseljavanju stanovništva BiH s posebnim osvrtom na odlazak radno sposobnog stanovništva.

Delegat Kluba Hrvata Zlatko Miletić putem inicijative također traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 120 dana izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

On napominje da tu inicijativu podnosi u ime Foruma građana Tuzle, Pravosudne mreže BiH i Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj koji su izradili preporuke za izmjene tog zakona i koje su u julu 2017. godine dostavljene nadležnim institucijama BiH, a o kojim se oni nisu očitovali.

(Fena, N1)

Idi naVrh

Don't Miss