98377cb55bc9798aeb2cbaa1957d315d
98377cb55bc9798aeb2cbaa1957d315d

Uputstvo za roditelje: Kako da zaštitite vašu djecu

19.03.2020.

Novi korona virus (SARS-CoV-2) je novi virus povezan sa istom porodicom virusa kao i teški akutni respiratorni sindrom (SARS) i virusima koji izazivaju neke vrste prehlada.

 

Kako se širi novi korona virus?

 

Virus se prenosi respiratornim kapljicama prilikom kašljanja i kijanja, direktnim kontaktom, te dodirom površina zagađenih virusom. Još nije poznato koliko dugo virus preživljava na površinama, ali ga jednostavna dezinfekciona sredstva uništavaju.

Koji su simptomi infekcije novim korona virusom?

Simptomi uključuju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i otežano disanje (nedostatak daha, kratak dah). U težim slučajevima infekcija može prouzrokovati upalu pluća, bolove u grudima i osjećaj nedostatka daha. Rijetko, bolest može biti fatalna.

Kako izbjeći rizik od infekcije?

Ovo je pet mjera predostrožnosti koje Vi i Vaša porodica možete preduzeti kako biste izbjegli infekciju:

  1. Često perite ruke pomoću sapuna i tople vode ili dezinfikovati sredstvom na bazi alkohola;
  2. Kada kašljete ili kišete, pokrijte usta i nos maramicom ili savijenim laktom,
  3. Izbjegavajte bliski kontakt sa svima koji imaju simptome prehlade ili gripa;
  4. Obavjestite ljekara ako imate povišenu temperaturu, kašalj ili teško dišete;
  5. Izbjegavajte neposredan nezaštićeni kontakt sa živim životinjama i površinama koje su u dodiru sa životinjama.
Da li je potrebno nositi medicinsku masku?

Upotreba medicinske maske savjetuje se ako imate respiratorne simptome (kašljanje ili kihanje) kako biste zaštitili druge. Ako nemate simptome, nema potrebe da nosite masku.

Ako nosite maske, one se moraju adekvatno koristiti i pravilno uklanjati, kako bi se osigurala njihova djelotvornost i izbjegao povećani rizik od prenošenja virusa.

Upotreba maske sama po sebi nije dovoljna za sprečavanje infekcije i mora se kombinovati sa čestim pranjem ruku, prekrivanjem nosa i usta prilikom kihanja i kašljanja, te izbjegavanjem bliskog kontakta sa svima koji imaju simptome prehlade ili gripa (kašalj, kihanje, temperatura).

Da li virus može zaraziti djecu?

Ovo je novi virus i još uvijek ne znamo dovoljno o tome kako utiče na djecu ili trudnice. Znamo da je moguće da su ljudi bilo koje dobi zaraženi virusom, ali do sada nisu zabilježeni smrtni ishodi djece povezano sa novim korona virusom. Virus je smrtonosan u rijetkim slučajevima, za sad uglavnom među starijim osobama sa postojećim medicinskim stanjima odnosno hroničnim bolestima.

Kako reagovati ako član porodice pokazuje simptome?

Potražite medicinsku pomoć ako Vi ili Vaše dijete imate temperaturu, kašalj ili otežano disanje. Recite svom ljekaru ako ste putovali u područje gdje je prijavljen novi korona virus ili ako ste bili u bliskom kontaktu s nekim ko je putovao u neko od tih područja i ima respiratorne simptome.

Mogu li trudnice prenijeti novi virus korona na nerođenu djecu?

U ovom trenutku nema dovoljno dokaza koji bi utvrdili da li se virus prenosi sa majke na bebu tokom trudnoće kao i potencijalni uticaj na bebu. Ovo se trenutno istražuje. Trudnice bi trebalo da se pridržavaju odgovarajućih mjera opreza da bi se zaštitile od izloženosti virusu i u što kraćem roku da potraže medicinsku pomoć ako imaju simptome poput temperature, kašlja ili otežanog disanja.

Da li je bezbjedno da majka doji ako je zaražena novim virusom korona?

Sve majke u pogođenim i rizičnim područjima, sa simptomima povišene temperature, kašlja ili otežanog disanja, trebalo bi da u što kraćem roku potraže medicinsku pomoć i slijede preporuke medicinskih radnika.

S obzirom na benefite dojenja i beznačajnu ulogu majčinog mlijeka u prenošenju drugih respiratornih virusa, majka bi treba da nastavi sa dojenjem.

Međutim, treba preduzeti mjere opreza jer postoji rizik od prenošenja s majke na novorođenče putem respiratornih kapljica i direktnog kontakta, kao i indirektno preko kontaminiranih površina. Nosite masku tokom hranjenja djeteta, perite ruke prije i nakon hranjenja i očistite odnosno dezinfikujte kontaminirane površine.

Ako je majka bolesna, treba je ohrabriti da izmuza mlijeko i daje ga djetetu čistom  kašičicom/flašicom – uz adekvatnu primjenu mjera prevencije infekcije.

(Nezavisne.com/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss