b805608b239cdb833b5bee670dad6224
b805608b239cdb833b5bee670dad6224

Čović sazvao sjednicu Zajedničkog kolegija Parlamenta BiH

10.01.2020.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Dragan Čović sazvao je za srijedu, 15. januar 2020. godine, 4. sjednicu Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH.

Na dnevnom redu nalazi se 15 tačaka među kojima su utvrđivanje prijedloga članova zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, utvrđivanje prijedloga članova stalnih delegacija Parlamentarne skupštine BiH, utvrđivanje Prijedloga zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH kao i utvrđivanje Prijedloga odluke o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Također, na dnevnom redu je i u otvrđivanje Prijedloga zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, utvrđivanje Prijedloga odluke o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, utvrđivanje Prijedloga zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevute te utvrđivanje Prijedloga zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH.

(N1, Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss