Poslovne novine pokreću platformu adria1000 za praćenje brzorastućih kompanija u Adria regiji

11.01.2024.

Poslovne novine su pokrenule web platformu www.adria1000.com  na kojoj će pratiti  brzorastuće kompanije zemalja Adria regije čime će tim kompanijama omogućit da se predstave klijentima, poslovnim partnerima i društvenoj zajednici, ali i promoviraju dobre prakse poslovanja.

Kompanije koje nose titulu brzorastuće imaju visok stepen stabilnosti u poslovanju, kontinuiran rast i progres i menadžment koji ih vodi uspješno kroz stalne promjene i krize na tržištima. Upravo one mogu dati odgovore na neka od najčešćih i najkompleksnijih pitanja i dilema u privredi kako biti inventivan, generirati nova radna mjesta i uticati na jačanje ekonomije. Upravo ove kompanije ne samo u BiH nego i regiji, pa i cijelom svijetu predstavljaju jedan od značajnijih faktora koji imaju uticaj na investiranje i ekonomski rast, saopšteno je povodom pokretanja platforme.

Među TOP 1000 u Adria region najviše je kompanija iz Srbije (306), potom iz Hrvatske (299) i Slovenije (223), a najmanje iz Crne Gore (49). Zbir prihoda ovih hiljadu rangiranih kompanija u prošloj godini iznosio je 12,9 milijardi eura.

Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, među 1000 brzorastućih najviše je onih iz Kantona Sarajevo (216) potom iz Banjalučke regije (200) i Tuzlanskog kantona (108). Naša zemlja je jedina koja među top tri vodeće djelatnosti po CAGR% nema građevinski sektor.

Sa ukupno ostvarenih 12,1 milijardu eura prihoda TOP 1000 kompanija iz Bosne i Hercegovine skoro su rame uz rame po zbiru prihoda TOP 1000 u Adria regiji, koji iznosi 12,9 milijardi eura.

Na rang-listama i portalu www.adria1000.com moguće je pratiti koje kompanije bilježe brzi rast i kakve rezultate postižu. Sveobuhvatan spisak koji sadrži po 1000 kompanija iz svake zemlje uključujući i posebno za ADRIA Regiju temelji se na rastu prihoda kompanija u posljednje tri godine i preciznom rangiranju uz poštivanje međunarodnih standarda. Kompanije su kategorizirane po djelatnostima, a rangirane prema Složenoj godišnjoj stopi rasta (Compound Annual Growth Rate – CAGR). Parametri koji su primjenjivani u skladu su sa onima koji se koriste u Europi i svijetu, a prilagođeni su specifičnostima tržišta BiH i regiona.

Idi naVrh

Don't Miss