NAKON GUBITKA OD 140 MILIONA KM: Elektroprivreda planira poskupljenje struje, nova zapošljavanja i zaduženje od 634 miliona KM

18.03.2024.

Da bi popravila poslovni rezultat, Elektroprivreda BiH, između ostalog, planirala je od 1. juna ove godine poskupljenje struje od 10 posto, nabavku 14 miliona tona uglja i zaduženje od 634 miliona KM – u naredne tri godine. Uz sve ovo, naravno, nije izostalo ni povećanje plata, kao ni nova zapošljavanja jer Elektroprivredi navodno nedostaje radnika!

Piše: A. OMEROVIĆ

rošlu godinu Elektroprivreda BiH završila je gubitkom od  142.331.820 KM! Rekordni gubitak pripisan je, između ostalog, slaboj proizvodnji uglja u rudnicima u sastavu Koncerna. I za ono što je proizvedeno navode da je plaćeno 60 posto više nego prethodnih godina. Osim rasta cijene uglja, iz Elektroprivrede ukazuju na povećane cijene drugih sirovina, energenata, materijala, usluga i rada, rasla je i cijena nabavljene energije iz obnovljivih izvora, povećanje tarifa za NOS BiH i niske cijene mrežarine. Tu je i obaveza pokrića prenosnih gubitaka po netržišnoj cijeni, što negativno utiče na finansijski rezultat.

Kako bi popravili rekordni gubitak, iz Elektroprivrede planirali su, između ostalog, poskupljenje struje za 10 posto od 1. juna ove godine, nabavku 14 miliona tona uglja i zaduženje od 634 miliona KM u naredne tri godine. Uz sve ovo, naravno, nije izostalo ni povećanje plata.

Bitno je kupce i javnost uvjeriti da je postepeno povećanje prodajnih cijena energije, naročito za domaćinstva, uzimajući u obzir troškove proizvodnje i tržišne okolnosti, nužno ako želimo na duži rok računati na domaće izvore električne energije koji će biti okolinski i klimatski prihvatljiviji od postojećih”, naveli su iz Elektroprivrede BiH u Planu poslovanja za naredne tri godine.

Zbog niskih cijena u javnom snabdijevanju i ograničenja rasta cijena u tržišnom snabdijevanju, nije moguće ostvariti dobit, barem u 2024. godini, pa čak i uz planirana povećanja cijena u javnom snabdijevanju.

Za senzibiliranje javnosti prema postepenom povećanju cijena električne energije, neophodno je napomenuti da je Elektroprivreda prošle godine samo na plate i troškove zaposlenih potrošila nešto više od 193 miliona maraka! Naredne godine za troškove zaposlenih planirano je više od 210 miliona maraka, da bi do 2026. godine ovi troškovi iznosili više od 226 miliona KM! Elektroprivreda je u 2023. godini imala 3932 zaposlenih, ali su planirali da u narednom periodu “prosječan broj radnika bude veći u odnosu na 2023. godinu”.

Kako bi se obezbijedilo nesmetano odvijanje procesa rada, u djelatnosti proizvodnje, djelatnosti trgovine i djelatnosti snabdijevanja planiran je veći broj prijema u 2024. godini od broja prestanaka po osnovu penzionisanja. U toku 2023. godine većina planiranih prijema nije realizovana radi obustave zapošljavanje u javnom sektoru po zaključku Vlade FBiH. S ciljem obezbjeđenja nesmetanog odvijanja procesa rada, zatražen je i odobren prijem ukupno 169 novih radnika (neodređeno, određeno, pripravnici) ovi prijemi će se realizovati u 2024. godini,”navedeno je u Planu.

Kada su u pitanju nabavke uglja planirana je kupovina 14 miliona tona za trogodišnji period. Za 2024. godinu je planirana nabavka od 4,60 mil. tona, dok je za 2025. planirana nabavka od 4,73 mil. tona, a za 2026. godinu planirano je 4,68 mil. tona. Od rudnika u Koncernu planirana je nabavka uglja procijenjene vrijednosti 372 miliona KM u 2024. godini.

Elektroprivreda nije odustala ni od nabavki od privatnih rudnika. Iako još uvijek nisu objavili Plan javnih nabavki za 2024. godinu raspisan je tender za nabavku 200.000 tona uglja lignita. Procijenjena vrijednost nabavke je 17,6 miliona KM. Sudeći po prethodnim godinama dobavljači će biti EFT RiTE Stanari ili Lager iz Posušja.

Ukupni investicioni plan u trogodišnjem periodu iznosi 1,74 milijardi KM, prije svega za potrebe kapitalnih ulaganja u nove i zamjenske proizvodne objekte. Osim vlastitih sredstava u iznosu od 690,6 miliona KM, planirano je da se dodatna sredstva obezbijede iz kredita u iznosu od 634,1 milion KM te donacija od 21,3 miliona KM. Da bi realizovali planirana ulaganja, potrebno je pored navedenih sredstava, obezbijediti i nedostajuća sredstva u iznosu od 392,4 miliona KM.

Što se tiče ulaganja u rudnike u sastavu Koncerna najznačajnija planirana ulaganja se odnose na RU Kreka, što je neophodan uslov za kontinuitet rada blokova u TE Tuzla. Za rudnike je planirano oko 25 miliona maraka za tri godine, u vidu dokapitalizacije.

U međuvremenu, RMU Zenica je pred zatvaranjem. Oko 600 rudara RMU Zenica od početka godine nije primilo niti jednu platu pa ni Sindikat sada više nema ništa protiv zatvaranja rudnika. Podsjetimo, o stečaju rudnika RMU Zenica a i Kreka govori se od prošle godine ,kada je Nadzorni odbor Elektroprivrede bio spreman na ovaj korak, ali Vlada FBiH nije.

Idi naVrh

Don't Miss