72659d149022f99ce410f66416c5fa94
72659d149022f99ce410f66416c5fa94

UIOBiH: U prošloj godini oduzeto 19 miliona KM robe, najviše zaplijenjeno zlatnog i srebrenog nakita

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIOBiH) tokom prošle godine oduzela je robu u vrijednosti od 19.214.197 KM. Prema podacima koje smo dobili iz UIOBiH, najveća zapljena se odnosila na oduzimanje zlatnog i srebrenog nakita.

Pored toga, najviše je oduzeto narkotičkih sredstava – skanka, duhana i duhanskih prerađevina, raznih tekstilnih proizvoda i obuće, putničkih motornih vozila, razne tehničke robe i dijelova za automobile, mobilnih telefona i dijelova za njih, razne kozmetike i parfema, raznih kućnih potrepština i robe široke potrošnje – kazao je Ratko Kovačević, glasnogovornik UIOBiH.

Prema njegovim riječima, roba se oduzimala zbog nepostojanja dokumentacije o njenom porijeklu, što znači da nije na zakonit način bila uvezena u BiH, već je ranije prokrijumčarena i onda se rodavala na crnom tržištu u našoj zemlji.

– Najčešća oduzimanja bila su na pijacama širom BiH, a Arizona je pijaca gdje su se najčešće provodile akcije službenika UIOBiH. Pored toga, akcije su provođene na pijacama širom BiH, ali i u zvaničnim prodajnim objektima, raznim skladišnim prostorima, kućama… Naime, na osnovu određenih obavještajnih informacija o mogućnosti nezakonite prodaje robe službenici UIOBiH su vršili aktivnosti na terenu i oduzimali robu bez dokumentacije i porijekla – objasnio je.

Kovačević je dodao da se radi uglavnom o robi koja je predmet carinskih prekršaja, a koju službenici UIOBiH oduzimaju prilikom obavljanja svojih redovnih aktivnosti i to od fizičkih i pravnih osoba.

– Ova roba ima karakter privremeno oduzete robe, te u tom smislu UIOBiH ne može sa njom slobodno raspolagati. O konačnoj sudbini privremeno oduzete robe odlučuju nadležni sudovi po osnovu podnesenih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a odluka suda je u tom pogledu konačna i obavezujuća za UIOBiH – naglasio je.

Kovačević je istaknuo i to da za pravosnažno oduzetu robu, nadležni sud obično u presudi kaže šta će se s predmetnom robom dalje dešavati, hoće li se i šta uništiti, prodati ili nešto treće, a sve u ovisnosti od vrste robe.

Prioritet u radu grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u 2019. godini bio je usmjeren na otkrivanju i sprečavanja ilegalnog prekograničnog prometa raznih vrsta roba, naročito onih koje se odnose na uvoz roba koji je zabranjen ili je ograničen, kao i onih koje su povezane sa robom kojom se ugrožava zaštita i sigurnost društva i tržišta.

– Prioritet je bilo i suzbijanje nelegalnog prometa roba bez porijekla na cijelom području BiH, u okviru čega je dat akcenat na suzbijanju nedozvoljenog prometa roba kojima se pričinjavaju veći iznosi štete po budžet, te akciznih proizvoda, a posebno duhana i duhanskih prerađevina – rekao je Kovačević.

Provodeći navedene mjere i radnje, ovlaštena službena lica UIOBiH su u izvještajnom periodu nadležnim sudovima podnijeli 387 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i privremeno oduzeli robu kojom je počinjen prekršaj u procijenjenoj vrijednosti od 13.827.808,13KM. Izdato je 417 prekršajnih naloga kojima je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 178.600 KM.

– Pored navedene vrijednosti privremeno oduzete robe, grupe za sprečavanje krijumčarenja su u više navrata učestvovale u pronalaženju robe i ustupanju na daljnje postupanje robe kojom su počinjene nezakonitosti iz nadležnosti drugih agencija, naprimjer narkotička sredstva, ili drugih organizacionih jedinica UIOBiH, poput intelektualne svojine, u vrijednosti od 5.386.388,55 KM. U okviru toga posebno se izdvajaju zajedničke aktivnosti provedene sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu BiH na CR/GP Bosanska Gradiška, RC Banja Luka, kojom prilikom je otkriveno 666 kg droge skank, vrijedne oko 4.500.000 KM, te na Carinskoj ispostavi Trebinje, RC Mostar, kojom prilikom je otkriveno 100 kg kanabisa, vrijednosti oko 600.000 KM – naglasio je.

UIOBiH poziva sve građane da na njihovu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a.

– Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIOBiH, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni – dodao je Kovačević.

Pročitajte još:

Oluja bjesni Evropom, stotine letova otkazano

(Faktor.ba/Interview.ba)

 
Prethodna vijest

Oluja bjesni Evropom, stotine letova otkazano

Naredna vijest

Polovina vozila u FBiH starija od 15 godina