823626400d01f2c9cbd5a7b168516adc
823626400d01f2c9cbd5a7b168516adc

Debevec: Sud BiH je najotvorenija bh. državna institucija

02.01.2020.

Sud Bosne i Hercegovine, kao jedina redovna sudska instanca na državnom nivou s nadležnostima za procesuiranje najtežih krivičnih djela, u 2019. godini realizirao je vlastite obaveze u skladu sa strateškim dokumentima i propisima koji normiraju ispunjenje određenih kvota.

Kako je kazao predsjednik Suda BiH Ranko Debevec, detaljni podaci u vezi s rezultatima ostvarenim u 2019. godini bit će dostupni javnosti po usvajanju godišnjeg izvještaja Suda od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

– Nažalost, ovom prilikom ne mogu dati potpune informacije o broju završenih predmeta po referatima. Međutim, osvrnut ću se na neke detalje koji su u sjeni medijskog prostora, a veoma su bitni za funkcioniranje samog Suda. Nisu samo predmeti jedina mjerna jedinica rada Suda – kazao je Debevec u osvrtu na postignuća Suda BiH iz spomenutog jednogodišnjeg perioda.

Potcrtao je kako je Sud BiH prvi sud u državi koji posjeduje informatičku aplikaciju za evidenciju novčanih potraživanja po presudama.

– U 2019. godini započela je primjena te aplikacije, koju smo razvili potpuno sami bez ikakve vanjske stručne i finansijske pomoći, a cilj joj je centralizacija podataka o novčanim potraživanjima, veća kontrola uplata i samim tim nadzor nad izvršenjem presuda u ovom dijelu – precizirao je predsjednik Suda BiH.

Ocijenio je, istovremeno, kako veoma bitan segment rada predstavlja infrastruktura, podsjećajući da je, u međuvremenu, puštena u rad sudnica broj 9, čime su povećani kapaciteti i omogućeno zakazivanje većeg broja ročišta.

Također, Sud BiH je u 2019. godini završio instalaciju nove konferencijske veze za svjedočenje putem video-linka.

– Sada imamo poboljšanu vezu u prenosu slike i zvuka, a, također, omogućeno je i svjedočenje s nekih lokacija s kojih to dosad nije bilo moguće – pojašnjava Debevec, podsjećajući da je u 2019. godini realizovano 36 svjedočenja putem video-linka iz različitih dijelova svijeta.

Po njegovim riječima, posebna pažnja posvećena je razvijanju saradnje sa zajednicom, pa je Sud u ovoj godini uspostavio saradnju s Gradom Sarajevo i organizacijama – Transparency international i TRIAL international, a nastavljena je intenzivna saradnja s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

– Naime, započeli smo projekat koji ima za cilj da što veći broj studenata prava provede jedan radni dan na Sudu i detaljnije upozna funkcionisanje i rad Suda. Mladi pravnici su resurs za budući razvoj naše zemlje i neophodna je naglašena briga o povezivanju teorijskih s praktičnim znanjima – ističe Debevec.

Istovremeno, naglašava da je i u 2019. godini zadržan visok nivo posvećenosti segmentu edukacije, o čemu, između ostalog, svjedoči i specijalistička obuka iz oblasti korupcije, koju je organizovao Sud BiH uz pokroviteljstvo  važnih partnera – AIRE Centra iz Londona i Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, kojima su i ovom prilikom upućeni izrazi zahvalnosti.

– U 2019. godini, samo u predmetima ratnih zločina, Sud je pružio neophodnu podršku za 934 svjedoka koji su svjedočili u ovim predmetima, a od kojih je čak 120 svjedoka imalo mjere zaštite – podsjeća predsjednik Suda BiH, uz napomenu da će posvećenost najosjetljivijem subjektu krivičnog postupka (svjedocima) i dalje ostati u fokusu.

Nadalje, navodi da je Sud BiH i u 2019. godini zadržao visok nivo transparentnosti u radu, te da je distribuirao više hiljada informacija, a o čemu “možda najbolje svjedoči blizu 250.000 posjeta službenom web-sajtu Suda”.

– Na to bih dodao da smo imali svega nekoliko rješenja kojima se odbija pristup informacijama, pa slobodno mogu reći da smo najotvoreniji sud u državi, ako ne i, generalno, državna institucija – kazao je Feni predsjednik Suda BiH Ranko Debevec, koji je ovom prilikom uputio čestitke građanima Bosne i Hercegovine povodom Nove 2020. godine.

(Fena, Interview.ba)

Idi naVrh

Don't Miss