2492c4f37a23ec5b1fa9028b610bac29
2492c4f37a23ec5b1fa9028b610bac29

UNHCR poziva na mir i ublažavanje napetosti na granicama Turske i EU

02.03.2020.

Agencija UN-a za izbjeglice, UNHCR, apeluje na mir i ublažavanje napetosti na turskim granicama s Evropskom unijom u svjetlu nedavnih pojačanih pokreta ljudi u toj regiji – među kojima su izbjeglice i tražioci azila, saopćeno je u ponedjeljak iz UNHCR-a.

UNHCR nadzire razvoj dešavanja u Turskoj i Grčkoj i nudi svoju pomoć. Kao i u svim takvim situacijama bitno je da se vlasti suzdrže od svih mjera koje bi mogle pojačati patnje ranjivih kategorija ljudi, navodi se u saopćenju.

–  UN-ova agencija podsjeća da sve države imaju pravo da kontroliraju svoje granice i da se suprotstave neregularnim pokretima ljudi, ali također naglašava da bi se istovremeno trebale suzdržati od prekomjerne upotrebe sile i rukovoditi sistemima za bavljenje zahtjevima za azilom na primjeren način

– Ni Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. ni zakon EU o izbjeglicama ne pružaju zakonsku osnovu za suspenziju prihvata molbi za azilom. Grčka vlada pozvala se na član 78 (3) Sporazuma o funkcioniranju EU (TFEU) po tom pitanju. Ta klauzula omogućuje usvajanje prelaznih mjera u Vijeću EU, na osnovu prijedloga komisije i u konsultacijama s Evropskim parlamentom, u slučaju da je jedna ili više država članica EU suočena s vanrednom situacijom koju karakterizira iznenadni priliv ljudi iz trećih zemalja – navodi UNHCR u saopćenju.

Ta odredba ipak ne može ukinuti međunarodno priznato pravo traženja azila i principa ne-suzbijanja koji su također naglašeni u evropskim zakonima. Osobe koje ulaze neregularno na teritoriju druge države također ne bi trebale biti kažnjene ukoliko se predstave bez odgode vlastima zemlje u kojoj se nalaze kako bi zatražili azil, naglašava UN-ova agencija.

Na granici između Turske i EU, UNHCR sarađuje s nacionalnim partnerima, turskim Crvenim polumjesecom, IOM-om i Unicefom, procjenjujući situaciju i pružajući humanitarnu pomoć tamo gdje je potrebna, 

Grupe koje uključuju  Sirijce, Afganistance, Irance, Sudance i građane drugih zemalja – među kojima  su žene, djeca i porodice, pristižu u teškim uslovima.

U Grčkoj je UNHCR izvijestio o dolasku oko 1.200 ljudi 1 i 2. marta na egejske otoke Lesbos, Chios i Samos – znatno više nego nedavne brojke.

Grčka i ostale države na vanjskim granicama EU ne bi trebale biti prepuštene same sebi. Kontinuirani evropski resursi, kapaciteti i solidarnost potrebni su za jačanje grčkog odgovora.

Istovremeno, međunarodna pomoć Turskoj, koja je već primila milione izbjeglica, kao i ostalim zemljama koje su u susjedstvu sa Sirijom, mora se održati i ojačati.

Iako je situacija na zapadnin turskim granicama i u Grčkoj i pokreti nekoliko hiljada ljudi predmetom brige, humanitarna katastrofa koja se pomalja u sjeverozapadnoj Siriji i masovna humanitarna potreba u Idlibu za oko 950.000 interno raseljenih ljudi nastavljaju da zahtijevaju hitnu akciju, saopćeno je u ponedjeljak iz UNHCR-a.

Grčka i ostale države na vanjskim granicama EU ne bi trebale biti prepuštene same sebi. Kontinuirani evropski resursi, kapaciteti i solidarnost potrebni su za jačanje grčkog odgovora.

Istovremeno, međunarodna pomoć Turskoj, koja je već primila milione izbjeglica, kao i ostalim zemljama koje su u susjedstvu sa Sirijom, mora se održati i ojačati.

Iako je situacija na zapadnin turskim granicama i u Grčkoj i pokreti nekoliko hiljada ljudi predmetom brige, humanitarna katastrofa koja se pomalja u sjeverozapadnoj Siriji i masovna humanitarna potreba u Idlibu za oko 950.000 interno raseljenih ljudi nastavljaju da zahtijevaju hitnu akciju, saopćeno je u ponedjeljak iz UNHCR-a.

Grčka i ostale države na vanjskim granicama EU ne bi trebale biti prepuštene same sebi. Kontinuirani evropski resursi, kapaciteti i solidarnost potrebni su za jačanje grčkog odgovora.

Istovrmeno, međunarodna pomoć Turskoj, koja je već primila milione izbjeglica, kao i ostalim zemljama koje su u susjedstvu sa Sirijom, mora se održati i ojačati.

Iako je situacija na zapadnin turskim granicama i u Grčkoj i pokreti nekoliko hiljada ljudi predmetom brige, humanitarna katastrofa koja se pomalja u sjeverozapadnoj Siriji i masovna humanitarna potreba u dlibu za oko 950.000 interno raseljenih ljudi nastavljaju da zahtijevaju hitnu akciju, saopćeno je u ponedjeljak iz UNHCR-a.

(Fena/Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss