8311dc5cf96d78cb96c34ea985113e42
8311dc5cf96d78cb96c34ea985113e42

Vlada proglasila “Upozorenje” u svim zonama Kantona Sarajevo, pročitajte koje su to mjere

02.01.2020.

Vlada Kantona Sarajevo je današnjoj 80. vanrednoj sjednici donijela Odluku i proglasila epizodu „Upozorenje“ u svim zonama Kantona u kojima se primjenjuje Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, zbog dodatnog pogoršanja kvaliteta zraka.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku za protekli dan na stanicama Otoka i Ilijaš bilježe prekoračenje prosječnih dnevnih vrijednosti za PM10 predviđenih za proglašenje epizode „Upozorenje“ (150µg/m3), prema odredbama navedenog Plana. Također na stanici Ilijaš je zabilježeno prekoračenje dnevne granične vrijednosti za sumpor-dioksid.

Uzimajući u obzir činjenicu da se u narednih 48 sati očekuje stabilno vrijeme, sa slabim vjetrom i bez padavina, te pogoršanje sa aspekta kvaliteta zraka, Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša proglasila epizodu „Upozorenje“ za sve zone u Kantonu Sarajevo koje podliježu primjeni Plana interventnih mjera.

U okviru epizode „Upozorenje“ neophodno je provoditi sljedeće mjere:

sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja moraju smanjiti temperaturu u prostorijama koje zagrijavaju za minimalno 3ºC. Za primjenu ove mjere zadužena su kantonalna ministarstva komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša te privrede;

smanjivanje broja radnih sati tehnoloških postrojenja, sa Liste pogona i postrojenja, kojima namjena nije proizvodnja toplotne energiju za grijanje za minimalno 20 posto, a što će osigurati Ministarstvo komunalne privrede KS i 169 pravnih subjekata sa Liste koji u svojoj djelatnosti imaju emisije u zrak;

primjena „mokrog postupka“ za zimsko održavanje cesta od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama, te na najmanje 40 posto najprometnijih lokalnih cesta. Za realizaciju ove mjere zaduženi su: upravitelji cesta na području Kantona Sarajevo – JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, općine, KJKP Rad;

osiguravanje protoka motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama putem znakova i naredbi koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS;

zabrana izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom i zatvorenom prostoru, a koju su dužni osigurati Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i općine;

zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, čija je najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića sa preusmjerenjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja. Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom ili opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja, upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste. Pored MUP-a KS, ovu mjeru dužni su provesti i Ministarstvo saobraćaja KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (saobraćajna i cestovna inspekcija);
u zoni A, a koja podrazumijeva općine Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža – ispod 700 metara nadmorske visine uvodi se zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO2 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa (saobraćajna i cestovna inspekcija) i asistenciju organa MUP-a te podršku Ministarstva saobraćaja KS;

uvodi se zabrana održavanja organizovanih sportskih i kulturnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u cilju smanjenja kretanja i izlaganja stanovništva štetnim materijama, koje vrši organ MUP-a na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravstva. Ovu mjeru dužni su provesti Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, Ministarstvo zdravstva i MUP KS;

u zoni A se predviđa i pomjeranje radnog vremena organa uprave, javne administracije, uslužnih djelatnosti u cilju rasterećenja kapaciteta javnog prevoza i saobraćajnih gužvi i osiguranja boljeg protoka vozila na gradskim saobraćajnicama, a čije provođenje će osigurati Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo privrede, Vlada te općine sa područja KS.

Također, iz Vlade podsjećaju da su na snazi i mjere iz epizode „Pripravnost“, te kontinuirane mjere porpisane Planom.

Ponovno je upozoreno stanovništvo Kantona da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka, te im je naglašeno da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima. Pozvano je i da u slučaju sumnje takva nedozvoljena postupanja može prijaviti na eko-telefon br. 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121.  

Još jednom je ponovljen i apel stanovništvu da smanji korištenje motornih vozila, posebno zbog činjenice jer je i danas na snazi besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza, što je omogućila Vlade KS svojom odlukom donesenom uoči novogodišnjih praznika.

(N1,Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss