NOVI NAMET Priprema se teren za poskupljenje registracije u Federaciji, ali samo za obične građane

17.01.2024.

S obzirom da cijena za pomoć na cesti za putničke automobile skače s 8 na 15 maraka i praktično se udvostručuje, a da u Federaciji imamo u prošloj godini preko 700 tisuća registriranih vozila jasno je da će se iz džepova građana izbiti milijuni

Piše: K. PERIĆ

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija kojem je na čelu Andrijana Katić (HDZ BiH) prikuplja mišljenja županijskih vlada, te Saveza općina i gradova i Udruženja poslodavaca s ciljem povećanja naknade za službu „pomoć-informacije“, a koja se plaća u sklopu registracije.

Naknada sa 8 na 15 KM, ali samo za putničke automobile

Naknada trenutačno iznosi 3 marke za motocikle, tricikle i četverocikle, 8 maraka za putničke automobile i autobuse, 8 maraka za teretna motorna vozila i priključna vozila.

Ubuduće bi ta naknada trebala iznositi 5 maraka za motocikle, tricikle i četverocikle, 15 maraka za putničke automobile, te 8 maraka za autobuse, teretna motorna vozila i priključna vozila.

„Budući da je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija predlagač odluke o visini naknade za službu „pomoć-informacije“ na Vladi Federacije FBiH potrebno je da nam u roku od 7 dana od prijema ovog akta dostavite vaš stav“, navodi se u dopisu ministrice Katić vladama i općinama u Federaciji.

Ceste FBiH podržavaju inicijativu

JP Ceste FBiH dopisom od 15. prosinca, a koji potpisuje Ljubo Pravdić u potpunosti podržava inicijativu da se podignu cijene. Da bi opravdali najnovije poskupljenje i udar na džepove građana navode da se cijena nije mijenjala zadnju 21 godinu.

S obzirom da cijena za pomoć na cesti za putničke automobile skače s 8 na 15 maraka i praktično se udvostručuje, a da u Federaciji imamo u prošloj godini preko 700 tisuća registriranih vozila jasno je da će se iz džepova građana izbiti milijuni.

Iz tih sredstava financiraju se prijevoz vozila u kvaru do 10 kilometara na teritoriju Federacije, jednom godišnje, što je ograničena pomoć, i slaba utjeha ako vam se vozilo pokvarilo na većoj udaljenosti od kuće, potom informacije o stanju na putevima, i provođenje prometno-preventivnih akcija.

Pravdaju se poskupljenjem u Republici Srpskoj

Inicijatori poskupljenja pravdaju i poskupljenjem u RS-u. Zanimljivo je ovdje posebno da je u RS-u cijena ove naknade za autobuse podignuta na 18 maraka, dok u Federaciji ostaje 8 maraka, a samo se udvostručuje za putničke automobile i biti će umjesto 8 – 15 maraka.

To pak znači da su se HDZ-ovi Pravdić i Katić odlučili novac izbiti od običnih građana Federacije, a da ne oštete autoprijevoznike. Biti će zanimljivo vidjeti kakva će mišljenja Vlade, te Savez općina i gradova dati na ovaj upit.

(Hercegovina. info)

Idi naVrh

Don't Miss