Nove naredbe Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo

25.03.2020.

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo, na današnjoj redovnoj sjednici, je između ostalog, analizirao trenutno stanje na području Kantona uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19). Razmatrane su mjere i aktivnosti koje su do sada preduzeli Štab i svi kantonalni organi uprave, ustanove, institucije i druge pravne osobe na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Tom prilikom, Štab civilne zaštite KS je donio je naredbu da se izvrši kontinuirana dezinfekcija svih stambenih ulaza i zajedničkih dijelova stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo.

Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, putem upravitelja. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Naređuje se Kantonalnoj upravi civilne zaštite da 500 litara raspoloživih količina alkohola (75 posto), a koje su donacija Sarajevske pivare d.d, raspodijeli u istom omjeru, po 100 litara za potrebe KCUS-a, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS, JU “Opća bolnica prim. dr Abdulah Nakaš”, JU Dom zdravlja KS, te KJP Veterinarska stanica Sarajevo. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Kantonalna uprava civilne zaštite. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, stoji u naredbi koju je donio Štab civilne zaštite KS. 

Naređuje se Direkciji za robne rezerve KS da iz svojih rezervi izdvoji sve raspoložive količine zaštitnih maski, rukavica, mantila, kapa i stavi ih na raspolaganje Štabu civilne zaštite KS. Sve raspoložive količine Štab civilne zaštite KS će potom raspodijeliti prema prioritetima. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Direkcija za robne rezerve KS i Kantonalna uprava civilne zaštite. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Kako bi se mogla realizirati odluka o podijeli paketa s prehrambenim i higijenskim potrepštinama, Kantonalni operativni centar civilne zaštite još jednom je obavijestio općinske štabove da su imali obavezu da dostave spiskove s imenima osoba starijih od 65 godina ili osoba koje su u stanju socijalne potrebe. 

Podsjećaju da svi općinski štabovi ažurirane spiskove moraju dostaviti najkasnije večeras, kako bi volonteri u saradnji sa Štabom civilne zaštite, Crvenim križom i Centrom za socijalni rad počeli distribuciju paketa ovoj ugroženoj kategoriji stanovništva. 

Štab civilne zaštite KS uručio je danas i opremu koja je neophodna za rad KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

(Fena/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss