fee42ce0614172843f811d7a1f73ee47
fee42ce0614172843f811d7a1f73ee47

Džindić: Dvostruki aršini Energetske zajednice, jedna pravila za RS, druga za FBiH

14.01.2020.

Bez obzira na činjenicu što je Ugovor o upostavi Energetske zajednice međunarodni ugovor koji je potpisala država Bosna i Hercegovina koja je, po tom osnovu, odgovorna za ispunjavanje Ugovorom preuzetih obaveza, nesporno je da su i entiteti, kao sastavni dijelovi Bosne i Hercegovine i u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, odgovorni za ispunjavanje onog dijela preuzetih obaveza koje su definisane pripadajućim nadležnostima. Poručio je ovo federalni ministar energije, industrije i rudarstva Nermin Džindić.

– Obavezali smo se da ćemo, zajedno sa drugim članicama Energetske zajednice uspostaviti zajedničko tržište električne energije i gasa koje će funkcionirati po standardima tržišta energije EU sa kojim se integrišemo. U tom pravcu smo i krenuli postepenim preuzimanjem dijelova pravnog okvira (acquis-a) EU u područjima električne energije, gasa, zaštite okoliša, konkurencije, obnovljivih energetskih resursa, energijske efikasnosti, nafte i statistike koji su od 2005. godine u više navrata inovirani i dopunjavani – dodao je Džindić.

Džindić je konstatovao da su iz Energetske zajednice u proteklom periodu imali jedne aršine prema RS-u, a druge prema Federaciji BiH. 

– Imali smo, na primjer, neometano zeleno svjetlo za gradnju Termoelektrane (TE) Stanari u RS, a istovremeno imamo pokušaj blokade u vezi s Blokom 7 u Tuzli, čijom se izgradnjom, u skladu sa visokim okolišnim i energetskim standardima, gase tri bloka stara 50 godina i rješava pitanje grijanja cijelog Tuzlanskog kantona – poručio je, između ostalog, ministar Džindić.

(NAP, Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss