KONAČNO OBJAVLJENO Sad znamo zašto je nestala struja

24.06.2024.

Od izuzetne važnosti je da se elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine ojača prijeko potrebnim investiranjem u prenosnu mrežu, koja zbog svoje zastarjelosti i promjene ustaljenih obrazaca rada elektroenergetskih sistema (integracija obnovljivih izvora energije), ne može adekvatno da odgovori na sve izazove, navodi Nezavisni operator sistema u BiH

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) objavio je danas šta se zapravo desilo prošlog petka kad je u 12:24 sati došlo je do raspada elektroenergetskih sistema Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijela Hrvatske.

Prema prvim preliminarnim analizama i informacijama koje su prezentovane na telekonferenciji održanoj istoga dana u poslijepodnevnim satima u u organizaciji Evropske asocijacije operatora prenosnih sistema za električnu energiju (ENTSO-E), raspad je krenuo u 12:20 sati u elektroprenosnoj mreži Albanije ispadom interkonektivnog dalekovoda 400 kV Zemlak (Albanija) – Kardia (Grčka), saopćio je NOSBiH.

Kaskadni ispad svih vodova

Iako je ovom ispadu prethodio ispad dalekovoda 400 kV Podgorica 2 – Ribarevina u Crnoj Gori, prenosna mreža Crne Gore i susjednih sistema je bila u pogonu sa normalnim pogonskim parametrima. Nakon ispada pomenutog dalekovoda Zemlak – Kardia, dolazi do kaskadnih ispada 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda u Albaniji nakon čega se incident trenutno prenio u elektroenergetski sistem Crne Gore, uzrokujući ispad 220 kV dalekovoda Mojkovac – Podgorica 1. Na ovaj način prenosni sistem Crne Gore je ostao vezan na elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine uz injektiranje snage od 400 MW istosmjernim kablom iz Crne Gore ka Italiji- istaknuto je.

NOSBiH detaljno objašnjava i  kako je došlo do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih vodova.

Usljed prekomjernih tokova električne energije od sjeveroistočnog dijela BiH ka jugu, dolazi do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih interkonektivnih vodova između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u 12:22 časova, što dalje uzrokuje potpuni raspad elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine i dijela Hrvatske (priobalni dio) koji se dogodio u narednih 60 – 90s. Obzirom da je elektroenergetski sistem BiH sastavni dio jedinstvenog prenosnog sistema kontinentalne Evrope, ovakav epilog događanja u BiH i dijelu Hrvatske je bio neminovan i bez mogućnosti sprečavanja eskalacije imajući u vidu količinu energije koja se u tom trenutku prenosila preko BiH i brzinu kaskadnih ispada u regiji. U cilju boljeg razumijevanja situacije napomenućemo da prenosna moć 400 kV dalekovoda iznosi 1300 MW, a u trenutku raspada sistem za nadzor prenosne mreže BiH (SCADA/EMS) u dispečerskom centru NOSBiH-a bilježi tokove snage i do 2250 MW po pojedinim 400 kV dalekovodima.

NOSBiH podsjeća da se i dan ranije, u četvrtak desila slična situacija sa znatno manjim tranzitnim tokovima električne energije preko BiH. No, pravovremenom reakcijom operativnog osoblja DC NOSBiH-a spriječen je raspad elektroenergetskog sistema BiH. U petak je situacija eskalirana, bila potpuno van kontrole i mogućnosti spriječavanja.

Kako prevenirati slične situacije?

Istaknuto je također da je, uprkos svemu, najkraćem vremenskom roku elektroenergestski sistem u BiH stabiliziran.

U skladu sa propisanim procedurama i pravilima upravljanja prenosnim sistemom napon je prioritetno proslijeđen važnijim potrošačkim čvorištima, kao i proizvodnim jedinicama, sa ciljem ponovne sinhronizacije i obezbijeđenja neophodne električne energije za pokrivanje potreba potrošnje. Resinhronizacija elektroenergetskog sistema BiH i normalizacija stanja, izuzev pokrivanja deficita u proizvodnji zbog ispada termoelektrana i nemogućnošću njihovog brzog povratka na mrežu zbog tehnologije rada, izvršena je u rekordnom roku od 2 sata. Detaljna analiza događaja će u skladu sa ustaljenom praksom ENTSO-E biti vršena u narednim nedeljama o čemu će javnost biti pravovremeno obavještena, a ono što se sa sigurnošću može potvrditi jeste da su događanja u elektroenergetskom sistemu BiH posljedica regionalnih energetskih incidenata – poručili su danas iz NOS.

A šta će biti dalje i kako prevenirati slične situacije?

Iz NOSBiH poručuju da je “od izuzetne važnosti je da se elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine ojača prijeko potrebnim investiranjem u prenosnu mrežu, koja zbog svoje zastarjelosti i promjene ustaljenih obrazaca rada elektroenergetskih sistema (integracija obnovljivih izvora energije), ne može adekvatno da odgovori na sve izazove“.

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) od 2005. godine upravlja sistemom prijenosa električne energije u BiH u svrhu osiguranja kontinuiranog snadbijevanja električnom energijom po definiranim standardima kvaliteta za dobrobit građana BiH.

Idi naVrh

Don't Miss