U BiH nema potvrđеnih slučајeva infеkciје novim koronavirusom

U Bosni i Hercegovini, zа sаdа, nеmа pоtvrđеnih slučајеvа infеkciје nоvim kоrоnаvirusоm 2019-nCoV, а svе mјеrе sе prоvоdе sukladno prоcјеni trеnutnе situаciје.

Ovo je saopćeno nakon sjednice Konferencije ministara za područje zdravstva u BiH, kojoj su prisustvovali ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević, ministar zdravstva u Vladi Federacije BiH Vjekoslav Mandić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Alen Šeranić, koji je zbog spriječenosti dolaska u radu sudjelovao telefonski, i voditelj Odjela za zdravstvo i ostale usluge u Vladi Brčko distrikta BiH Akif Pezerović.

Na sjednici je razmatrana trenutna situacija u vezi s pojavom novog koronavirusa 2019-nCoV i postignut visok stupanj suglasnosti o do sada poduzetim aktivnostima i nastavku djelovanja na sprečavanju širenja novog koronavirusa u BiH.

Zaključeno je da će zdravstvene vlasti nastaviti s provođenjem preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. 

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Alen Šeranić i voditelj Odjela u Vladi Brčko distrikta Akif Pezerović informirali su o aktivnostima koje su poduzeli, a o kojima se javnost kontinuirano izvještava. 

Istaknuli su stalni kontakt sa svim nadležnim institucijama i s Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u BiH.

Mjere koje se provode fokusirane su na rano otkrivanje eventualnih sumnjivih slučajeva s ciljem sprečavanja nastanka i širenja bolesti izazvane novim koronavirusom. Svim zdravstvenim ustanovama upućene su preporuke za postupanje s ciljem sprovođenja adekvatnih mjera nadzora nad zaraznim bolestima.

Na graničnim prijelazima se u suradnji s Graničnom policijom BiH provodi ciljani „ulazni screening“ za putnike koji dolaze s područja Kine u smislu da putnici ispunjavaju upitnik, te se podaci o ulascima dostavljaju nadležnim zdravstvenim institucijama, a putnicima daju preporuke.

Sastanku u Sarajevu je prisustvovao direktor Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Victor Olsavszky, koji je podsjetio na stav Svjetske zdravstvene organizacije da na temelju dostupnih informacija, ograničenje putovanja ili trgovine nije opravdano.

– Zdravstvene vlasti u BiH dijele zabrinutost mnogih ljudi koji se brinu za vlastito zdravlje i zdravlje svojih prijatelja i obitelji. Pojava bilo kojeg novog patogena koji kod nekih pacijenata može izazvati tešku bolest i smrt zaista je zabrinjavajuće i mora se shvatiti s najvećom ozbiljnošću. SZO je pohvalila Kinu za mjere koje je poduzela i preporučuje da nastavi sa sprovođenjem mjera kao što su obavještavanje stanovništva o razvoju epidemije, mjerama prevencije i zaštite za stanovništvo i mjerama koje se poduzimaju na njenom zaustavljanju – stav je Ureda SZO U BiH.

Nеоphоdnо је dа sе stаnоvništvо pridržаvа prеvеntivnih mјеrа kао štо su izbјеgаvаnjе bliskоg kоntаktа s оsоbаmа kојi imајu аkutnu rеspirаtоrnu infеkciјu; оsоbе kоје dоlаzе iz Kinе i kоје imaju simptome rеspirаtоrnе infеkciје (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) i dо 14 dаnа оd pоvrаtkа, trеbа dа sе јаvе u nаdlеžnu zdrаvstvеnu ustаnоvu rаdi prаvоvrеmеnоg liјеčеnjа i sprеčаvаnjа širеnjа bоlеsti. Također, osobe kојi imајu simptоmе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје trеbајu prilikоm kаšljаnjа i kihаnjа prеkrivаti nоs i ustа јеdnоkrаtnim mаrаmicаmа tе prаti rukе; a preporučuje se i čеstо prаnjе ruku, pоsеbice nаkоn izravnoga kоntаktа s bоlеsnim ljudimа ili njihоvim оkоlišem – saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

(Fena/Interview.ba)

Prethodna vijest

Mala Dalal jača od bolesti

Naredna vijest

Preminula Ljiljana Petrović, prva predstavnica Jugoslavije na Euroviziji