Dodaje da se u takvim okolnostima teško boriti i zalagati za politički i stranački pluralizam jer HDZ BiH ima monopol obnašanja vlasti i upravljanja resursima.