3749aaa8ee129d7e919bddcc7e09cd36
3749aaa8ee129d7e919bddcc7e09cd36

Mirjana Plavčić: Promoviraću nematerijalne vrijednosti društva koje su zapostavljene

29.09.2016.

Omogućiti uslove za bolji i kvalitetniji život svojih sugrađana, te spriječiti odlazak mladih ljudi, planira kandidatkinja iz Busovače.

Kandidatkinja za načelnicu općine Busovača ispred HDZ-a BiH je  Mirjana Plavčić. Rođena je 1963.godine u Kiseljaku. Diplomirala je na Ekonomskom  fakultetu u Sarajevu 1985.godine. Predsjedavajuća je Općinskog vijeća Busovača od 2012. godine.

INTERVIEW.BA: Zašto ste se odlučili kandidirati pod okriljem političke stranke, a ne kao samostalna kandidatkinja?

PLAVČIĆ: Moje političko opredjeljenje vođeno je Programom HDZ BIH od 1995.godine. Ispočetka sam bila samo pasivna članica, a sada mogu reći da sam aktivna, dugogodišnja članica OO- sada predsjednica,  dugogodišnja vijećnica, u posljednjem mandatu predsjedateljica Općinskog vijeća.

HDZ BiH Busovača osam godina nema poziciju načelnika niti većine u Općinskom vijeću, ali smo dio vlasti sukladno rezultatima prethodnih lokalnih izbora. Imali smo partnerske odnose s ostalim političkim subjektima, misleći prije svega na SDA. Mogu istaknuti da su partnerski odnosi u određenim poljima funkcionirali, međutim, u određenom broju slučajeva kada se odlučivalo o važnim pitanjima ne samo za Hrvate Busovače,  nacionalno smo preglasavani.

INTERVIEW.BA: Šta je temelj Vašeg političkog programa?

PLAVČIĆ:  Izborni program za Lokalne izbore 2016.godine, HDZ BiH OO Busovača, svojim članovima i građanima Busovače predstavila je na Programskoj konvenciji održanoj četvrtog rujna 2016.godine.

Naš program može se sažeti u jednoj rečenici:  Stvaranje preduvjeta za bolji i kvalitetniji život svih građana Busovače, na način da sve raspoložive resurse,  prirodna bogatstva, imovinu i ljudske resurse stavimo u funkciju razvitka.

Prvo, u stvaranju preduvjeta važna zadaća je sačuvati prostor za gospodarsku djelatnost.

Drugo, zakonitost, javnost i transparentnost u svim oblastima iz nadležnosti lokalne zajednice moraju biti temeljni princip funkcioniranja općinske administracije.

Treće, bolji i kvalitetniji život želimo u oblasti komunalne infrastrukture. Jačati kapacitete JKP. Zamjena AC cijevi u gradskom vodovodu mora biti prioritet broj jedan. Proširiti obuhvat opskrbe vodom iz gradskog vodovoda na cjelokupno područje općine. Prioritet nam je i asfaltiranje lokalnih makadamskih putova, a rekonstrukciju postojećih raditi u suradnji sa mještanima i utvrđenim prioritetima. Gradske ulice učiniti „gradskim“.

Četvrto, bolji i kvalitetniji život želimo u oblasti odgoja i obrazovanja djece. Jačati jedinu ustanovu predškolskog odgoja kroz sufinanciranje u cilju osiguranja financijske održivosti.

Peto, želimo bolji i kvalitetniji život u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.  Osigurati primarnu zdravstvenu zaštitu stanovnika Busovače u  JU Dom zdravlja kao davatelju usluga.

Šesto, bolji i kvalitetniji život želimo u oblasti kulture, športa, informiranja, medija.

INTERVIEW.BA: Šta Vas izdvaja od drugih kandidata i kandidatkinja? Zašto bi građani i građanke glasali baš za Vas?

PLAVČIĆ: Moje političko opredjeljenje,  Program HDZ BiH Busovača,  moje obrazovanje, moj način života kao jedne sasvim obične žene koja je i uposlena, i politički aktivna, i majka i supruga  i domaćica, koja je  doživjela mnoge životne nedaće, koja ide dalje  zajedno sa svim problemima koje ima većina običnih ljudi, držim da su dovoljan motiv za svakog običnog čovjeka da izađe na izbore i glasa za mene. Samo onaj tko živi život sličan vašemu, može vas i zastupati sutra kada bude izabran na poziciju za koju se bira.

INTERVIEW.BA: Šta planirate uraditi u prvih 100 dana mandata, ako dobijete povjerenje birača?

PLAVČIĆ: Niti jedan mandat nije dovoljan da se napravi čudo, a pogotovo sto dana. Moramo biti realni. Tih sto dana je vrijeme izrade i usvajanja proračuna, planiranja kapitalnih ulaganja i slično. Već u prvom proračunu ponudit ću Općinskome vijeću na usvajanje drukčiju raspodjelu proračunskog novca za 2017.godinu. Preusmjeravanje samo 3% proračunskog novca može olakšati život mnogim građanima Busovače. 

INTERVIEW.BA: Koja su tri najveća problema u Vašem gradu?

PLAVČIĆ: Pokazatelji Službe za zapošljavanje i Porezne uprave pokazuju da Busovača ima stopu neuposlenosti od 50,10%. 2913 uposlenih naspram 2954 neuposlenih je podatak koji zabrinjava. Gospodarska aktivnost u Busovači pretrpjela je značajne promjene u odnosu na period prije rata, kada su nosioci razvitka bille državne firme u Busovači ( Mediapan, Vatrostalna, Ciglana,Tisovac), Zenici i Travniku, koje su upošljavale oko 5000 stanovnika. Neuposlenost, nedovoljna gospodarska aktivnost, složena politička situacija u BiH, određena nesigurnost s jedne strane i otvaranje EU tržišta s druge strane, pokrenuli su procese iseljavanja sa područja cjelokupne BiH i šire. Naravno i Busovača je pogođena ovom pojavom.

INTERVIEW.BA: Kakav je Vaš stil liderstva? Trump, Hillary ili Merkel? Dodik, Čović ili Izetbegović?

PLAVČIĆ: Liderstvo učim. Politika na lokalnoj razini je život. Rad, rezultati, transparentnost u radu, borba za napredak u svakom segmentu života  su principi moga rada. Busovača je mala sredina. Mi se u velikoj mjeri međusobno poznajemo. Vjerujem da će to ljudi prepoznati. Poći ću  od svoga slogana za Lokalne izbore za 2016.godinu, a on glasi: NAPRAVIMO ISKORAK!

Zbog svega ovoga Busovača je suočena s padom nataliteta, s odlaskom mladih ljudi i obitelji u zemlje Europe. Ovo se mora zaustaviti! Busovača mora napraviti iskorak! Ja sam iskorak napravila  prihvaćajući kandidaturu za poziciju načelnice, a sugrađanima poručujem: Iziđite na izbore drugog listopada  2016.godine, dajte glas meni  i  NAPRAVITE ISKORAK!

Idi naVrh

Don't Miss