c0f0d00a9009eda81331cedc19abd8a6
c0f0d00a9009eda81331cedc19abd8a6

Kolegij Skupštine KS zaključio da se i naredna sjednica Skupštine održi online

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo zaključio je na današnjoj online sjednici da se i naredna 25. sjednica Skupštine KS održi online 18. maja ove godine sa početkom u 10:00 sati. Na dnevnom redu ove sjednice naći će se: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, Prijedlog odluke o davanju naziva novoj ulici na području Općine Centar, Prijedlozi odluka o imenovanju dva zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. za 2018. godinu i Srednjoročni plan i program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva na području Kantona Sarajevo za period od četiri godine (01.01.2020- 31.12.2023.).

Zastupnici će na ovoj sjednici razmatrati i izvještaje o poslovanju za 2018. godinu preduzeća „RAD“, „SARAJEVOGAS“, „TOPLANE – SARAJEVO“, „PARK“, „POKOP “, „VODOVOD I KANALIZACIJA“ te „TRŽNICE-PIJACE“. Na dnevnom redu će biti i Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” za 2018. godinu, Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini, Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2019. godinu, te Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2019. godine-februar 2020. godine.

Na ovoj sjednici će se raspravljati i o izvještajima o poslovanju sedam kantonalnih javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite za 2019. godinu, i to: „Gerontološkog centra“, „Terapijske zajednice Kampus Sarajevo“, „Porodičnog savjetovališta“, „Doma za djecu bez roditeljskog staranja“, „Kantonalnog centra za socijalni rad“, „Odgojnog centra Kantona Sarajevo“ i „Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“.

Članovi Kolegija su se saglasili da ovaj dnevni red dopune i sa sljedećim tačkama: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” za 2019. godinu, Informacija o utrošku sredstava za projekt „Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate” – po inicijativi zastupnice Smiljane Viteškić, Informacija vezana za Direkciju za robne rezerve Kantona Sarajevo – po inicijativi zastupnika Zvonka Marića, Informaciju o potpisivanju ugovora između JP „ZOI’84” i
privatne firme Domoart o iznajmljivanju restorana Beneton na Bjelašnici – po inicijativi zastupnika Mahira Devića, Informacija o uplati sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo web portalu Sarajevska sahara.ba – po inicijativi zastupnice Jasmine Bišćević-Tokić, Prijedlog zaključka kojim se prima na znanje Informacija o glavnim problemima u poslovanju, finansijskoj poziciji i gubitku prihoda KJKP „GRAS” d.o.o. Sarajevo izazvanog proglašenjem nesreće uzrokovanom pojavom koronavirusa (COVID-19) te mišljenjima Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na Nacrt zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine te na Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

(Fena/Interview.ba)

Prethodna vijest

U Srbiji 52 novozaraženih

Naredna vijest

Komisija za sigurnost Parlamenta FBiH traži smjenu direktora FUCZ