U lavini u Turskoj poginula 33 spasioca

Idi naVrh