Lorens Listo: Niti jedan skok ne može se porediti sa prvim skokom sa obnovljenog Starog

Idi naVrh