Elvir Karajbić: Novi Zakon o PIO od radničke pravi penzionersku sirotinju

19.04.2018.

Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH usvojen je tokom janura 2018. godine. Iako je ovim zakonom obećano povećanje penzija za penzionere, kojih je trenutno 410.525 osoba, njegovi kritičari se ne stišavaju. Jedan od najglasnijih zagovornika izmjena ovog Zakona jeste i Elvir Karajbić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je za interview.ba govorio o tome kome u stvari odgovara novi Zakon, koji su to gubici nastali usvajanjem ovog zakona, te da li je povećanje penzija bilo samo mamac?

ČIJE INTERESE ZASTUPAJU UDRUŽENJA PENZIONERA?! „Bojim se da se rukovodstvo udruženja penzionera odvojilo od interesa cjelokupnih penzionera u Federaciji BiH, tako da se postavlja pitanje ko štiti penzionere u ovom entitetu.“

INTERVIEW.BA: Prema odredbama novog Zakona o PIO-u FBiH, penzionerima je onemogućeno da uz penziju rade i da budu prijavljeni, ali ove restrikcije ne važe za penzionere koji su članovi upravnih odbora, nadzornih odbora i sličnih odbora. Zašto se penzioneri u BiH ne tretiraju jednako?

KARAJBIĆ: To je samo jedan od dokaza pogubnosti donošenja ovog Zakona o PIO-u. Ljudi u penziji koji se bave bilo kakvim obrtom neće se moći više baviti time, kako bi zaradili da prežive. To je jedna diskriminirajuća odredba. Riječ je o članu 116. Zakona o PIO-u, koji se mora mijenjati što prije.

INTERVIEW.BA: Dobro je poznato da su danas najbolje tretirani političari, krenuvši od naknada za stanovanje koje dobijaju, a ne borave tu gdje su prijavljeni, pa nadalje. Da li je novi  Zakon o PIO-u u stvari pisan za odlazeću generaciju političara?

KARAJBIĆ: To se ne može baš tako reći zato što je on nepovoljan za sve buduće penzionere. Dakle svi će imati znatno manje penzije u odnosu na primjenu bivšeg zakona. Imamo sad odredbu u Zakonu da ako nemate 65 godina i ako niste namirili 40 godina staža,  za svaku nesavršenu godinu života umanjuje vam se penzija. Recimo ako imate 60 godina života i 39 godina staža, a otišli ste u penziju, vama se umanjuje penzija četiri posto puta pet godina, to je za 20 posto! Ta odredba se mora mijenjati.

Ali prema ovom zakonu razlikuje se penzijski staž i staž osiguranja: eliti koja ima 40 godina penzijskog staža, ali ima manje staža osiguranja, obezbijeđena je pripadnost beneficije kroz ratni-vojni staž. Ako imate 62 godine, od toga 40 godina penzijskog staža, a 36 godina staža osiguranja, nemate zajamčenu penziju, e to je diskriminirajuće.

INTERVIEW.BA: Odredbe ovog zakona se kose s osnovnim ustavnim i ljudskim pravom na rad. Kome se penzioneri trebaju obratiti za zaštitu ovog ljudskog prava?

KARAJBIĆ: Prije svega, najnormalnije je da se u resornom ministarstvu naprave izmjene postojećeg  Zakona i da se te izmjene dostave Parlamentu BiH na usvajanje. To je prirodan, legalan i jedini put. Međutim, bojim se da se rukovodstvo udruženja penzionera odvojilo od interesa cjelokupnih penzionire u Federaciji BiH, tako da se postavlja pitanje ko štiti penzionere u ovom entitetu. U Zakonu postoji još jedna nevjerovatna stvar, a to je da beneficirani radni staž za određena radna mjesta mogu utvrditi kantoni. Dosad je bila odredba da se samo federalnim propisima i državnim mogu utvrditi beneficije. Ovo je jedna diskriminirajuća odredba, gdje će različiti kantoni različito određivati radna mjesta.

INTERVIEW.BA: Uskraćivanjem dodatnog rada penzionerima, novi Zakon o PIO-u će zasigurno utjecati na gašenje velikog broja obrta, te na gubljenje poreza i naknada koje su obrtnici obavezni plaćati. Koja je računica uopšte u uvođenju takvog zakona?

KARAJBIĆ: Svjesni ste činjenice da je u više navrata kada je donosen ovaj Zakon o PIO-u tražena ekonomska primjena Zakona u praksi, koja je obavezna. Zakon se trebao predstaviti poslanicima. Međutim, mi nikad nismo dobili izračun za određene kategorije i ekonomske efekte utjecaja ovog zakona u praksi, nego nam je rečeno da je ovo povoljnij Zakon. Naime, to nije istina jer ovaj zakon od radničke sirotinje pravi penzionersku sirotinju, to je osnovna definicija ovog zakona.

Rekli su o novom Zakonu o PIO FBiH:

“Problem je u tome što se Zakon donosio isključivo da se zaštiti penzioni fond, a nije se vodilo računa o onima koji pune taj fond – poslodavcima i radnicima. “ Mladen Pandurević direktor Udruženja poslodavaca FBiH za Business magazine

„On donosi istinsku stabilizaciju penzionog fonda. Omogućit će povećanje postojećih penzija. Donosi i pravedniji proračun penzija za buduće penzionere. Ovo što opozicija priča je klasična njihova priča, koju ja razumijem, ali nije tačna.“ Ismet Osmanović, predsjedavajući Kluba SDA u Parlamentu FBiH za TV1.

 

 

Idi naVrh

Don't Miss